Обърнати роли в класната стая

“Госпожо, кога пак ще дойде моят ред?” – този въпрос чува най-често учителката по български език и литература Цвета Виткова, когато третокласниците поемат ролята на учител за един час. Този метод създава активни, креативни и амбициозни деца, които непрекъснато обогатяват речника си, развиват различни умения и надграждат знанията си. 

Ако никой не изисква от децата да се усъвършенстват, те няма да го правят. Само така родителите и учителите виждат скрития потенциал и неподозираните способности на децата.”, казва г-жа Виткова и разказва за своята практика.

Визитка на практиките

Име: Обърнати роли в класната стая

За кого е подходяща: начален етап

Продължителност: през втори срок на учебната година, когато децата са получили основни знания и умения

Необходими материали/умения: презентационни умения, организираност

Информация за учителя: Цвета Виткова е класен ръководител на 4. клас в ОУ “Васил Левски”, гр. Правец. От 5 години преподава Български език и литература в училището, а преди това дълги години е учител в Ботевград. Завършила е бакалавърска степен – “Начална педагогика с английски език” и магистратура “Социална работа с деца в риск” във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. През свободното си време обича да се забавлява и да пътува с приятелки. Смята, че добрият учител е този, който има чувство за хумор, старае се да “пуска” контрола и слиза на нивото на малките деца, за да се сближи с тях.

Цели:

  • подобряване на уменията за четене с разбиране и комуникативните умения на учениците;
  • по-голяма активност в учебните часове и изграждане на лидерски умения;
  • развиване на дигитална грамотност.

Описание на практиката:

Цвета Виткова е сред първите учители, които по време на ковид пандемията започват да работят в дигитална среда, дори още преди министърът на образованието и науката да оповести, че това ще е новият начин за учене. Тя не иска да пропуска учебни часове с децата и още тогава започва да представя уроците си под формата на презентации. Децата проявяват силен интерес и с връщането си в училище искат да продължат и дори самите те да правят презентации за новия материал. Тази идея насочва вниманието на учителката към съвременния педагогически метод “Обърната класна стая”.

Практикувам изключително успешно обръщането на ролите в часовете по четене. Може би е излишно да казвам, че всички са щастливи и удовлетворени. Децата, че са се представили отлично в ролята на учител, родителите, че са видели скрит потенциал и неподозирани способности в децата си, и не на последно място аз – доволна от грейналите детски лица след изминалия учебен час и безспирните въпроси “Госпожо, кога ще дойде отново моят ред?”, споделя г-жа Виткова.

В какво се състои практиката? Дете си избира урок по желание от читанката. Подготвя се вкъщи и прави презентация, която включва информация за автора на произведението, въпроси за литературен анализ към текста, обяснения на непознатите думи. Задължително съдържание е представянето на синоними и антоними на непознатите думи, кратката дискусия за това какво показват илюстрациите в текста, паралелът с други изучавани произведения на същата тема или със същите ключови думи (например: пролетни празници). Ученикът, който представя презентацията, изцяло влиза в ролята на учител – пита съучениците си дали си спомнят други произведения от същия автор, които са учили, проверява знаят ли какъв по вид е текстът. Могат да споделят и поуката от творбата, която разглеждат, или да разкажат случка от личния си опит, която представя пословиците и поговорките, които срещат в текста. Ученикът също така може да даде домашна работа на съучениците си.

Разбира се, че за всичкия този труд, учениците получават напътствия, подкрепа и консултации от мен. Предварително изготвям график за текущия месец, в зависимост от годишното разпределение по учебния предмет. Когато дойде денят, в който ученикът ще представя конкретен урок по четене, той е в ролята на учител. Аз съм на бюрото, за да асистирам за презентацията, да подкрепям и допълвам, ако е необходимо.”, разказва г-жа Виткова.

Ролята на учителя в тези часове е поддържаща. Главно действащо лице е самото дете. То е значимото, то е човекът, който „диктува правилата“ и владее аудиторията. “Уверявам Ви, че това са незаменими моменти и красиви спомени за моите възпитаници. Споделяли са ми го хиляди пъти.”, казва още учителката. 

Според г-жа Цвета Виткова този метод помага на учениците да осмислят по-добре текста, който изучават. Това е така, защото те го четат доста пъти, докато се подготвят за урока – ползват допълнителна информация, изработват презентация, разглеждат в дълбочина упражненията към текста. “Също така децата усвояват много по-лесно стратегията за четене с разбиране, развиват своята четивна техника, интелектуалните си и емоционални нужди, подпомагат своето духовно обучение и израстване, учат се как да се изразяват.” Креативната учителка допълва, че се развиват и дигиталните умения на децата, което е изключително важно, предвид това, че живеем във века на бързо развиващите се технологии.

Учениците на г-жа Виткова участват и печелят множество награди от национални литературни конкурси и състезания. Техни уроци може да видите в канала на Цвета Виткова в YouTube

Обръщането на ролите в класна стая е един алтернативен метод на обучение в класната стая, който стимулира учениците да проявяват активност и ангажираност в учебните часове. Децата са работили по този начин и в часовете по “Човекът и природата”.

Защо да опитате тези практики:

  • иновативен подход, който поставя учениците в центъра на учебния процес;
  • увеличава се интересът и желанието за учене на децата;
  • практиката развива умения за самостоятелност, отговорност и увереност.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Girl in library reading a book
Четивна грамотност

Свързване на въпросите с нещо лично

Учениците четат първо въпросите и ги свързват с нещо лично, което са преживели или на което са били свидетели, като си водят бележки и тълкуват

Ролята на учителя
Четивна грамотност

Защо четенето за удоволствие е важно за учениците

Всички си спомняме списъците със задължителна литература, които ежегодно получавахме за четене през лятото – първоначално от класните си ръководители, по-късно от учителите по български

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали