Задача 2 (15 мин)

САМОСТОЯТЕЛНО:

 Изгледайте видеото – част от учебен час на учител по Математика в 6. клас. в училище “Л. Каравелов” – гр. Пловдив, с чиято история се запознахте.

Докато гледате видеото, попълнете протокол за наблюдение на учебен час

Изтеглете файла, за да може всеки да работи по него индивидуално.