Компетентности в училище: умения на XXI век в час

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС - УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

Компетентности в училище: умения на XXI век в час

Курсът предвижда цялостна подкрепа за планиране на интегриран подход за преподаване с фокус върху уменията на ХХI век в контекста на различните учебни предмети. Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят целенасочено за развиване на компетентности у учениците.

Курсът обучава учителите да се запознаят, използват и пробват различни техники за развиване на т.нар. умения на 21-ви век в класната стая.

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Други курсове от Училища за пример

About Instructor

+29 enrolled
Not Enrolled

Курса Includes

  • 15 Уроци