Задача 1 -STEM- КАКВО Е ПРОФЕСИОНАЛНА УЧЕЩА ОБЩНОСТ

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА
  • Обобщаваме същност, характеристики, цели на работата в ПУО
  • Разграничаваме структурата на ПУО от останалите структури в училище
  • Ако сме работили в ПУО до сега: Анализираме собствения си подход за работа в ПУО и извеждат идеи за ефективна работа в ПУО
  • Ако не сме работили в ПУО до сега: Генериране на желания какво бихме искали да е нашето ПУО, за да работи ефективно

НАЧИН НА РАБОТА


Ако имате предишен опит с ПУО продължете тук


Ако нямате предишен опит с ПУО продължете тук

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини