“Какво стана тук?” или как да разпознаваме чувствата и емоциите на другите

Способността да се поставим на мястото на другия и да погледнем на света от различна от обичайната гледна точка ни помага да живеем в разбирателство и ни свързва с хора от различни култури и общности. Проявленията на това умение в класната стая допринасят за позитивния социално-емоционален климат в класа.

Представете си клас, в който децата си помагат, добри са един към друг, работят спокойно, не повишават тон и не си търсят мишена за подигравки. Това може да се дължи на много фактори, но основните личностни качества, които водят до постигането на такива хармонични взаимоотношения са емпатията и социалната осъзнатост.

Първата стъпка за изграждането на емпатия и социална осъзнатост е разпознаването на чуждите чувства и емоции. Когато децата осъзнаят, че всеки човек изпитва чувства, и се научат да ги разпознават, ще започнат да си дават сметка за последиците от собствените си думи и действия.

За да ви помогнем да направите тази първа стъпка с учениците си, ви споделяме един подробно разписан урок за първокласници по тази тема, който можете директно да приложите в класната си стая. Целта на урока “Какво стана тук?” е да покаже на децата как да видят света през очите на някой друг. Учениците, които развият тази способност, ще могат по-лесно да решават своите междуличностни конфликти, ще имат по-гъвкав мисловен процес и ще придобият решителност. А вашата класна стая ще се превърне в приветлив и хармоничен оазис.

Свалете си урока тук.

Урокът “Какво стана тук?” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Четене и социално-емоционални умения – един урок с много приложения 

Как целенасочено да развиваме социално-емоционалните умения на учениците през предмета, който преподаваме? Какви техники да прилагаме? Има ли качествени ресурси, които да ни помогнат в

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

  • 00дена
  • 00часа
  • 00минути