Компетентности в училище: умения на XXI век в час

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС - УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

Компетентности в училище: умения на XXI век в час

Курсът предвижда цялостна подкрепа за планиране на интегриран подход за преподаване с фокус върху уменията на ХХI век в контекста на различните учебни предмети. Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят целенасочено за развиване на компетентности у учениците.

Курсът обучава учителите да се запознаят, използват и пробват различни техники за развиване на т.нар. умения на 21-ви век в класната стая.

Съдържание

Съдържание

МОДУЛ 6 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

МОДУЛ 6 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 6 - Устойчивост на промяната - синхронна сесия 16/17 февруари 2024
Модул 5 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 5 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 5 - УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - Синхронна сесия 17/18 ноември
Модул 4- Обща информация
МОДУЛ 4 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 4 - Приемаща и включваща среда - Синхронна среща - 11 септември 2023
Модул 3 - Задачи за предварителна подготовка
МОДУЛ 3- УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - СИНХРОННА СРЕЩА 13-14 МАРТ
МОДУЛ 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронни сесии 28/29 ноември 2022

Други курсове от Училища за пример

Компетентности в училище: умения на XXI век в час

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА Преглед на подробности за Курс ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът обучава учителите да използват и тестват различни форми на езикова подкрепа при деца с майчин

Виж съдържанието

Съдържание

МОДУЛ 6 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
МОДУЛ 6 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 6 - Устойчивост на промяната - синхронна сесия 16/17 февруари 2024
Модул 5 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 5 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 5 - УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - Синхронна сесия 17/18 ноември
Модул 4- Обща информация
МОДУЛ 4 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 4 - Приемаща и включваща среда - Синхронна среща - 11 септември 2023
Модул 3 - Задачи за предварителна подготовка
МОДУЛ 3- УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - СИНХРОННА СРЕЩА 13-14 МАРТ
МОДУЛ 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронни сесии 28/29 ноември 2022
Не е регистриран

Курс Включва

  • 36 Уроци