Модул 3 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ- СИНХРОННА СРЕЩА 24 МАРТ 2023
Модул 2- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 9 декември
1 от 2

Практическа информация за Модул 2 – СЕУ

СЕУ Фокус: Аз и моите СЕУ

 

Какво ще научиш? 

Да работиш съвместно (в ПУО) за целенасоченото изграждане на СЕУ у учениците 

Да оцениш съществуващо ПУО и адаптираш своето, за да работи оптимално и ефективно;

Да разшириш обхвата и да правиш ново ПУО

Да разграничиш ПУО от други форми на съвместно сътрудничество в училище       

Да си поставиш следващи стъпки за развиване на СЕУ спрямо системния подход за развиване на социално-емоционални умения. 

Да анализираш собствените си СЕУ

да идентифицираш силни области и области, които искаш да развиеш; 

да генерираш идеи и да определиш подход как биха могли да развият тези области.

 

Големи въпроси: 

  • Как развиваме своите социално-емоционални компетентности, така че да служат в най-голяма полза за нас самите и другите?
  • Как си сътрудничим ефективно в училище, за да преподаваме с ученика в центъра?
Практическа информация за Модул 2 - СЕУ