Модул 3 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ- СИНХРОННА СРЕЩА 24 МАРТ 2023
Модул 2- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 9 декември
1 от 2

Задача 3 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ФОКУС, ДИАГНОСТИКА И ЦЕЛИ

Ресурси

Изберете дали да работите в .doc файл или таблица

Документ

*Документът е лесен за принтиране и употреба на хартия. Ще е необходимо ръчно да изчислявате резултатите, за анализ.

1-2 клас

3-4 клас

5-7 клас

8-12 клас

Таблица

* Таблицата  е по-удобна в дигитален формат понеже изчислява автоматично и ни позволява лесно да анализираме резултатите си.

1-2 клас

3-4 клас

5-7 клас

8-12 клас

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 1  (15 минути)

В тази задача ще започнем с преразглеждане на целите, които си поставихме в Трявна. Причините за това са: 

 • Сега ще го направим на база всички компетентности. 
 • Ще вземем предвид нуждите на учениците, с които работим в последните два месеца, за да сме сигурни, че сме взели възможно най-доброто решение за тях. 

По-долу ще намерите няколко стъпки, които ще ви водят с насочващи въпроси. Молбата ми е да действате и следвате онези въпроси и стъпки, които смятате за нужни и полезни. Ако нещо вече сте го мислили и имате отговор, чувствайте се спокойни да пропуснете и преминете напред. 

Целта на тази стъпка е да вземем решение кое ще ни бъде приоритетно умение на фокус в следващите месеци.  

Разгледайте информацията, която се отнася специфично за възрастовата група, с която работите, от всичките пет компетентности. Ако работите с повече от един клас, фокусирайте се само върху един от класовете (напр. най-предизвикателния или класа, на който сте класен и т.н.) . 

 • Запишете наблюденията си: 
 • Какви проявления на тези социално-емоционални умения виждам у моите ученици? 
 • Какво бих искал/а да виждам по-често? 
 • Кои са областите/компетентностите, в които учениците ми имат най-голяма нужда от подкрепа/ имат нужда да надградят? 
 • Как работата върху тези области/компетентности ще им помогне да напреднат в училище/ във взаимоотношенията/ в личностното си развитие?

Водете записки, където ви е удобно, за да ви помогнат във вземането на решение в стъпка 2!

Инструкция 

В педагогически екип

Стъпка 2  (15 минути)

Съберете се заедно в педагогическия екип, който е част от програма “Училища за пример.” 

Обсъдете отговорите си от стъпка 1. 

Приоритизирайте до 2 области/компетентности, върху които бихте искали да работите с вашите ученици заедно като екип

Ето и няколко въпроса, които да Ви помогнат да го направите: 

 • Какво от набелязаното в стъпка 1 е най-належащо или би имало най-голяма полза за вашите ученици в този момент?
 • Какво е онова, което пречи най-силно на вашите ученици да напредват (в образователен и личностен план)? Кои от описаните области/компетентности ще им помогне в най-голяма степен да напредват? (напр. Самоосъзнатост, Управление на себе си и т.н.)
 • Помислете за онова, което им предстои – НВО, преминаване в нов образователен етап и др. Кои компетентности ще им помогнат в най-голяма степен да се справят с предстоящите предизвикателства?

Попълнете в този споделен документ в графа “Компетентност” срещу вашето училище.

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 3  (30 минути)

След като имаме нашето умение на фокус е време да измерим входящото ниво на учениците по избраните компетентности, за да можем да поставим конкретна цел/фокус

Използвайте споделените инструменти за диагностика (от ресурси) и инструкцията в тях, за да проведете диагностика на вашите ученици. 

Важно! 

 • Провеждаме диагностика НЕ по всички компетентности, а само по едно/две, които сме си заложили по-горе. Тази диагностика ще ни помогне да си поставим конкретна цел (умение/проявление) върху която да работим.
 • Избираме дали да работим на хартия като принтираме документа или да работим в таблицата онлайн. Имайте в предвид, че таблицата е автоматизирана и лесно ще може да виждате високите и ниските резултати благодарение на цветовия код, както и автоматично ще ви пресмята средният резултат на ученик и на класа.

На база стъпка 2 и резултатите от диагностиката, приоритизирайте до 2 умения, които искате да развивате от всяка от подбраните области/компетентности за СЕУ. Ще работите върху тях до края на учебната година. Това са вашите цели

Уточнения: 

 • Уменията ще намерите в същия документ с компетентностите, описани в таблицата под всяка компетентност за съответната възраст.
 • Ако във вашия педагогически екип работите с едни и същи класове и ученици, обмислете варианта да имате еднакви цели за тези ученици. 

Ако работите с различни класове и възраст – помислете дали целите да бъдат различни за всеки учител, или да е една обща цел за всички ученици, която да отразява нуждите и уменията на всички ученици спрямо тяхната възраст. 

Това е важно да се обсъди, понеже ще повлияе на екипната ви работа и взаимопомощ в този процес. 

 Попълнете в този споделен документ в графа “Цел” срещу вашето име.