“Какво стана тук?” или как да разпознаваме чувствата и емоциите на другите

Способността да се поставим на мястото на другия и да погледнем на света от различна от обичайната гледна точка ни помага да живеем в разбирателство и ни свързва с хора от различни култури и общности. Проявленията на това умение в класната стая допринасят за позитивния социално-емоционален климат в класа.

Представете си клас, в който децата си помагат, добри са един към друг, работят спокойно, не повишават тон и не си търсят мишена за подигравки. Това може да се дължи на много фактори, но основните личностни качества, които водят до постигането на такива хармонични взаимоотношения са емпатията и социалната осъзнатост.

Първата стъпка за изграждането на емпатия и социална осъзнатост е разпознаването на чуждите чувства и емоции. Когато децата осъзнаят, че всеки човек изпитва чувства, и се научат да ги разпознават, ще започнат да си дават сметка за последиците от собствените си думи и действия.

За да ви помогнем да направите тази първа стъпка с учениците си, ви споделяме един подробно разписан урок за първокласници по тази тема, който можете директно да приложите в класната си стая. Целта на урока “Какво стана тук?” е да покаже на децата как да видят света през очите на някой друг. Учениците, които развият тази способност, ще могат по-лесно да решават своите междуличностни конфликти, ще имат по-гъвкав мисловен процес и ще придобият решителност. А вашата класна стая ще се превърне в приветлив и хармоничен оазис.

Свалете си урока тук.

Урокът “Какво стана тук?” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Още полезни статии:

Стратегии

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Цел: 2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група 1.(InnoSupport) Метод 635 е креативна техника, която използва и доразвива принципите на техниката брейнсторминг. 

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас