Как учениците от ПТГ “Симеон Велики” повишават осведомеността си за трафика на хора

[bwl_pvm /]

Трафикът на хора е проблем в световен мащаб, а местоположението на България като външна граница на Европейския съюз  изправя страната ни пред реалната възможност да се превърне в дестинация за легални и нелегални мигранти и жертви на трафик. В същото време в обществото ни информацията относно тази форма на организирана престъпност е силно ограничена. Превенцията като че ли не е достатъчна, в повечето училища темата не се засяга и младежите не са запознати с рисковете и начините на действие на трафикантите, видовете експлоатация и органите, на които могат да сигнализират. 

Това със сигурност не важи за учениците от  Професионална техническа гимназия “Симеон Велики” – гр. Велики Преслав, която работи по програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. Гимназистите там са повече от запознати с проблема благодарение на четирима от своите учители и интердисциплинарната практика „Трафик на хора“. Прочетете повече в настоящата статия!

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: “Трафик на хора”

Цели:

 • да се повиши осведомеността на учениците за трафик на хора;
 • развиване на уменията за работа в екип, организационни умения, креативно мислене, критичност;

Подходяща е за: ученици в гимназиален етап

Необходими материали: цветни листчета, кадастрони, маркери, проектор; пространство, подходящо за групова работа и представяне пред публика

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

“Трафик на хора” е училищен проект, обединяващ дисциплините право, философия, химия, биология, математика и история.

„Аз преподавам право на 11. клас, а на 10. клас – философия. В един от уроците си дадох пример с отвличане на човек и говорихме за защита на правата – оказа се, че учениците са слабо информирани. Споделих това с колежката по химия и биология, г-жа Цветелина Дечева, а тя каза: „Ами хайде да свържем предметите! Например с темата за наркотици по химия, а по биология – с това как влияят на организма“. След това говорихме с колежката по математика и заместник директор Николинка Илиева. Тя одобри идеята и предложи да се включи с математически формули за изчисляване на местоположение на конкретен човек. Колегата по история г-н Николай Николов поиска да се включи в проекта, като свърже робството в миналото и трафика на хора – съвременното робство. А от моя страна… – правната гледна точка в ситуация на трафик на хора. И така започна всичко“  – разказва г-жа Галина Стефанова за зараждането на идеята.

Интердисциплинарният проект се провежда малко след посещение на гимназистите в Районен съд – Велики Преслав, което се оказва изключително интересно за учениците и ги “запалва по темата” за правата на децата и човешките права изобщо.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

В проекта са включени учениците от 10. и от 11. клас, които се разпределят в 5 екипа спрямо интересите им:

 1. Екип – криминалисти: има за задача да проучи структурата на държавните органи за противодействие и превенция на трафика на хора. Информацията се представя под формата на анализ на системата.
 2. Екип – жертви на трафика на хора: има за задача да намери информация за самото престъпление и видовете експлоатация, както и за неправителствените организации, които оказват помощ и закрила на хората, станали жертви на трафик.
 3. Екип – историци: изследва явлението в исторически план и търси статистически данни за обема на трафика към днешна дата. Представя изследваната информация графично.
 4. Екип – математици: има за задача да използва математически формули и данни от мобилни оператори, за да изчисли хипотетичното местоположение на отвлечен човек. Информацията се представя таблично.
 5. Екип – изследователи: има за задача да намери информация за най-често използваните наркотици, използвани при трафикирането и да изследва влиянието им върху човешкия организъм.

Всеки ученик получава персонална задача за изследване, след което екипите се събират, обсъждат, обобщават и подготвят своята презентация, която представят пред останалите участници в проекта.

След като вече са навлезли в темата за трафика на хора, с помощта на различни ролеви игри учителите насочват вниманието на гимназистите към методите, които трафикантите използват и към “признаците”, които показват, че човек може да стане жертва на трафик.

Използват се различни ресурси като:

 1. Казуси по действителни случай – учениците се запознават с историите на момичета, попаднали в трафик на хора. Разказите са автентични, сменени са само имената на жертвите. Целта е младежите се убедят, че трафикът на хора е нещо сериозно, което не може да се пренебрегва с лека ръка. Дискусията към всеки казус се насочва от учителя с подходящи въпроси, например: Коя е причината Х да стане жертва на трафик? Защо клиентите на Х отказват да се намесят? Кой и как е можел да помогне за предотвратяване на случилото се? Какви емоции предизвиква във вас историята на Х?
 2. Филм “Трафик на хора“ – тъй като времето е ограничено, учениците гледат само трейлъра на филма, след което споделят впечатленията си и рефлектират върху емоциите, породени от него.
 3. Рефлексия върху “Отвори очи” – учениците гледат видеото “Отвори очи“ на Международната организация по миграция, след което работят по групи. Използвайки малки цветни листчета, те трябва да отговарят само с една дума на два въпроса: „Какво очакват от живота пред себе си жертвите на трафик?” (например: работа, по-добър живот, любов и т.н.) и “Какво им носи всъщност реалността?“ (например: разочарование, болка, депресия, продажба и т.н.).
 4. Схема на трафик – всеки екип получава комикси “Ти не си за продан“, които трябва да разгледа. След обсъждане учениците трябва да изберат един от начините да попаднеш в трафик на хора и да направят схема (Как се вербува жертвата? Какви методи за склоняване се използват? Използват ли се наркотици? Как и кой може да помогне?). Схемите се представят графично и се избират двама говорители, които да презентират пред останалите отбори.
 5. Музика – по време на груповата работа звучи песента на Мария Илиева “Сама”
 6. Изработка на флаер – учениците изработват информационен флаер, свързан с трафика на хора.

Брошурата може да бъде раздадена на ученици и гости на училището или разпространена сред училищната общност. “В нашия случай по време на практиката имахме гости от “Заедно в час” и раздадохме на тях” – обяснява г-жа Стефанова.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Описаната практика води до значително повишаване на осведомеността на учениците по темата “Трафик на хора” – рискови групи, механизми за въвличане, компетентни органи за противодействие и начини за превенция. Същевременно вниманието се насочва към конкретните признаци за идентифициране на трафик. Това би могло да предпази младежите да се превърнат в жертви на престъплението или да ги насърчи да помогнат на други хора в живота им.

Учителите отбелязват и развитие в уменията на гимназистите: работа в екип, организационни умения, креативно мислене, критичност поемане на лидерски роли.

Всички тези ползи водят до обсъждане между учителите в ПТГ “Симеон Велики” – гр. Велики Преслав как да се надгради идеята: „Бихме направили и с други класове – много от децата са вдъхновени и искат да продължим. Така може да я развием, като например “връстници обучават връстници” – да организираме група, която да предаде знанията и група, която да продължи предаването. Възможно е това да се случи в Ден на отворени врати, например”, споделя г-жа Стефанова.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

В основата на успеха стоят добрият план за  действие и въвличането на учениците: “Има ли ясна визия, план, цел и желание, нещата биха се случили”, коментира г-жа Г. Стефанова. 

Важно е да се запази сериозният тон, особено когато се обсъждат стереотипи (например, че мъжете са насилници) или когато се говори за сексуалната експлоатация (младежите не са свикнали думата “секс” да се споменава в училище): “…тук идва тънкият момент – да не се преиграе! Това не ни се случи, но има риск да се”, обръща внимание учителката по право.

От значение е всички учители и ученици да се припознаят в дейностите и да могат да разговорят свободно помежду си.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус”, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x