Модул 3 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Модул 3 - УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ- СИНХРОННА СРЕЩА 24 МАРТ 2023
Модул 2- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Модул 2 - Задачи за предварителна подготовка
Модул 2 - Сътрудничество в училище - Синхронна сесия 9 декември
1 от 2

Задача 2.2. ЕКИПНИ РОЛИ

Ефективна среща и екипни роли в ПУО

Цели на дейността

Ефективност на среща чрез осъзнаване на екипните роли

Начин на работа

Самостоятелно, асинхронно

Време

80 мин

Стъпки

 1. Запознаване с материал 
 2. Разпределете ролите, за които имате наблюдения
 3. Обобщение в педагогически екип

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 1 (20 Минути) 

Прочетете ТОЗИ материал, посветен на екипните роли.

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 2 (30 Минути) 

Помислете кои от изброените екипни роли са изпълнявани от членовете на ПУО по време на срещата от видеото, което гледахте в предишната задача. 

Разпределете ролите, за които имате наблюдения, че са били изпълнявани от членове на ПУО-то като запишете името на съответния колега срещи ролята в Работен лист 1 – Екипни роли – РАЗПРЕДЕЛЯНЕ. (Може да свалите или разпечатате файла и да работите на своя компютър или на хартия)

Конкретизирайте кое е поведението (реплика, действие), което Ви провокира да дадете съответната роля на съответния колега. 

Важно! При разпределянето на ролите, следвайте правилата по-долу: 

 • Една роля може да бъде разпределена само на един колега. (Например, ако разпределите Визионерът на един от колегите в групата, не може да го разпределите и за втори колега.)
 • Възможно е да разпределите повече от 1 роля на един и същи колега (Необходимо е да имате конкретни примери за поведения, които демонстрират тази роля). 
 • Възможно е някои роли да не са били проявени в рамките на откъса от срещата.
 • Възможно е също така да има колега от видеото, за когото не пасва нито една от изброените роли. (Колегата е бил твърде пасивен или поведението на колегата е било в противоречие с ролите).

Инструкция 

В училищен екип (педагогически екип, участващ в обучението)

Стъпка 3 (30 Минути) 

Съберете се заедно с останалите членове на педагогическия екип от Вашето училище в удобно време и място.

Споделете и сравнете разпределянето на ролите, който всеки от Вас е направил спрямо видеото. На какво се дължат приликите и разликите, които откривате?

Обсъдете следните въпроси:

 • Какви роли наблюдавате във Вашите срещи и структури за подкрепа (ПУО, МО, Комисии и др)?
 • Как определяте ефективността на работа в екип в различните структури за подкрепа (ПУО, МО, Комисии и др.)  във Вашето училище?
 • Каква връзка откривате, между нивото на работа на училищния колектив в различните структури, и описаните в горната точка екипни роли?
 • Наличието на кои екипни роли биха подобрили представянето и ефективността на училищния екип в съществуващите Ви структури в училище?