МОДУЛ 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - Синхронна сесия 17 март 2023
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 2 декември 2022

Задача 3.2. ПУО В КОНТЕКСТА НА ЕЗИКОВАТА ПОДКРЕПА

Цели на дейността

 • Обобщаваме същност, характеристики, цели на работата в ПУО в контекста на Езиковата подкрепа
 • Поставяме си лични фокуси за Визия и цели на езиково-подкрепящо ПУО.
 • Запознаваме се с метода Видеография като възможност за сътрудничество.

Начин на работа

Самостоятелно, асинхронно

Време

60 минути

Стъпки

 1. Запознаваме се Видео 1 и Видео 2 за ПУО в контекста на езиковата подкрепа.
 2. Отговаряме на въпросите за принципи на ефективното ПУО в контекста на езиковата подкрепа.
 3. Извеждаме лични визия и цели на езиково-подкрепящо ПУО.
 4. Запознаваме се с Видео 3 за метода Видеография.
 5. Отговаряме на въпросите и създаваме личен план за самонаблюдение.

РЕСУРСИ

Какво представлява „професионалната учеща се общност“ (ПУО) в контекста на езиковата подкрепа?

Какво представлява метода Видеография?

Материал в НАРЪЧНИК.

Инструкция 

Самостоятелно

Общи положения:

 • Кои са принципите стоящи зад ефективното ПУО?
 • Какви цели и фокуси стоят зад ефективното ПУО в контекста на езиковата подкрепа?

Визия и цели на езиково-подкрепящото ПУО:

 • Какво искаме да научи всеки ученик на ниво училище?
 • Как да разберем кога всеки ученик го е научил?
 • Какво да направим, ако ученикът среща трудности в ученето?
 • Кои образователни характеристики и практики са най-успешни и са помогнали на учениците ни да постигнат високи нива в отбелязаните силни страни в диагностиката?

Методък Видеография:

 • Какво представлява методът Видеография?
 • Как може да е полезен за моето преподаване и цели за езикова подкрепа?
 • Как мога да споделя опит с колегите в училище, използвайки този метод?
 • Кога ще проведа самонаблюдение на час? Съставете си примерен график до края на годината.

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини