ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС - УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

Курсът обучава учителите да използват и тестват различни форми на езикова подкрепа при деца с майчин език, различен от езика на преподаване (т.нар. деца билингви)

Курсът обучава учителите да използват и тестват различни форми на езикова подкрепа при деца с майчин език, различен от езика на преподаване (т.нар. деца билингви)

Съдържание

Съдържание

Модул 5 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Модул 4- Обща информация
МОДУЛ 4 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 4 - Приемаща и включваща среда - Синхронна среща -11 септември 2023
МОДУЛ 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - Синхронна сесия 17 март 2023
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 2 декември 2022

Други курсове от Училища за пример

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА Преглед на подробности за Курс ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът обучава учителите да използват и тестват различни форми на езикова подкрепа при деца с майчин

Виж съдържанието

Съдържание

Модул 5 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 4- Обща информация
МОДУЛ 4 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 4 - Приемаща и включваща среда - Синхронна среща -11 септември 2023
МОДУЛ 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - Синхронна сесия 17 март 2023
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 2 декември 2022
Не е регистриран

Курс Включва

  • 26 Уроци