Модул 2 – Преподаване с ученика в центъра – Випуск 2024, ПЕ