Компетентности в училище: умения на XXI век в час

Текущо състояние
Не е регистриран
Цена
Безплатно

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС - УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

Компетентности в училище: умения на XXI век в час

Курсът предвижда цялостна подкрепа за планиране на интегриран подход за преподаване с фокус върху уменията на ХХI век в контекста на различните учебни предмети. Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят целенасочено за развиване на компетентности у учениците.

Курсът обучава учителите да се запознаят, използват и пробват различни техники за развиване на т.нар. умения на 21-ви век в класната стая.

Текущо състояние
Не е регистриран
Цена
Безплатно

Други курсове от Училища за пример

STEM в училище – интегриран подход в образованието по науки

STEM в училище – интегриран подход в образованието по науки Преглед на подробности за Курса s.leneva@zaednovchas.bg Текущо състояние Не е регистриран Цена Безплатно Започнете Влезте, за да се запишете ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Виж съдържанието

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА Преглед на подробности за Курса s.leneva@zaednovchas.bg Текущо състояние Не е регистриран Цена Безплатно Започнете Влезте, за да се запишете ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът обучава

Виж съдържанието

СОЦИАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ

СОЦИАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ Преглед на подробности за Курса s.leneva@zaednovchas.bg Текущо състояние Не е регистриран Цена Безплатно Започнете Влезте, за да се запишете ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Къде се

Виж съдържанието

За инструктора

+29 записани
Не е регистриран

Курса Включва

  • 15 Уроци