Философско лято

Лятото е време, което се очаква с голямо нетърпение от учениците (и не само!) – хубаво време, почивка, пътувания, нови познанства и приятелства. Ваканцията обикновено е съчетана с ниска учебна ангажираност от страна на учениците, а ако има пориви за учене, те най-често са насочени към предмети като БЕЛ и/или математика. Необходимо е обаче знанията и уменията във всички предметни области да бъдат затвърждавани и развивани. Затова с тази статия си поставихме за цел да ви представим 5 интересни идеи за насочване на вниманието на учениците през лятото и към философията.

Философска фотография

Предложете на учениците си да използват фотографията като начин на философско себеизразяване. Представете им списък с всички нови понятия и/или идеи, които сте използвали през учебната година и им дайте за задача да направят фотографии или видео/филмче с образи, картини, ситуации и т.н., които според тях представят конкретна точка от списъка – понятие, идея, мисъл и т.н. Като надграждане може да им предложите да изберат една (или няколко) от своите фотографии, които най-много харесват, и да я анализират.

Философски лексикон

Предложете на учениците си всяка седмица да събират известни цитати на различни философи, с които са се запознали през годината, да подчертаят от 1 до 3 най-впечатляващи за тях цитати и да помислят как биха го променили те и защо. На следващата седмица друг философ с друг цитат и така докато не се създаде лексикон.

Например: през първата седмица на юли ученикът избира Декарт, подчертава цитата „Мисля, следователно съществувам.“ и обяснява, че мисълта е свързана с Декартовия метод на съмнение и разсъждение за достигане до истината. Променя цитата на „Обичам, следователно съществувам.“ и отговаря защо – за него да обичаш също значи да достигнеш до истината, тъй като обичта и взаимодействието с другите е съществен аспект, който ни кара да се чувстваме живи и т.н.

Възможно е упражнението да се направи и по друг начин, например лексиконът да се попълва онлайн от група от ученици (а не индивидуално), като определен ученик отговаря за определена седмица от ваканцията. Като надграждане може да предложите всеки да избере цитат от друг човек от класа и да напише есе или разказ на база на него.

Философска рефлексия на практика

Задайте конкретни идеи/теории/начини на живот, към които учениците да се стремят и да следват за определен период от време. 

Например: няколко дни са хедонисти: извършват всичко, което им носи удоволствие и в духовен, и в материален аспект; след това са аскети – живеят в пълно лишение; след това живеят по принципа на деонтологията – избират си някакви конкретни морални принципи, които могат да бъдат очаквани от тях и действат спрямо тях и т.н. 

След края на всеки цикъл е време за рефлексия. Учениците трябва писмено да отговорят на следните въпроси: Как са се чувствали? Кое им харесва и кое не? Възможно ли е да живееш така постоянно? От кого зависи и какво? Като надграждане им предложете да допълнят дневника с рефлексия със свои идеи и представи за най-правилния начин на живот.

Философски сънища

Може да предизвикате учениците си да записват всеки свой сън, непосредствено след като се събудят, и да го анализират писмено спрямо философските виждания на Фройд, Аристотел и Юнг. Единият вариант е да предизвикате учениците първо сами да проучат как тези автори разглеждат сънищата, а другият вариант е да им предложите лека база.

Например: Аристотел – разглежда причините за сънищата и свързва техния смисъл с определени събития и емоции. Задача: разгледай съня си, като го свържеш с твои емоции и събития в живота си; Фройд: разглежда сънищата като проявление на безсъзнателните желания и конфликти, които се изразяват в символичен и метафоричен език. Задача: Помисли кое би било „скритото“ дори от теб желание в този сън? Какво ти казва той? Каква метафора на реалността би било?; Според Юнг сънищата са начин за връзка със собственото ни вътрешно “аз” и подсказки за индивидуалното и колективното ни непреодолимо. Задача: Как се чувстваше във всеки момент в съня си? Какво казва това за теб? С кого беше? Какво те караше това да изпиташ?

Смисъл на живота: прилагане на ретроспекция

Запознати вече с Виктор Франкъл и логотерапията, учениците ще имат за задача да записват през конкретен интервал от време минали трудни моменти в живота си, следвайки този план:

  1. Идентифициране на преживяното – какво всъщност се случи/какво преживях;
  2. Търсене на смисъла – защо това може да ми се е случило;
  3. Уроци, от ситуацията – какво научих от тази случка/този момент;
  4. Самооценяване – доколко усвоих уроците (по скалата от 0 до 10, като 10 е напълно). Ако честно си призная, че не съм усвоил напълно уроците – какво още трябва да направя, за да ги усвоя; 
  5. Рефлексия – как в бъдеще би трябвало да приема/да подходя в подобна ситуация, за да има за всички по-добър завършек.

Има много начини да мотивираме децата да учат по всеки един учебен предмет през лятната ваканция, но трябва да намерим път, който да ги докосне. Надяваме се нашите 5 предложения да ви бъдат от полза, за да запалите и поддържате интереса на своите ученици към философията. Адаптирайте тези философски задачи, за да достигнете до всяко ваше дете и да създадете план за едно незабравимо лятно философско преживяване.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Свободно течаща мисъл
Креативност

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали