STEM подготовка за новата учебна година в четири лесни стъпки

Новата учебна година вече започна и много учители се завръщат в любимото училище, отпочинали и изпълнени с ентусиазъм да опитат нещо ново. Вероятно и вие имате желание да разнообразите учебния процес с някоя интересна игра, креативна задача или вдъхновяващ проект.

Напоследък STEM проектите придобиват все по-голяма популярност в българските училища. Те позволяват един по-различен научно-изследователски подход към науките, който ги свързва с реални житейски ситуации и с работата на специалисти в различни професионални сфери.

Ако сте избрали именно такова предизвикателство за вашите ученици, вероятно вече сте чели много по темата, търсили сте идеи в интернет или сте присъствали на STEM урок, организиран от ваш колега. Възможно е дори във вашето училище да има добре оборудван STEM кабинет с всички необходими ресурси и материали.

Ако това не е точно вашата ситуация, добре дошли в клуба на учителите, за които STEM приключението тепърва започва! В тази статия ще намерите 4 съвета, благодарение на които ще преминете през процеса леко и безпрепятствено. 

Какво да очаквате? Най-напред, подгответе се за шумни, оживени класни стаи, в които изобилстват множество правилни отговори и провалът се счита за положителна стъпка към откритие и успешно решение. Пригответе се децата да работят в тясно сътрудничество, като използват практически методи за решаване на проблеми от реалния свят. Бъдете готови да отстъпите и да дадете на учениците достатъчно пространство, за да започнат пътуването си към това да станат креативни, иновативни и критични мислители.

За да се подготвите за STEM приключението успешно, преминете през следните основни стъпки:

1.Изяснете какво искате да постигнете с въвеждането на STEM проект

Някои често цитирани причини за включване на STEM проекти в обучението са следните: 

 • Задълбочаване на познанията по математика и природни науки;
 • Подготовка на учениците за успешна кариера чрез развиване на ключови умения и компетентности – ангажирането на учениците в STEM дейности им позволява да развиват различни умения и компетентности, търсени във всяка професионална област. Сред тях са умения като иновативно мислене, ефективна комуникация, продуктивна работа в екип, генериране на множество идеи, аргументирано вземане на решения и разрешаване на проблеми. 
 • Изграждане на междупредметни връзки – приложението на STEM проектите съвсем не се ограничава до една учебна дисциплина и тази идея наистина отваря очите на много ученици за факта, че науките не съществуват в изолация една от друга. Проблемите в живота също са многопластови и решението им обикновено изисква познания в повече от една област.
 • 2.Определете начина на провеждане на STEM проекта

Обмислете как вашият STEM проект ще се вмести в училищната организация. Можете да организирате STEM проект, който:

 • да се осъществява само в една класна стая и да се провежда по време на вашите часове;
 • да планирате заедно с преподавател по друга учебна дисциплина – STEM уроците по природни науки и математика са тясно свързани и учителите често ги планират и реализират заедно. Предмети, които лесно могат да бъдат интегрирани в съвместен STEM проект, са още изобразително изкуство, информационни технологии, технологии и предприемачество. Интердисциплинарният подход ще направи учебния процес по-разнообразен, интересен и реалистичен. Друг важен плюс е, че може да разпределите провеждането на дейностите между различните предмети. По този начин не се налага да отделяте цялото необходимо време за проекта от вашите часове;
 • да провеждате проекта в извънучебно време – ако се притеснявате, че не разполагате с достатъчно време за проекта в часовете, може да планирате провеждането на определени дейности след училище. Така ще развиете проекта допълнително. В извънучебно време може да организирате посещение в завод или предприятие, експерименти на открито, запознаване с дейността на общинските органи във връзка с разрешаването на даден проблем, участие в инициатива на местна организация или спортно мероприятие.
 • 3.Обмислете съдържанието на вашия STEM проект

За да бъде определен един проект като STEM проект, той трябва да отговаря на няколко условия:

 • да ангажира учениците в процеса на инженерно проектиране;
 • да разглежда проблем от реалния живот;
 • решаването на проблема да изисква работа в екип;
 • учителят да не дава готови решения. Учениците трябва да изследват проблема сами и да измислят идеи;
 • да има повече от едно възможни решения.

Важно е още да:

 • Изберете тема, която има достатъчна дълбочина – няма смисъл да организирате проект около научен принцип, който можете да преподадете бързо, и който е лесен за разбиране от учениците. Подходящи за STEM проект са уроците, които изискват по-задълбочено проучване или имат неясно за учениците приложение в реалния живот.
 • Потърсите идеи за вашия STEM проект – в интернет ще намерите много предложения, които можете да адаптирате спрямо предмета, който преподавате, избрания урок и наличните ресурси.

Ето няколко примера за STEM проекти, които могат да ви вдъхновят:

Примерен STEM урок за възобновяеми източници на енергия – Prepodavame.bg

Ангажирайте децата в клас с тези 3 STEM дейности – Prepodavame.bg

STEM в училище – една добра практика от Кнежа – Prepodavame.bg

 • Съобразите сложността на проекта с подготовката на вашите ученици, времето, което можете да отделите, и подкрепата от колегите от други дисциплини.
 • Помислите за необходимите ресурси и материали – например ако искате учениците да направят проучване в интернет, трябва да се уверите, че разполагат с необходимите устройства и достъп до високоскоростна интернет връзка. Ако във вашето училище има добре оборудвана работилница с различни видове инструменти, машини и материали, помислете кои от тях биха могли да влязат в употреба. Ако не разполагате с много ресурси, започнете с  материали като хартия, тиксо, сламки, картон. Те са подходящи за някои видове предизвикателства и тъй като са сравнително евтини, при необходимост семействата на учениците ще са по-склонни да съдействат с осигуряването им.

4. Излезте извън границите на училището

Потърсете партньори за вашия проект извън училище. Това може да ви звучи трудно или дори плашещо, но никой не остава равнодушен пред учителския ентусиазъм да създава личности, подготвени за предизвикателствата на 21-ви век.

Ето някои идеи за партньори, които можете да привлечете във вашия проект:

 • Родителите на учениците – родителите имат разнообразни професии и могат бъдат включени като партньори при изпълнението на конкретни задачи. Освен това съвместната работа по проекта създава дългосрочни предпоставки за продуктивна комуникация между родителите и децата, а също и между родителите и учителите;
 • Местни бизнеси – може да поканите като гост-лектори представители на местните фирми или да направите организирано посещение на дадено предприятие. Това ще помогне на учениците да направят връзка между изучаваните научни принципи и реалното им приложение. Освен това местните предприятия могат да помогнат за реализирането на проекта, като осигурят необходимите работни материали;
 • Местни организации – могат да бъдат най-разнообразни, от танцови състави и спортни клубове до професионални сдружения (пчеларски, земеделски, строителни). Помислете по какъв начин дейността на тези организации е свързана с учебния материал, който преподавате.
 • Неправителствени организации извън региона – паралелно с основните си дейности голяма част от юридическите лица с нестопанска цел развиват и дейности с образователна насоченост. Те често с удоволствие се отзовават за съвместна работа с инициативни учители.

В заключение:

За да се подготвите за успешно STEM предизвикателство, трябва да имате ясно определени цели и визия за неговото провеждането и съдържание. Не се колебайте да потърсите партньори. Съвместната работа с колеги, родители и различни организации ще направи проекта много по-богат, по-реалистичен и интересен.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали