Обратно към Курс

Е.М.И.Н.Е - курс за социално-емоционално обучение в училище

0% Завършено
0/0 Steps
  1. Добре Дошли!
  2. Модул 1 - Със себе си

    Въведение в модул 1
  3. Урок 1: Позитивна психология и сила на характера - момент за размисъл
  4. Урок 1: Позитивна психология и сила на характера - момент за действие
  5. Урок 1: Позитивна психология и сила на характера - момент за рефлексия
  6. Урок 2: Отвъд рамките - момент за размисъл
  7. Урок 2: Отвъд рамките - момент за действие
  8. Урок 2: Отвъд рамките - момент за рефлексия
  9. Урок 3: Осъзнатост (Майндфулнес) - момент за размисъл
  10. Урок 3: Осъзнатост (Майндфулнес) - момент за действие
  11. Урок 3: Осъзнатост (Майндфулнес) - момент за рефлексия
  12. Майндфулнес аудиопрактика 1 -момент за рефлексия
  13. Урок 4: Ментална нагласа (типове мислене) - момент за размисъл
  14. Урок 4: Ментална нагласа - момент за действие
  15. Урок 4: Ментална нагласа - момент за рефлексия
  16. Урок 5: Саморегулация (WOOP метод) - момент за размисъл
  17. Урок 5: Саморегулация - момент за действие
  18. Урок 5: Саморегулация - момент за рефлексия
  19. Модул 1 - рефлексия върху преживяването
  20. Модул 1 - предизвикателство
  21. Модул 2 - Аз и другите
    Въведение в модул 2
  22. Урок 1: Как да говорим за СЕУ с учениците? - момент за размисъл
  23. Урок 1: Как да говорим за СЕУ с учениците? - момент за действие
  24. Урок 1: Как да говорим за СЕУ с учениците? - момент за рефлексия
  25. Урок 2: Конструктивен отговор - момент за размисъл
  26. Урок 2: Конструктивен отговор - момент за действие
  27. Урок 2: Конструктивен отговор - момент за рефлексия
  28. Урок 3: Комуникация за изграждане на характер - момент за размисъл
  29. Урок 3: Комуникация за изграждане на характер - момент за действие
  30. Урок 3: Комуникация за изграждане на характер - момент за рефлексия
  31. Урок4: Превенция на конфликтни ситуации - момент за размисъл
  32. Урок4: Превенция на конфликтни ситуации - момент за действие
  33. Урок4: Превенция на конфликтни ситуации - момент за рефлексия
  34. Модул 2 - рефлексия върху преживяването
  35. Модул 2 - проверка на разбирането
  36. Майндфулнес Аудиопрактика 2
  37. Модул 2 - предизвикателство
  38. Момент за обратна връзка
  39. Модул 3 - В класната стая, където създаваме култура, обединяваща учене и емоция
    Въведение в модул 3
  40. Урок 1: Позитивна дисциплина - момент за размисъл
  41. Урок 1: Позитивна дисциплина - момент за действие
  42. Урок 1: Позитивна дисциплина - момент за рефлексия
  43. Урок 2: Създаване на ритуали и рутини - момент за размисъл
  44. Урок 2: Създаване на ритуали и рутини - момент за действие
  45. Урок 2: Създаване на ритуали и рутини - момент за рефлексия
  46. Урок 3: Мотивиращи моменти - момент за размисъл
  47. Урок 3: Мотивиращи моменти - момент за действие
  48. Урок 3: Мотивиращи моменти - момент за рефлексия
  49. Урок 4: Благодарност - момент за размисъл
  50. Урок 4: Благодарност - момент за действие
  51. Урок 4: Благодарност - момент за рефлексия
  52. Модул 3 - рефлексия върху преживяването
  53. Модул 3 - проверка на разбирането
  54. Майндфулнес Аудиопрактика 3
  55. Модул 3 - предизвикателство
  56. Модул 4 - "Аз като учител"
    Въведение в модул 4
  57. Урок 1: Поставяне на социално-емоционални учебни цели - момент за размисъл
  58. Урок 1: Поставяне на социално-емоционални учебни цели - момент за действие
  59. Урок 1: Поставяне на социално-емоционални учебни цели - момент за рефлексия
  60. Урок 2: Оценка на социално-емоционалното обучение - момент за размисъл
  61. Урок 2: Оценка на социално-емоционалното обучение - момент за действие
  62. Урок 2: Оценка на социално-емоционалното обучение - момент за рефлексия
  63. Урок 3: Отдаденост - момент за размисъл
  64. Урок 3: Отдаденост - момент за действие
  65. Урок 3: Отдаденост - момент за рефлексия
  66. Модул 4 - рефлексия върху преживяването
  67. Майндфулнес Аудиопрактика 4
  68. Модул 4 - предизвикателство
  69. Финален изпит
  70. Момент за обратна връзка
  71. Благодарим Ви за участието!

Урок 1: Позитивна дисциплина - момент за рефлексия

 

 

  1. Каква стратегия избрахте?
  2. В кой клас или академично пространство я приложихте на практика?
  3. Какъв беше резултатът от прилагането на тази стратегия на практика?


* Не забравяйте да коментирате отговора на един от вашите колеги.

 

 

 

 

Отговори