Обратно към Курс

Е.М.И.Н.Е - курс за социално-емоционално обучение в училище

0% Завършено
0/0 Steps
 1. Добре Дошли!
 2. Модул 1 - Със себе си

  Въведение в модул 1
 3. Урок 1: Позитивна психология и сила на характера - момент за размисъл
 4. Урок 1: Позитивна психология и сила на характера - момент за действие
 5. Урок 1: Позитивна психология и сила на характера - момент за рефлексия
 6. Урок 2: Отвъд рамките - момент за размисъл
 7. Урок 2: Отвъд рамките - момент за действие
 8. Урок 2: Отвъд рамките - момент за рефлексия
 9. Урок 3: Осъзнатост (Майндфулнес) - момент за размисъл
 10. Урок 3: Осъзнатост (Майндфулнес) - момент за действие
 11. Урок 3: Осъзнатост (Майндфулнес) - момент за рефлексия
 12. Майндфулнес аудиопрактика 1 -момент за рефлексия
 13. Урок 4: Ментална нагласа (типове мислене) - момент за размисъл
 14. Урок 4: Ментална нагласа - момент за действие
 15. Урок 4: Ментална нагласа - момент за рефлексия
 16. Урок 5: Саморегулация (WOOP метод) - момент за размисъл
 17. Урок 5: Саморегулация - момент за действие
 18. Урок 5: Саморегулация - момент за рефлексия
 19. Модул 1 - рефлексия върху преживяването
 20. Модул 1 - предизвикателство
 21. Модул 2 - Аз и другите
  Въведение в модул 2
 22. Урок 1: Как да говорим за СЕУ с учениците? - момент за размисъл
 23. Урок 1: Как да говорим за СЕУ с учениците? - момент за действие
 24. Урок 1: Как да говорим за СЕУ с учениците? - момент за рефлексия
 25. Урок 2: Конструктивен отговор - момент за размисъл
 26. Урок 2: Конструктивен отговор - момент за действие
 27. Урок 2: Конструктивен отговор - момент за рефлексия
 28. Урок 3: Комуникация за изграждане на характер - момент за размисъл
 29. Урок 3: Комуникация за изграждане на характер - момент за действие
 30. Урок 3: Комуникация за изграждане на характер - момент за рефлексия
 31. Урок4: Превенция на конфликтни ситуации - момент за размисъл
 32. Урок4: Превенция на конфликтни ситуации - момент за действие
 33. Урок4: Превенция на конфликтни ситуации - момент за рефлексия
 34. Модул 2 - рефлексия върху преживяването
 35. Модул 2 - проверка на разбирането
 36. Майндфулнес Аудиопрактика 2
 37. Модул 2 - предизвикателство
 38. Момент за обратна връзка
 39. Модул 3 - В класната стая, където създаваме култура, обединяваща учене и емоция
  Въведение в модул 3
 40. Урок 1: Позитивна дисциплина - момент за размисъл
 41. Урок 1: Позитивна дисциплина - момент за действие
 42. Урок 1: Позитивна дисциплина - момент за рефлексия
 43. Урок 2: Създаване на ритуали и рутини - момент за размисъл
 44. Урок 2: Създаване на ритуали и рутини - момент за действие
 45. Урок 2: Създаване на ритуали и рутини - момент за рефлексия
 46. Урок 3: Мотивиращи моменти - момент за размисъл
 47. Урок 3: Мотивиращи моменти - момент за действие
 48. Урок 3: Мотивиращи моменти - момент за рефлексия
 49. Урок 4: Благодарност - момент за размисъл
 50. Урок 4: Благодарност - момент за действие
 51. Урок 4: Благодарност - момент за рефлексия
 52. Модул 3 - рефлексия върху преживяването
 53. Модул 3 - проверка на разбирането
 54. Майндфулнес Аудиопрактика 3
 55. Модул 3 - предизвикателство
 56. Модул 4 - "Аз като учител"
  Въведение в модул 4
 57. Урок 1: Поставяне на социално-емоционални учебни цели - момент за размисъл
 58. Урок 1: Поставяне на социално-емоционални учебни цели - момент за действие
 59. Урок 1: Поставяне на социално-емоционални учебни цели - момент за рефлексия
 60. Урок 2: Оценка на социално-емоционалното обучение - момент за размисъл
 61. Урок 2: Оценка на социално-емоционалното обучение - момент за действие
 62. Урок 2: Оценка на социално-емоционалното обучение - момент за рефлексия
 63. Урок 3: Отдаденост - момент за размисъл
 64. Урок 3: Отдаденост - момент за действие
 65. Урок 3: Отдаденост - момент за рефлексия
 66. Модул 4 - рефлексия върху преживяването
 67. Майндфулнес Аудиопрактика 4
 68. Модул 4 - предизвикателство
 69. Финален изпит
 70. Момент за обратна връзка
 71. Благодарим Ви за участието!

 

 

В края на всеки модул ще намерите две предизвикателства, от които ще трябва да изберете САМО ЕДНО, за да го изпълните. В този модул ще можете да избирате между предизвикателството на „ИНТРОСПЕКТИВНИЯТ“ и на „ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ“.

Запишете своята рефлексия във форума за дискусии по-долу:


Модул 1 - предизвикателствоИНТРОСПЕКТИВНИЯТ ПРОФИЛ

Социално – емоционални умения върху, които да работите: Самопознание

 

Въз основа на представените профили, направете следното упражнение:

1. Интервюирайте от трима до пет души, които са свързани с различни области на живота ви (работа, семейство, приятели и т.н.).
2. Попитайте ги кой от профилите на „Е.М.И.Н.Е.“ най – много се доближава до вашите силни страни?
3. Документирайте резултатите в таблицата на Word, която ще намерите в секцията с материали. 

Като доказателство, че сте изпълнили това предизвикателство, участвайте във форума за дискусии:

 1. Опишете своята рефлексия в рамките на 100 думи (отностно знания, които сте придобили чрез това упражнение) и приложете таблицата с вашите резултати.

  * Не забравяйте да коментирате и отговора на поне един от вашите колеги.

 

Модул 1 - предизвикателствоПРОФИЛ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ

Социално – емоционални умения върху, които да работите:  Саморегулиране

 

Като използвате “Календара на приятни събития”, с който работихте в урока, посветен на моментите за просветление, идентифицирайте две (2) основни причини, поради които сте били разсеяни или възпрепятствани да проведете уроцитеси си в клас.

План за действие :

1. Създайте план за действие или стратегия въз основа на Моментите на яснота и WOOP техники за саморегулация (приложено).

2. В продължение на три дни прилагайте създадената от вас стратегия или техника. Тъй като това е упражнение за решителност и устойчивост, системността и последователността в усилията е важна. Документирайте резултатите.

Като доказателство, че сте изпълнили това предизвикателство, участвайте във форума за дискусии като отговорите на следните въпроси:

1. Какви бяха причините за разсейване, които идентифицирахте?

2. Какъв план за действие създадохте, за да се съсредоточите?

* Не забравяйте да коментирате и отговора на поне един от вашите колеги.

Отговори