СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС - УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ

Къде се крият причините за успеха в училище и извън него? Едно е сигурно – те излизат отвъд академичното знание и обхващат поредица от нашите личностови черти, нагласи и умения. Нагласата за развитие е сред тях. Тя е едно от тези на пръв поглед малки детайли, които всъщност чертаят различно бъдеще за децата, у които тя е стимулирана. В този курс ще научиш какво е нагласата за радвитие и как да развиеш у теб и твоите деца. 

Съдържание

Съдържание

МОДУЛ 6 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

МОДУЛ 6 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
МОДУЛ 6 - УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОМЯНАТА - СИНХРОННА СЕСИЯ 9 ФЕВРУАРИ 2024
Модул 5 - Обща информация
Модул 5 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 5 - Управление на качеството - Синхронна сесия 10 ноември 2023
МОДУЛ 4 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
МОДУЛ 4 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 4 - Включваща среда - Синхронна сесия 11 септември 2023
Модул 3 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ- СИНХРОННА СРЕЩА 24 МАРТ 2023
Модул 2- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 9 декември
1 от 2

Други курсове от Училища за пример

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА Преглед на подробности за Курс ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът обучава учителите да използват и тестват различни форми на езикова подкрепа при деца с майчин

Виж съдържанието

Съдържание

МОДУЛ 6 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
МОДУЛ 6 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
МОДУЛ 6 - УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОМЯНАТА - СИНХРОННА СЕСИЯ 9 ФЕВРУАРИ 2024
Модул 5 - Обща информация
Модул 5 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 5 - Управление на качеството - Синхронна сесия 10 ноември 2023
МОДУЛ 4 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
МОДУЛ 4 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 4 - Включваща среда - Синхронна сесия 11 септември 2023
Модул 3 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ- СИНХРОННА СРЕЩА 24 МАРТ 2023
Модул 2- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 9 декември
1 от 2
Не е регистриран

Курс Включва

  • 46 Уроци
  • 3 Теми
  • Курс Сертификат