ЗАДАЧА 2 – ПУО и наблюдение на часове

ПУО и наблюдение на часове

Време

25 мин