“Предай нататък” или как седмокласници изнасят урок по доброта

Бата е китно село в община Поморие, а отношенията между семействата, които живеят в него, се пренасят и в училището. Затова социалната и образователната интеграция на ученици от различни възрасти и етноси се превръща в приоритет за ОУ “Христо Ботев”. Позитивната атмосфера в мултикултурна среда предполага подкрепяща и приобщаваща класна стая, атмосфера на сигурност, грижа и включване, в която всеки е приет и оценен, а към различията се подхожда с уважение. Паралелно с овладяването на академични умения, се развиват емоционална интелигентност и емпатия. За една от своите практики в тази насока ще ни разкаже Нина Саръстова.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Предай нататък – „И последният човек е нужен някъде, някому, за нещо…“

Подходяща е за: ученици от прогимназиален етап, но може да бъде адаптирана и за останалите етапи

Цели: Учениците осъзнават през какво са преминали в началния етап на образованието и създават книга с добродетели, която представят на по-малките ученици.

Информация за учителя: Нина Саръстова е дългогодишен преподавател по английски език. В момента е учител в ОУ “Христо Ботев”, село Бата, общ. Поморие и в работата си се ръководи от мотото на училището: “Учим днес, успяваме утре!”. Г-жа Саръстова е класен ръководител на 7. клас и ръководител на училищните клубове по народни танци и дигитални умения.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Чрез играта “Шест мислещи шапки” учениците от седми клас осмислят своите постъпки в миналото и последствията в наши дни. Съставят дигитална книга с Азбука на доброто и толерантността и представят добродетелите пред малките ученици чрез драматизация на приказни сюжети.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

За да се постигне целта на практиката, учениците и техният учител минават през четири основни етапа.

Ролева игра по метода “Шест мислещи шапки”

“Предай нататък” или как седмокласници изнасят урок по доброта

Чрез метода “Шест мислещи шапки” на Едуард де Боно учениците търсят отговор на поставените въпроси:

  • Кой е най-усмихнатият ви спомен от начален етап?
  • С коя своя постъпка се гордеете?
  • Как бихте споделили доброто в себе си?
  • Какво послание бихте отправили към по-малките ученици?

Според Едуард де Боно всеки въпрос задължително предизвиква прилив на емоции у човека, принуждава го да събира факти, да търси решения и да анализира положителните и отрицателните последици от направените избори. Де Боно свързва типовете мислене с шарени шапки. Човек, мислено облечен с шапка в определен цвят, избира типа мислене, който е свързан с него. Методът дава възможност на учениците да „се върнат“ в дните от начален етап, да погледнат и преценят себе си от различни гледни точки.

Бялата шапка се използва за насочване на вниманието към наличната информация. Учениците излагат неутрално и обективно своите знания и спомени за отминалите дни в училище.

С червената шапка споделят своите чувства и емоционално състояние при спомена за началните класове. Наблюдават се усмивки, сълзи от радост, самоопознаване. Прошепват се думите: „Благодаря ти!“, „Съжалявам!“.

Жълтата шапка изисква да насочат вниманието си към търсенето на достойнствата, предимствата и положителните страни на преживяното и последствията в наши дни. Отново усмивки, голяма доза гордост от себе си, самоанализиране.

Черната шапка позволява да отправят критични оценки към минали техни действия. Въпросът: „Защо така постъпих?“ ги насочва към градивна самокритика.

Със зелената шапка учениците проучват възможностите за своята положителна промяна и предлагат идеи как да ги споделят. Самоосъзнаване, нов подход, желание и готовност за действие.

Синята шапка се различава от другите шапки по това, че не е предназначена да работи със съдържанието на задачата – да търси отговор на поставените въпроси. Тя е за учителя, който направлява и подкрепя целия процес – дава думата и изслушва всеки, сложил определен цвят шапка; формулира крайните изводи.

Преминавайки през шестте режима на мислене, учениците осъзнават колко много са се променили от първия училищен звънец до днес. Усмихват се при изникналите спомени, а това, което им е помогнало да се развият личностно, са поуките от изучавани литературни произведения, постъпките на героите и посланията към читателите. Най-светла диря е оставила добротата – получена, променяща, вдъхновяваща. Дискусията протича на български език, което неминуемо води до по-свободно и правилно изразяване и развива критичното мислене. Различните им гледни точки, колкото и да са противоположни, не са в конфликт, защото съществуват едновременно, от което се раждат нови и интересни идеи. Г-жа Саръстова, в ролята на синята шапка, им предлага да обобщят процеса с цветното мислене чрез абревиатурата М. И. С. Л. Я. След кратка дискусия, учениците правят следните изводи:

М – Мнение

И – Истина

С – Сантименталност

Л – Логика

Я – Яснота

Брейнсторминг

Учениците обсъждат как да предадат по достъпен начин на по-малките ученици своето послание за доброта и толерантност. Решават да направят дигитална книга, в която да представят добродетелите в азбучен ред: А – активност, Б – благодарност, В – внимание, Г – грижа, Д – доброта, Е – единство, Ж – жертвоготовност, З – заедно и т.н. Включват откъси от приказките „Дядо и ряпа“, „Тримата братя и златната ябълка“, „Юначното петле“ и разказа „Серафим“ от Йордан Йовков. Учителят им припомня една от идеите на Зелената шапка – да драматизират някои сюжетни моменти, за да представят разбираемо добрите качества.

“Предай нататък” или как седмокласници изнасят урок по доброта

Работа по групи

Екип от няколко ученици съставя Азбука на доброто и толерантността и я оформя в дигитална книга-послание. Останалите ученици подготвят театралните сюжети и репетират ролите. Заедно отправят покана към учениците от начален етап да им гостуват в часа на класа. Подготвят малки подаръци за всяко дете.

“Предай нататък” или как седмокласници изнасят урок по доброта

Публична изява

Часът се провежда в компютърния кабинет. Малките ученици се радват, защото знаят, че ги очаква вълнуващо преживяване. Проследяват с интерес книгата, от чиито страници героите оживяват чрез артистичните умения на големите ученици, които се въплъщават в ролите на приказни герои, за да поднесат по детски добродетелите от своята азбучна книга. На въпроса: „На кой герой искате да приличате?“ отговорите варират от Серафим до юначното петле.

Следва игра с моливи: В класна стая на чиновете са поставени моливи, надписани с дума-добродетел. На три от чиновете липсват моливи. Малчуганите трябва да предложат три качества, за да попълнят празните чинове.

За финал прочитат заедно стихотворението „Какво добро направи днес?“ от Нина Чилиянска и изпяват песента „Приятелство“. Малките ученици получават символични подаръци от каките и батковците – четирилистна детелина с правилата на толерантността. Разделят се с благодарност за споделените положителни емоции и обещанието, че ще предадат доброто нататък. Вече всички знаят, че се усмихваме на един и същи език – езикът на добротата.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Практиката, осъществена от г-жа Нина Саръстова и нейните седмокласници, насърчава толерантността, интеграцията, взаимната подкрепа и емпатията. Учениците имат възможност да приложат знанията си за литературни произведения и да повишават мотивацията си за четене на художествена литература. Създаването на дигитална флип книга изисква интегриране на ИКТ и приложение на компютърни умения. Учениците получават възможност за изява на творческите и артистичните си заложби при пресъздаването на образи на приказни герои. И не на последно място, целият процес води до развиване на умения за критично мислене и саморефлексия. Г-жа Саръстова споделя: “Учениците задоволиха своите потребности да бъдат чути, разбрани, подкрепени, нужни и приобщени. Аз изпитах удовлетворение, че познах и открих себе си чрез техните спомени, емоции и разсъждения и oще повече се приобщих към света и мисленето на децата. Радост е да разбираш, да мотивираш промяна и да приобщаваш! Празник е всеки път, когато подариш време, внимание и обич!”

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

За да може учениците да проследяват етапите, през които преминават, е полезно да се състави мисловна карта със стъпките на практиката. Нека тя се надгражда след всяко взето решение от страна на учениците и учителя.

При работата с ученици е важно насърчаването на правилния изказ на български език.

Нека учениците имат пълна свобода при избора на роля.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

“Предай нататък” или как седмокласници изнасят урок по доброта

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали