Задача 1 КАКВО Е ПРОФЕСИОНАЛНА УЧЕЩА ОБЩНОСТ

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА

  • Обобщаваме същност, характеристики, цели на работата в ПУО
  • Разграничаваме структурата на ПУО от останалите структури в училище 
  • Ако сме работили в ПУО до сега: Анализираме собствения си подход за работа в ПУО и извеждат идеи за ефективна работа в ПУО
  • Ако не сме работили в ПУО до сега: Генериране на желания какво бихме искали да е нашето ПУО, за да работи ефективно

НАЧИН НА РАБОТА