Как учениците от ПТГ “Симеон Велики” повишават осведомеността си за трафика на хора

Трафикът на хора е проблем в световен мащаб, а местоположението на България като външна граница на Европейския съюз  изправя страната ни пред реалната възможност да се превърне в дестинация за легални и нелегални мигранти и жертви на трафик. В същото време в обществото ни информацията относно тази форма на организирана престъпност е силно ограничена. Превенцията като че ли не е достатъчна, в повечето училища темата не се засяга и младежите не са запознати с рисковете и начините на действие на трафикантите, видовете експлоатация и органите, на които могат да сигнализират. 

Това със сигурност не важи за учениците от  Професионална техническа гимназия “Симеон Велики” – гр. Велики Преслав, която работи по програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. Гимназистите там са повече от запознати с проблема благодарение на четирима от своите учители и интердисциплинарната практика „Трафик на хора“. Прочетете повече в настоящата статия!

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: “Трафик на хора”

Цели:

 • да се повиши осведомеността на учениците за трафик на хора;
 • развиване на уменията за работа в екип, организационни умения, креативно мислене, критичност;

Подходяща е за: ученици в гимназиален етап

Необходими материали: цветни листчета, кадастрони, маркери, проектор; пространство, подходящо за групова работа и представяне пред публика

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

“Трафик на хора” е училищен проект, обединяващ дисциплините право, философия, химия, биология, математика и история.

„Аз преподавам право на 11. клас, а на 10. клас – философия. В един от уроците си дадох пример с отвличане на човек и говорихме за защита на правата – оказа се, че учениците са слабо информирани. Споделих това с колежката по химия и биология, г-жа Цветелина Дечева, а тя каза: „Ами хайде да свържем предметите! Например с темата за наркотици по химия, а по биология – с това как влияят на организма“. След това говорихме с колежката по математика и заместник директор Николинка Илиева. Тя одобри идеята и предложи да се включи с математически формули за изчисляване на местоположение на конкретен човек. Колегата по история г-н Николай Николов поиска да се включи в проекта, като свърже робството в миналото и трафика на хора – съвременното робство. А от моя страна… – правната гледна точка в ситуация на трафик на хора. И така започна всичко“  – разказва г-жа Галина Стефанова за зараждането на идеята.

Интердисциплинарният проект се провежда малко след посещение на гимназистите в Районен съд – Велики Преслав, което се оказва изключително интересно за учениците и ги “запалва по темата” за правата на децата и човешките права изобщо.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

В проекта са включени учениците от 10. и от 11. клас, които се разпределят в 5 екипа спрямо интересите им:

 1. Екип – криминалисти: има за задача да проучи структурата на държавните органи за противодействие и превенция на трафика на хора. Информацията се представя под формата на анализ на системата.
 2. Екип – жертви на трафика на хора: има за задача да намери информация за самото престъпление и видовете експлоатация, както и за неправителствените организации, които оказват помощ и закрила на хората, станали жертви на трафик.
 3. Екип – историци: изследва явлението в исторически план и търси статистически данни за обема на трафика към днешна дата. Представя изследваната информация графично.
 4. Екип – математици: има за задача да използва математически формули и данни от мобилни оператори, за да изчисли хипотетичното местоположение на отвлечен човек. Информацията се представя таблично.
 5. Екип – изследователи: има за задача да намери информация за най-често използваните наркотици, използвани при трафикирането и да изследва влиянието им върху човешкия организъм.

Всеки ученик получава персонална задача за изследване, след което екипите се събират, обсъждат, обобщават и подготвят своята презентация, която представят пред останалите участници в проекта.

След като вече са навлезли в темата за трафика на хора, с помощта на различни ролеви игри учителите насочват вниманието на гимназистите към методите, които трафикантите използват и към “признаците”, които показват, че човек може да стане жертва на трафик.

Използват се различни ресурси като:

 1. Казуси по действителни случай – учениците се запознават с историите на момичета, попаднали в трафик на хора. Разказите са автентични, сменени са само имената на жертвите. Целта е младежите се убедят, че трафикът на хора е нещо сериозно, което не може да се пренебрегва с лека ръка. Дискусията към всеки казус се насочва от учителя с подходящи въпроси, например: Коя е причината Х да стане жертва на трафик? Защо клиентите на Х отказват да се намесят? Кой и как е можел да помогне за предотвратяване на случилото се? Какви емоции предизвиква във вас историята на Х?
 2. Филм “Трафик на хора“ – тъй като времето е ограничено, учениците гледат само трейлъра на филма, след което споделят впечатленията си и рефлектират върху емоциите, породени от него.
 3. Рефлексия върху “Отвори очи” – учениците гледат видеото “Отвори очи“ на Международната организация по миграция, след което работят по групи. Използвайки малки цветни листчета, те трябва да отговарят само с една дума на два въпроса: „Какво очакват от живота пред себе си жертвите на трафик?” (например: работа, по-добър живот, любов и т.н.) и “Какво им носи всъщност реалността?“ (например: разочарование, болка, депресия, продажба и т.н.).
 4. Схема на трафик – всеки екип получава комикси “Ти не си за продан“, които трябва да разгледа. След обсъждане учениците трябва да изберат един от начините да попаднеш в трафик на хора и да направят схема (Как се вербува жертвата? Какви методи за склоняване се използват? Използват ли се наркотици? Как и кой може да помогне?). Схемите се представят графично и се избират двама говорители, които да презентират пред останалите отбори.
 5. Музика – по време на груповата работа звучи песента на Мария Илиева “Сама”
 6. Изработка на флаер – учениците изработват информационен флаер, свързан с трафика на хора.

Брошурата може да бъде раздадена на ученици и гости на училището или разпространена сред училищната общност. “В нашия случай по време на практиката имахме гости от “Заедно в час” и раздадохме на тях” – обяснява г-жа Стефанова.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Описаната практика води до значително повишаване на осведомеността на учениците по темата “Трафик на хора” – рискови групи, механизми за въвличане, компетентни органи за противодействие и начини за превенция. Същевременно вниманието се насочва към конкретните признаци за идентифициране на трафик. Това би могло да предпази младежите да се превърнат в жертви на престъплението или да ги насърчи да помогнат на други хора в живота им.

Учителите отбелязват и развитие в уменията на гимназистите: работа в екип, организационни умения, креативно мислене, критичност поемане на лидерски роли.

Как учениците от ПТГ "Симеон Велики" повишават осведомеността си за трафика на хора

Всички тези ползи водят до обсъждане между учителите в ПТГ “Симеон Велики” – гр. Велики Преслав как да се надгради идеята: „Бихме направили и с други класове – много от децата са вдъхновени и искат да продължим. Така може да я развием, като например “връстници обучават връстници” – да организираме група, която да предаде знанията и група, която да продължи предаването. Възможно е това да се случи в Ден на отворени врати, например”, споделя г-жа Стефанова.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

В основата на успеха стоят добрият план за  действие и въвличането на учениците: “Има ли ясна визия, план, цел и желание, нещата биха се случили”, коментира г-жа Г. Стефанова. 

Важно е да се запази сериозният тон, особено когато се обсъждат стереотипи (например, че мъжете са насилници) или когато се говори за сексуалната експлоатация (младежите не са свикнали думата “секс” да се споменава в училище): “…тук идва тънкият момент – да не се преиграе! Това не ни се случи, но има риск да се”, обръща внимание учителката по право.

От значение е всички учители и ученици да се припознаят в дейностите и да могат да разговорят свободно помежду си.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус”, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Какво научих от съотборниците си?
Работа в екип

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали