STEM в училище – интегриран подход в образованието по науки

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС - УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

STEM в училище – интегриран подход в образованието по науки

Курсът подкрепя преподаватели по STEM предмети да създават и реализират STEM преживявания, като стъпват на нуждите и интересите на учениците си и прилагат различни подходи за изследване и решаване на проблеми. Курсът е насочен към преподаватели по математика, природни науки, ИТ, професионални предмети, свързани с инженерство, и др. 

Курсът е създаден върху конструктивистката теория за обучението.

Съдържание

Съдържание

МОДУЛ 6 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

МОДУЛ 4 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
МОДУЛ 4 - Анализ на данни - Част 2
МОДУЛ 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - СИНХРОННА СЕСИЯ 20 МАРТ 2023
МОДУЛ 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 5 декември 2022

Други курсове от Училища за пример

STEM в училище - интегриран подход в образованието по науки

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА Преглед на подробности за Курс ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът обучава учителите да използват и тестват различни форми на езикова подкрепа при деца с майчин

Виж съдържанието

Съдържание

МОДУЛ 6 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
МОДУЛ 4 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
МОДУЛ 4 - Анализ на данни - Част 2
МОДУЛ 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - СИНХРОННА СЕСИЯ 20 МАРТ 2023
МОДУЛ 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 5 декември 2022
Не е регистриран

Курс Включва

  • 13 Уроци
  • Курс Сертификат