Задача 3- ПОДГОТОВКА ЗА ФИНАЛНА РЕФЛЕКСИЯ

ЗАДАЧА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ФИНАЛНА РЕФЛЕКСИЯ

Помислете и отговорете за всеки от следните аспекти на развитие на проекта:

ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ, РАЗБИРАНЕ И УМЕНИЯ ЗА  УСПЕХ  

По какъв начин през работата си по проекта предадохте на учениците основни познания и разбиране, произтичащи от учебните стандарти и умения за успех, които бяхте планирали?  

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ВЪПРОС  

Кой значим проблем (голям въпрос) стои в основата на проекта? Как преценихте, че той е  предизвикателен и интересен за учениците?

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Какъв беше изследователския процес? Опишете включения в проекта активен, задълбочен изследователски период, по време на който учениците генерират въпроси, намират и използват информационни ресурси, задават допълнителни въпроси, и развиват свои собствени отговори. 

 

АВТЕНТИЧНОСТ  

Как проектът се свързва с контекста на реалния живот, използва реално съществуващи процеси, пособия и стандарти за качество, има реално влияние, и/или е свързан със собствените занимания, интереси и идентичност на учениците?

 

ВКЛЮЧВАНЕ, ОТГОВОРНОСТ И СВОБОДА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Какви възможност даде на учениците да правят избори по отношение на продукта, който създават, как да работят и как да използват времето си, в зависимост от тяхната възраст и опит в работата по проекти. 

 

РЕФЛЕКСИЯ  

Какъв беше процесът на рефлексия? Какви възможности имаха учениците да рефлектират върху това какво и как научават и върху планирането и изпълнението на  проекта. 

 

ФОРМИРАЩО ОЦЕНЯВАНЕ В ХОДА НА ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ 

Как проследявахте и документирахте процесите в хода на проекта?

 

ПУБЛИЧЕН ПРОДУКТ  

Как изглеждаше финалното представяне на резултатите? Как учениците демонстрираха какво са научили? Какви продукти създадоха? Пред кого представиха? Какъв беше отзвукът?  

Абонирай се
Уведоми ме
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Post a comment

Leave a Comment

0
Споделете в коментар своите мисли!x