Лидерство в училище: двугодишен курс за лидерския екип в училището

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

ЛИДЕРСКИ КУРС - УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

Лидерство в училище: двугодишен курс за лидерския екип в училището

Фокусът на курса е върху изграждането на лидерски екип, който създава среда за качествено преподаване и учене, така че всеки ученик и учител да бъде успешен. 

Курсът е с продължителност от 26 дни за двугодишния период на програмата и включва шест модула

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Съдържание

Съдържание

По-подробно
МОДУЛ 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
МОДУЛ 3 - Учеща организация - синхронна среща 28/29 март
Задачи за предварителна подготовка към Модул 2
МОДУЛ 2 - Сътрудничество в училище - Синхронни сесии 13/14 декември 2022

Други курсове от Училища за пример

Курса Content

Expand All
МОДУЛ 3 - ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
МОДУЛ 3 - Учеща организация - синхронна среща 28/29 март
Задачи за предварителна подготовка към Модул 2
МОДУЛ 2 - Сътрудничество в училище - Синхронни сесии 13/14 декември 2022

About Instructor

+3 enrolled
Not Enrolled

Курса Includes

  • 13 Уроци
  • 6 Теми