Обратно към Курс

Е.М.И.Н.Е - курс за социално-емоционално обучение в училище

0% Завършено
0/0 Steps
 1. Добре Дошли!
 2. Модул 1 - Със себе си

  Въведение в модул 1
 3. Урок 1: Позитивна психология и сила на характера - момент за размисъл
 4. Урок 1: Позитивна психология и сила на характера - момент за действие
 5. Урок 1: Позитивна психология и сила на характера - момент за рефлексия
 6. Урок 2: Отвъд рамките - момент за размисъл
 7. Урок 2: Отвъд рамките - момент за действие
 8. Урок 2: Отвъд рамките - момент за рефлексия
 9. Урок 3: Осъзнатост (Майндфулнес) - момент за размисъл
 10. Урок 3: Осъзнатост (Майндфулнес) - момент за действие
 11. Урок 3: Осъзнатост (Майндфулнес) - момент за рефлексия
 12. Майндфулнес аудиопрактика 1 -момент за рефлексия
 13. Урок 4: Ментална нагласа (типове мислене) - момент за размисъл
 14. Урок 4: Ментална нагласа - момент за действие
 15. Урок 4: Ментална нагласа - момент за рефлексия
 16. Урок 5: Саморегулация (WOOP метод) - момент за размисъл
 17. Урок 5: Саморегулация - момент за действие
 18. Урок 5: Саморегулация - момент за рефлексия
 19. Модул 1 - рефлексия върху преживяването
 20. Модул 1 - предизвикателство
 21. Модул 2 - Аз и другите
  Въведение в модул 2
 22. Урок 1: Как да говорим за СЕУ с учениците? - момент за размисъл
 23. Урок 1: Как да говорим за СЕУ с учениците? - момент за действие
 24. Урок 1: Как да говорим за СЕУ с учениците? - момент за рефлексия
 25. Урок 2: Конструктивен отговор - момент за размисъл
 26. Урок 2: Конструктивен отговор - момент за действие
 27. Урок 2: Конструктивен отговор - момент за рефлексия
 28. Урок 3: Комуникация за изграждане на характер - момент за размисъл
 29. Урок 3: Комуникация за изграждане на характер - момент за действие
 30. Урок 3: Комуникация за изграждане на характер - момент за рефлексия
 31. Урок4: Превенция на конфликтни ситуации - момент за размисъл
 32. Урок4: Превенция на конфликтни ситуации - момент за действие
 33. Урок4: Превенция на конфликтни ситуации - момент за рефлексия
 34. Модул 2 - рефлексия върху преживяването
 35. Модул 2 - проверка на разбирането
 36. Майндфулнес Аудиопрактика 2
 37. Модул 2 - предизвикателство
 38. Момент за обратна връзка
 39. Модул 3 - В класната стая, където създаваме култура, обединяваща учене и емоция
  Въведение в модул 3
 40. Урок 1: Позитивна дисциплина - момент за размисъл
 41. Урок 1: Позитивна дисциплина - момент за действие
 42. Урок 1: Позитивна дисциплина - момент за рефлексия
 43. Урок 2: Създаване на ритуали и рутини - момент за размисъл
 44. Урок 2: Създаване на ритуали и рутини - момент за действие
 45. Урок 2: Създаване на ритуали и рутини - момент за рефлексия
 46. Урок 3: Мотивиращи моменти - момент за размисъл
 47. Урок 3: Мотивиращи моменти - момент за действие
 48. Урок 3: Мотивиращи моменти - момент за рефлексия
 49. Урок 4: Благодарност - момент за размисъл
 50. Урок 4: Благодарност - момент за действие
 51. Урок 4: Благодарност - момент за рефлексия
 52. Модул 3 - рефлексия върху преживяването
 53. Модул 3 - проверка на разбирането
 54. Майндфулнес Аудиопрактика 3
 55. Модул 3 - предизвикателство
 56. Модул 4 - "Аз като учител"
  Въведение в модул 4
 57. Урок 1: Поставяне на социално-емоционални учебни цели - момент за размисъл
 58. Урок 1: Поставяне на социално-емоционални учебни цели - момент за действие
 59. Урок 1: Поставяне на социално-емоционални учебни цели - момент за рефлексия
 60. Урок 2: Оценка на социално-емоционалното обучение - момент за размисъл
 61. Урок 2: Оценка на социално-емоционалното обучение - момент за действие
 62. Урок 2: Оценка на социално-емоционалното обучение - момент за рефлексия
 63. Урок 3: Отдаденост - момент за размисъл
 64. Урок 3: Отдаденост - момент за действие
 65. Урок 3: Отдаденост - момент за рефлексия
 66. Модул 4 - рефлексия върху преживяването
 67. Майндфулнес Аудиопрактика 4
 68. Модул 4 - предизвикателство
 69. Финален изпит
 70. Момент за обратна връзка
 71. Благодарим Ви за участието!

Модул 2 - предизвикателство

 

В този модул ще можете да избирате между предизвикателствата, които ви предлага профила на СЪТРУДНИКА:

 

 

 

Предизвикателство 1:

Социално – емоционални умения, върху които да работите: Самосъзнание, Разрешаване на конфликти и Творчество.

В това предизвикателство ще трябва да идентифицирате ситуация в живота си, която поражда гняв у вас, и да се запитате:

 1. Какво се случва?
 2. Какъв е провокиращият фактор?

След като идентифицирате ситуацията, направете план за управление на гнева, като използвате една от стратегиите представени в модула.

Използвайте плана за управление на гнева, който намирате по – долу в приложенията. (Приложете го на практика в ситуации, когато сте разстроени или под натиск).

Като доказателство, че сте изпълнили това предизвикателство прикачете линк към своя план за управление на гнева във форума за дискусии по-долу и отговорете на следните въпроси:

1. Какъв беше планът за управление на гнева, който създадохте?
2. Опишете какво беше преживяването, когато го приложихте на практика.

* Не забравяйте да коментирате отговора на един от вашите колеги.

 

Предизвикателство 2:

Социално – емоционални умения, върху които да работите: Разрешаване на конфликти и творчество.

В урокът “Как да говорим за СЕУ с учениците”, ние ви дадохме пример за използването на разказ / история, включващи социално – емоционално обучение. Въпреки това, има много начини да превърнете абстрактните умения в нещо конкретно. Например, ако говорим за съпричастността, можем да използваме израза „поставяйки се на мястото на другия“.

В това изследователско предизвикателство ще създадете своя собствена стратегия за вашия екип или ученици, чрез която да разберат и изследват социално – емоционалните умения, които може да са важни за тях. Не забравяйте да разгърнете креативността си, разкажете собствените си истории или тази на ваш приятел.

Като доказателство, че сте изпълнили това предизвикателство прикачете линк към своята стратегия във форума на платформата и отговорете на следните въпроси:

  1. Каква беше стратегията, която създадохте, за да говорите за социално – емоционалните умения?
  2. Какви са характеристиките на вашата стратегия?
  3. Какъв персонаж използвахте?
 • * Не забравяйте да коментирате отговора на един от вашите колеги.

 

 

Материал за сваляне към предизвикателство 1

План за управление на гнева

Отговори