МОДУЛ 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - Синхронна сесия 17 март 2023
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 2 декември 2022

Сесия 3 – РАБОТА С ЛЕКСИКА: СТРАТЕГИИ, Част 2