STEM урок: ДНК – Тайната на живота

[bwl_pvm /]

Във все повече училища се изграждат STEM центрове и се залага на STEM уроци. Като учебна програма STEM се базира на идеята за фокусирано обучение по четирите направления наука, технология, инженерство и математика, в интердисциплинарен и приложен подход. Но освен това STEM обхваща четирите принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация. Чрез интегриране на STEM дейности в различните учебните области, на учениците се предоставя възможност за развиване на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Тези умения са стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот.

Визитка на практиката

Име: STEM урок: ДНК – тайната на живота

За кого е подходяща: ученици в гимназиален етап; 11. клас

Продължителност: 2 учебни часа

Информация за учителя: Боянка Бойчева е учител с 24-годишен стаж. Преподава биология и здравно образование в Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”, гр. Варна. Завършила е в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност “Биология и химия”. “Бях запленена от предмета биология, когато бях ученичка, и още в 9. клас реших, че искам да бъда учител по биология. Впоследствие разбрах, че това е моето призвание и се считам за един от малкото щастливи хора, които работят с удоволствие.”, споделя г-жа Бойчева. През ваканцията, когато има повече свободно време, учителката обича да пътува и да чете книги. 

Цели:

  • развиване на умения за екипна работа;
  • развиване на организационни умения и творческо мислене;
  • участие в практически дейности, които обогатяват академичното обучение на учениците.

Описание на практиката:

В деня на откриването на STEM центъра в тяхното училище, г-жа Боянка Бойчева и нейните ученици са подготвили за представяне урок на тема “ДНК – тайната на живота”. Урокът представя ДНК молекулата от гледна точка на различни области на науката и обединява знанията от различни области на живота в една обща тема. STEM урокът е по биология и здравно образование и включва елементи от математика, информационни технологии и технологии и предприемачество.

Предварително учениците от класа са разделени на пет групи според техните предпочитания и интереси. Има математици, архитекти, генетици, инженери и кулинари. Всяка група разглежда темата чрез изразните средства на съответната професия, а целта е да се представи информация за ДНК молекулата. 

Групите имат следните задачи:

Математици – да изчислят дължината на определени гени в хромозомите;

Архитекти – да проектират и сглобят ДНК спирала;

Генетици – да извлекат ДНК молекули от клетки на ягода, банан, киви;

Инженери – чрез оригами да създадат модели на ДНК спиралата и на азотните бази, както и да проектират и принтират 3D модел на двойната спирала на ДНК;

Кулинари – с помощта на сладки и соленки да представят строежа на мономерните единици на ДНК – нуклеотидите.

Работен лист с подробна теоретична информация и практическите задачи на групите може да изтеглите от тук: ДНК – тайната на живота

По време на STEM урока учениците са поставени в близки до реалния живот ситуации и влизат в роли чрез различните професии, които представят. Работата по групи развива уменията за екипност, обсъждане и вземане на общо решение. Също така се развива творческият потенциал, разширява се мирогледът на учениците и се формират нови умения за интердисциплинарен подход в обучението.

Защо да опитате тази практика:

  • за да стимулирате интереса към биологията и ангажираността в учебните часове;
  • за да развивате в учениците си както умения за сътрудничество, така и лидерски умения;
  • за да представите на учениците интердисциплинарен урок, който задълбочава разбирането им по различни теми от няколко учебни дисциплини.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

5 мита за обучението по природни науки

В общественото пространство циркулират най-различни митове за обучението по природни науки. От това, че само в природоматематическите гимназии се случва нещо смислено в тези часове,

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали