Защо е важно да научим четвъртокласниците да формират собствено мнение?

Толкова много неща трябва да се научат в четвърти клас! А и да не забравяме, че децата трябва да се подготвят за големия и важен преход към прогимназията. Трябва ли да се фокусираме върху тяхното критично мислене и умение да взимат отговорни решения? Не е ли твърде рано? Няма ли да ги затормозим излишно?

Можем да си намерим всякакви извинения и оправдания защо да НЕ развиваме критичното мислене на децата в четвърти клас. Но съгласете се, че способността задълбочено и самостоятелно да анализираме, да поставяме под въпрос и оценяваме информация, да взимаме решения и развиваме аргументи въз основа на знания и преценка е изключително ценна. Така че ви призоваваме да намерите един учебен час, в който да поставите началото на този процес.

Ние можем да ви помогнем като ви споделим един подробно разписан урок, който ще покаже на вашите четвъртокласници как да поставят под въпрос това, което четат, за да формират собствено мнение. Както сами ще се уверите, урокът “Имало едно време една различна история” е разписан изключително подробно и буквално можете да си го свалите и приложите в час дума по дума. В този урок учениците ви ще имат възможност да работят по групи и да разсъждават върху класическата история за спящата красавица, само че поднесена в по-различен вариант.

Към урока ще намерите работни листи и допълнителна информация по темата, концепции, съвети и често задавани въпроси, които можете да споделите както с колегите си в училище, така и с родителите на вашите ученици.

Свалете си урока тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Имало едно време една различна история” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в четвърти клас.

Още полезни статии:

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Работа в екип
Работа в екип

Работа в екип

Работа в екип Какво представлява умението и защо е важно? Какво е работа в екип?  Според една от най-кратките дефиниции за работа в екип това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за четвърти клас