Модул 3 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ- СИНХРОННА СРЕЩА 24 МАРТ 2023
Модул 2- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 9 декември
1 от 2

Сесия 2 – Аз и моите СЕУ – Част I.

Моделиране на СЕУ с учениците

Цели на дейността

  • Обобщаваме поведения на учителя, с които моделираме СЕУ във взаимодействието с учениците;

Начин на работа

В учебна група

Време

10 мин

Стъпки

  1. Разпределете роли – кой записва; кой споделя екран
  2. Имате 10 мин да генерирате идеи за една област: 
    • Орхидеи: Емоционални умения
    • Слънчогледи: Социални умения
    • Лилии: Отговорно вземане на решения

Инструкция 

В група

Напишете възможно най-много идеи в рамките на 10 мин за вашата компетентност.