Ученици представят туристически атракции от родния град чрез дигитални приложения

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  • дигитални устройства с интернет;
  • цветен принтер;
  • мултимедийна техника за презентациите.
Време за активността: 1 месец

Цели по предметно знание

  • учениците разширяват знанията си по география и история, като проучват значими туристически обекти в родния им град;
  • учениците боравят с различни дигитални продукти и приложения при изработването на рекламни брошури и презентации – Word, Paint, Canva, Power Point, Padlet и Google Earth.

Цели по умения

  • учениците анализират и обобщават информация от различни източници;
  • учениците тренират уменията си за работа в екип;
  • учениците развиват презентационни умения при публичното представяне на създадените от тях проекти.

43. ОУ „Христо Смирненски”, гр. София, е училище с дългогодишна история и традиции, което същевременно е ориентирано към модерните технологии и съвременните тенденции в STEM и STEAM образованието. В юбилейната си 115-а година то придобива статут на иновативно, като предлага динамични учебни планове с нови и интегрирани учебни предмети. Училището е носител на почетен знак на ДАЗД „Аз гарантирам щастливо детство” в категория „Значима иновация”, а съвсем наскоро е обявено за „Училище на годината” от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

43. ОУ има свой вестник и химн, както и кът на патрона си Христо Смирненски в централното фоайе. Там е разположен барелеф на поета, случайно открит захвърлен на столична улица, „спасен” и реставриран със средства, събрани от училищната общност. Успешна приемственост в ръководството, много сплотен педагогически екип, мотивирани ученици и ангажирани родители оформят облика на столичното училище.

Г-жа Лидия Златкова-Ристова буквално е отраснала в сградата –  като невръстно дете придружава майка си, която преподава там, после завършва училището и накрая се завръща там в ролята на учител по компютърно моделиране и информационни технологии.                     

В статията г-жа Ристова ни разказва как помага на шестокласниците да опознаят града си, докато усъвършенстват дигиталните си умения. Тя работи в тясно сътрудничество с колежката си Силвия Маринова, с която съвместно обучават групите от паралелката по информационни технологии и английски език.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Учебният план на паралелката с профил информационни технологии и английски език включва изучаването на STEM компютърни науки, дигитални приложения и умения и компютърни науки в прогимназиален етап. Г-жа Ристова и г-жа Маринова сами са разработили темите на новите учебни предмети. Още от 5. клас те ежеседмично възлагат на децата разнообразни проекти. Добрата практика, описана в тази статия, представлява естествена поредна стъпка от този процес.

Г-жа Ристова се вдъхновява за проекта, след като в неформални разговори с децата установява, че те изобщо не познават града, в който живеят. „Претоварени са с най-различни ангажименти, нямат време да опознаят столицата, дори и да искат. Затова реших да съчетая полезното с приятното. Работила съм в сферата на туризма и все ме теглят проекти, свързани с география и туристически обекти.”, споделя тя. Нужно е само да спомене на колежката си г-жа Маринова за идеята и веднага получава подкрепата ѝ.

Двете провеждат заниманията по дигитални приложения и умения на 6 “в” клас, който си “делят”. Г-жа Ристова определя сътрудничеството помежду им като един от най-големите плюсове на работата ѝ в училище: „Г-жа Маринова е абсолютен диамант, аз съм по-творческата половина от екипа ни, а тя – по-техническата. Допълваме се чудесно”.

Двете учителки решават да възложат на учениците си да представят различни тематични маршрути из столицата, като използват изучаваните дигитални приложения. В 6. клас е сериозно застъпена темата за авторското право и това определя подбора на информацията и снимковия материал като ключов момент от проекта. Шестокласниците създават дигитални проекти за 14 тематични маршрута в София в съответствие с изискванията за спазване на авторското право.

СТЪПКА 1 – ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТВКА

Подготвителният етап отнема на учителките около седмица. В рамките на няколко срещи те избират 14 интересни заглавия на маршрути, които представят столицата по малко по-нестандартен начин. Броят им съответства на броя на децата в класа, които са 28, т.е. върху всеки маршрут ще работи екип от двама ученици. 

Темите, на които се спират г-жа Ристова и г-жа Маринова, са: „10 кадъра от София”, „Археолозите разказват”, „Бояна – НИМ – разходка през времето”, „В полите на Витоша”, „Покори Витоша за ден: Боянска църква и Боянски водопад”, „Градска паркова култура – Борисова градина”, „Литературен тур в София”, „По времето на княз Александър I”, „Религиозна толерантност в сърцето на София”, „За ценители на уличното изкуство”, „Пеша в сърцето на София”, „По следите на минералната вода”, „Разходка през времето в София” и „Скритите съкровища на София”. Всеки маршрут включва между 6 и 13 атрактивни туристически обекта в столицата.

С цел допълнително да провокират детското въображение, учителките изработват Canva шаблони към всяка задача, които включват темата, вдъхновяващ цитат, обосновка за избора, списък с обектите, любопитни факти, съвети към туристите и няколко снимки. Последната част от предварителната подготовка е формулирането на указания и критерии за успешна реализация на проекта, отново визуализирани с помощта на Canva.

СТЪПКА 2 – СЪЩИНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ

Първата задача от същинския етап на практиката е разделянето на децата по двойки в 14 екипа. Някои от отборите се формират от само себе си, а останалите определя г-жа Ристова. Всяка двойка шестокласници получава индивидуален шаблон за един от маршрутите, на гърба на който са и указанията за работа.

При представянето на задачата пред класа двете учителки изрично наблягат на нуждата от цитиране на източници и използване на свободни от авторски права снимки или от личен архив. Също така представят изискванията за финалното публично представяне – текстът на дигиталната презентация трябва да се състои от основните акценти и да служи само като подсказка. Презентиращият трябва да говори свободно на зрителите, без да чете.

Отборите имат на разположение около три седмици, за да проучат и систематизират информация за обектите, да подберат снимков материал, да подготвят представянето на маршрута чрез Padlet, Canva, Google Earth или Power Point, да изработят рекламна брошура с Word, Paint или Canva и да репетират публичното презентиране. С цел да насърчат ученическата самостоятелност и оригиналност, учителките предоставят пълна свобода при избора на приложенията за работа, проектирането на дизайна и разпределението на ролите вътре в екипа.

Ученици представят туристически атракции от родния град чрез дигитални приложения

Шестокласниците работят както на място в училище, така и в извънучебно време. Като източник на информация използват библиотеки и достоверни онлайн ресурси. Те с лекота могат да определят доколко е благонадежден определен сайт, тъй като темата за медийната грамотност е сериозно застъпена в досегашното им обучение. Слайдът с позоваване на използвани източници е задължителен за децата и нито един отбор не го пропуска.

Междувременно учителките изработват плакат с всички 14 шаблона на задачите и указанията, който да бъде окачен на дъската преди и по време на представянето, така че зрителите да могат да се ориентират по-добре какво предстои да се случи.

Ученици представят туристически атракции от родния град чрез дигитални приложения

СТЪПКА 3 – ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

По щастливо съвпадение в края на април 2023 г., когато проектите на учениците от 6 “в” клас са готови, 43. ОУ „Хр. Смирненски” посреща представители на училища-партньори по Национална програма „Иновации в действие” на МОН. Като част от богатата програма с демонстрации гостите посещават и публичното събитие „Обиколка на София”.

Г-жа Ристова е определила реда на изява на екипите, рекламните брошури са разпечатани и по време на презентациите са на разположение на зрителите за допълнителна информация. Шестокласниците самостоятелно са репетирали представянето на маршрутите си и са проиграли боравенето с техниката, така че да няма засечки по време на официалното събитие. Благодарение на тази сериозна подготовка учениците преодоляват притеснението си и публичната изява минава гладко и според предварителния план. Учителките, младите презентатори и гостите остават доволни.

Освен с нов поглед към родния град, учениците се сдобиват и с готов дигитален продукт, който могат екипно да надградят и да използват при участието си в традиционните за 43. ОУ „Хр. Смирненски” състезателни форуми – Национален есенен турнир „Джон Атанасов” и Олимпиада по информационни технологии.

Проектът „Обиколка на София” успява да излезе извън рамките на 43. ОУ „Хр. Смирненски” и по още един начин – по-късно през учебната година г-жа Ристова представя проекта на шестокласниците в рамките на обучителен модул „Добри практики в прилагането на STEM уроци в училищна среда“ по време на тренинг за учители по ИТ на тема „Ролята на информатиката и информационните технологии в STEM обучението“, организиран от РУО София-град.

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА?

Учениците приемат инициативата като нещо много по-значимо от стандартен учебен проект. В желанието си да се справят успешно, те лично минават по маршрутите (каквато е и тайната цел на техните учителки) и сами правят снимки на обектите, за да спазят изискванията на авторското право. След публичното представяне децата споделят колко много им е харесало да обикалят София и да я откриват като туристическа дестинация.

Шестокласниците работят задълбочено върху извличането и сортирането на информация от различни източници. Успяват да демонстрират креативност и собствен почерк при създаването на дигиталните продукти. Проявяват сериозно отношение към подготовката за устната презентация и съобразителност при разпределянето на ролите в съответствие със силните си страни. В някои екипи двамата участници се редуват да говорят пред публиката, а в други по-притеснителният отговаря за смяната на слайдовете, докато по-склонният към публична изява презентира. Гостите на събитието остават впечатлени от атрактивното и същевременно професионално издържано представяне на столицата.

Практиката помага и за ефективното приобщаване на нов ученик в класа. Когато той става част от паралелката, съучениците му вече имат утвърдени приятелски групи и неформални роли. Детето има по-нестандартни интереси и светоглед и първоначално остава по-скоро изолирано от групата. При изпълнението на проекта г-жа Ристова целенасочено го слага в екип с негов съученик, който е дружелюбен, добросърдечен и готов да оказва помощ. В хода на работата двамата по естествен път се сближават и стават приятели.

Към момента практиката вече има свое продължение. От тази учебна година г-жа Ристова е част от 33. ЕГ „Св. София”, където преподава икономика и туризъм на ученици от 10. и 11. клас с профил „Екскурзоводско обслужване”. Гимназистите от 11. клас са получили същите маршрути като проектна задача, но предвид бъдещата им професионална сфера, те трябва допълнително да разработят беседа и да добавят туристическа анимация към крайния продукт.

Не на последно място, творческият екип между г-жа Ристова и г-жа Маринова продължава да бъде активен. Макар и двете учителки вече да работят в различни училища и с различна възраст ученици, те все още обменят идеи и опит и си помагат взаимно с каквото могат.

Ако сте се вдъхновили да насърчите децата във вашия клас да опознаят атракциите на родния си град, докато затвърждават знанията си и развиват уменията си, не се колебайте да приложите практиката на г-жа Ристова и г-жа Маринова. А ако искате да се заредите с допълнителни идеи, прочетете как седмокласници отправят атрактивна виртуална покана за екскурзия в България на чужденци или как ученици представят своя роден град в миналото и днес чрез интегрирани уроци.

Източници:

  1. Саръстова, Н. (2023). Как учениците от с. Бата казват „Добре дошли в България” с виртуална покана за екскурзия? Prepodavame.bg
  2. Даскалова, М., Господинова, З., Борисова, Д. (2023). Проектнобазирано обучение: „Моят роден град в миналото и днес”. Prepodavame.bg

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Лидия Златкова-Ристова
Силвия Маринова
В момента г-жа Ристова преподава икономика и туризъм в 33 ЕГ "Св. София", гр. София. Тя споделя, че винаги е искала да бъда учител. Имала е щастието да попада на учители, които винаги са я вдъхновявали и са изиграли съществена роля в оформянето на светогледа й. В момента работи с ученици, които подготвя да бъдат екскурзоводи. Вярва, че нейните задачи и проекти допринасят за оформянето на различна гледна точка в учениците, сплотяването им и пораждат самочувствие на бъдещи успешни хора. Г-жа Маринова преподава по КМ, КМИТ в 43.ОУ "Христо Смирненски", град София, на ученици от 2.-7. клас. По време на работата си училището научава много за STEM и STEAM. Приема предизвикателството да преподава по тези методи, подпомагайки учениците си да решават различни задачи и да експериментират. За нея работата като учител може да се опише като вдъхновение, но и като голяма отговорност. Отговорност, която тя с радостприема всеки ден, защото да си учител е призвание.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?
Умения за учене

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали