Урок 4 – Поставяне на цели

Вашата задача е да формулирате ясно целите на проекта. Определете конкретни, измерими, постижими, релевантни и времево ограничени (SMART) цели, които ще ви напътстват през целия…

Как да планираме и реализираме проектно-базирано теренно обучение с учениците?

Образованието днес се характеризира с неограничен достъп до информация, разнообразни образователни практики и подходи. За да осигурим качествен, интерактивен и иновативен образователен процес, е необходимо…

Пет стъпки за въвеждане на компетентностния подход в часовете по литература

Представете си, че хвърляте камък в спокойните води на езеро. Камъкът предизвиква концентрични вълни, които се разстилат все по-нашироко и нарушават естествения хабитат на водоема.…

Овластяване – СЕУ интегриране

Окуражавам поемането на отговорност и правото на избор Активна роля (участие и принос) на учениците във взимането на решения. Всеки от нас се чувства приет…

Добрите практики на фокус – Събитие

20 април | София, хотел Астория Станете част от Най-голямото образователно събитие в България 500+ участници | 200+ добри практики | 30+ гости и работилници…