Индуктивни и дедуктивни методи на разсъждение

Индуктивни и дедуктивни методи на разсъждение

Важно е учениците да свикнат, че има два основни подхода за решаването на проблем от какъвто и да е тип – от общото към частното (дедуктивен подход) и от частното към общото (индуктивен подход). Преди решаването на конкретен проблем е добре да обсъждаме с учениците кой е подходящият подход в конкретния случай.

Индуктивният метод изисква от учениците да проведат наблюдения (анкети, събиране на данни и т.н.), след това да обработят данните и да анализират тенденции и повтарящи се елементи, на тази база да изградят своето становище (заключение, решени и т.н.) и да го оценят.

При дедуктивния метод учениците стартират с хипотеза, след това трябва да изберат начин да тестват хипотезата (чрез наблюдение, анкети, анализ на данни), да анализират резултатите от тестването й и да излязат със заключение, което я потвърждава или отрича. Подробности и примери за двата метода могат да бъдат намерени в главата Научна грамотност.

Още полезни статии:

Как да окуражим учениците да си пуснат камерите
Дигитално образование и технологии

Как да окуражим учениците да си пуснат камерите

Учителите, които преподаваме в гимназиален етап, знаем, че учениците рядко пускат камерите си по време на дистанционно обучение. Можем да ги накараме насила със закани

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали