STEM в училище – интегриран подход в образованието по науки

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС - УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

STEM в училище – интегриран подход в образованието по науки

Курсът подкрепя преподаватели по STEM предмети да създават и реализират STEM преживявания, като стъпват на нуждите и интересите на учениците си и прилагат различни подходи за изследване и решаване на проблеми. Курсът е насочен към преподаватели по математика, природни науки, ИТ, професионални предмети, свързани с инженерство, и др. 

Курсът е създаден върху конструктивистката теория за обучението.

Съдържание

Други курсове от Училища за пример

STEM в училище - интегриран подход в образованието по науки

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА Преглед на подробности за Курс ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът обучава учителите да използват и тестват различни форми на езикова подкрепа при деца с майчин

Виж съдържанието
Не е регистриран

Курс Включва

  • 12 Уроци
  • Курс Сертификат