Задача 3 (20 мин)

С членовете на Учебната Ви група обсъдете:
 
  1. Споделете помежду си записаните примери – какво правят в часа учениците, за да демонстрират поведенията, заложени във фокуса при наблюдението на часове?
  2. Имате ли съвпадения в дадените примери с други колеги от учебната група? На какво се дължат те според Вас?
  3. Дайте примери за това как задачите, които учителят поставя, подкрепят някои от посочените поведения.
  4. Има ли още нещо, което учителят може да приложи като стратегия, за да подпомогне проявата на дадено поведение?
  5. За кое най-много се чудите?
  6. Как заложеното във фокуса на работа на тези педагогически специалисти се съпоставя с това, което Вашият собствен екип е разработил като поведения на учениците и стратегии на учителите?

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.