Задача 3 – Извеждане на основни елементи и функции

Извеждане на основни елементи и функции

Цели на дейността

Да изведете основни елементи и функции на Модул 2 “Сътрудничество в училище” (обучения и подкрепа) от програмата.

Време

30 мин

Инструкции

 1. Изгледайте историята на едно училище в Сътрудничество в училище по време на Модул 2 от Училища за пример.

Отговорете на въпросите по-долу, следвайки Протокол за работа в Изследователски екип:

 • Уверете се, че един от вас води записки по време на дискусията;
 • Един следи за времето;
 • Един структурира разговора и дава думата на всеки.

Въпроси, на които да отговорите

 1. Защо училището има успех в постигането на целта?
 2. Как училището се възползва от предоставените възможности?
 3. Какво си взимат от обучението?
 4. Какво си взимат от подкрепата?
 5. Как ЛЕ подкрепя работата на ПЕ за ПУО?
 6. Как ПЕ определят целите на своето ПУО?
 7. Какво от нещата, които чухте, ви звучат абстрактно?
 8. Кои от нещата ще се случат бързо в училището ви? Защо?
 9. Кои от нещата ще се случат бавно? Защо?

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.