fbpx

РезултатиSMART цели


Пет стъпки за въвеждане на компетентностния подход в часовете по литература

Пет стъпки за въвеждане на компетентностния подход в часовете по литература

Представете си, че хвърляте камък в спокойните води на езеро. Камъкът предизвиква концентрични вълни, които се разстилат все по-нашироко и нарушават естествения...

Умение за личностно развитие

Умение за личностно развитие

Умение за личностно развитие  Успешните и неуспешните хора не се различават значително по своите способности. Те се различават в желанието си да достигнат своя...

Pens over a notebook

Нашите силни и слаби страни

Учениците избират от списък 3 силни и 3 слаби страни, с които най-силно се припознават. Учителят закачва два големи кадастрона в двата края на стаята (Силни страни...

10 начина, чрез които да помогнете на учениците да учат по-ефективно през новата учебна година

10 начина, чрез които да помогнете на учениците да учат по-ефективно през новата учебна година

Всички ученици искат да учат бързо и да имат време за разходки навън, срещи с приятели, гледане на филми и всякакви други интересни за тях дейности. Една от...