Задача 2.1. ЕФЕКТИВНА СРЕЩА

Ефективна среща и екипни роли в ПУО

Цели на дейността

Обобщаваме аспектите на ефективната екипна среща.

Начин на работа

Самостоятелно, асинхронно

Време

30 мин

Стъпки

  1. Запознаваме се с чеклист – 6 минути
  2. Гледаме видео и го анализираме с помощта на чеклист – 14 минути
  3. Обсъждаме в група / Съгласуваме отговорите си – 10 минути

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 1 (6 Минути) 

Разгледайте осемте стратегии за провеждане на екипна среща и описанията към тях в приложения списък

Инструкция

Самостоятелно

Стъпка 2 (14 Минути) 

Свалете файла със списъка на елементи на продуктивната среща. Отбелязвайте в него работата си по стъпка 2.

Самостоятелно гледате запис на част от ПУО среща и си водите записки за характеристиките на ПУО според това, което наблюдавате. 

Насочващи въпроси за видеото:

  • Каква е целта на срещата? 
  • Каква е структурата на срещата? 
  • Кои бяха елементите от срещата, която я правят ефективна и структурирана?
  • Какво конкретно правеха участниците, за да превърнат тази среща в професионално учене?

Инструкция

В педагогически екип

Стъпка 3 (10 Минути) 

Обобщете аспектите на ефективната екипна среща, на база наблюденията си като отговорите на въпросите:

Въпроси за обобщение

  • Какво бихме могли да си вземем като принципи за протичане на среща в нашето ПУО? Какво бихме искали да е различно от това, което гледахме във видеата?
  • Изведете 5 групови норми, произтичащите от тях поведения на членовете на ПУО, за да постигнете ефективна екипна работа.

Пример за норми: Изслушваме се. 

Пример за поведения, произтичащи от правилото: Изчаквам някой да се изкаже докрай преди да взема думата.