Prepodavame.bg

ЛИДЕРСКИ КУРС - УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

Лидерство в училище: двугодишен курс за лидерския екип в училището

Фокусът на курса е върху изграждането на лидерски екип, който създава среда за качествено преподаване и учене, така че всеки ученик и учител да бъде успешен. 

Курсът е с продължителност от 26 дни за двугодишния период на програмата и включва шест модула

Други курсове от Училища за пример

Лидерство в училище: двугодишен курс за лидерския екип в училището

STEM в училище – интегриран подход в образованието по науки

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът подкрепя преподаватели по STEM предмети да създават и реализират STEM преживявания, като стъпват на нуждите и интересите на учениците си и прилагат различни

Виж съдържанието
Лидерство в училище: двугодишен курс за лидерския екип в училището

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът обучава учителите да използват и тестват различни форми на езикова подкрепа при деца с майчин език, различен от езика на преподаване (т.нар. деца

Виж съдържанието