“Родът в мен” – интерактивна родителска среща в Граф Игнатиево 

Село Граф Игнатиево е разположено в Горнотракийската низина в близост до град Пловдив. Освен небезизвестната авиационна база, в това китно българско село се намира и ОУ “Граф Н. Игнатиев” – средищно училище, в което се обучават ученици от 5 населени места и различни етнически общности. Това разнообразие кара всяко от децата да търси своята идентичност.

Училището може да се похвали и с традиции в организирането на интерактивни родителски срещи. Повече за тази практика прочетете в следващите редове!

Елена Генчева е учител и класен ръководител на 3. клас в ОУ “Граф Н. Игнатиев”, с. Граф Игнатиево. Интерес за нея са нетрадиционните методи за преподаване като JUMP MATH. Вярва в думите на създателя на метода Джон Майтън, че няма нужда да бъдеш роден с някаква дарба, а само да имаш добър преподавател и да се упражняваш много. В работата си Елена търси различни начини да ангажира родителите в училищния живот и се спира на интерактивните родителски срещи като начин за постигането на тази цел.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: “Родът в мен” – интерактивна родителска среща

Цели: 

Подходяща е за: ученици в начален етап, но може да се адаптира и за по-големи ученици

Продължителност: през цялата учебна година

Необходими материали: канцеларски материали (цветен картон, флумастери, лепило), пластилин

КАК ДА ПРИЛОЖИМ ПРАКТИКАТА

Подготовката на интерактивната родителска среща преминава през няколко различни етапа и всеки от тях е от изключителна важност. Не пропускайте да помислите за предварителна подготовка на учениците, изработването на покани за родителите, ангажирането на родителите в задачите и дейностите и чак накрая – за насрочването на самата среща.

Предварителна подготовка на учениците

Г-жа Генчева възлага на учениците две задачи. Първата от тях е да проучат историята на своето име, като потърсят отговорите на няколко въпроса: 

 • Защо съм кръстен така? 
 • Какъв е човекът, чието име нося? 
 • Какво родителите ми са искали да ми донесе името? 
 • Откъде идва фамилията ни?

Втората задача от предварителната подготовка на децата се нарича “Баба ми разказва”. Учениците трябва да разговарят с бабите си (или дядовците си) и да разкажат коя е любимата им приказка или история от детството, която са научили от тях.

Протичане на родителската среща 

Родителската среща се води от учителката и на нея присъстват и родителите, и децата. Продължителността е около 1 час, като са включени много активности: 

 • Ментиметър анкета – родителите с помощта на децата сканират QR код, който отваря анкета. В нея те трябва да довършат изречението “Семейството е…”; 
 • Значението на семейството – кратко изложение по пирамидата на Маслоу и важността на потребността от сигурност, любов и принадлежност и нейната актуалност в живота на децата; 
 • Игра за разчупване на леда; 
 • Любимата семейна гозба – учениците с помощта на родителите записват рецептата за любимо семейно ястие. Материалите, необходими тук, са: шаблони за рецептите, картон за табло, на което да се залепят рецептите; 
 • “Баба ми разказа” – децата представят историите, които предварително са проучили. Описват как са се чувствали, когато са били с баба си;
 • “Моето име е важно за мен” – учениците разказват историята на своето име. Всеки от тях записва името си като акростих и заедно с родителите добавят качества на децата, които започват с буква от името; 
 • Семейство от пластилин – децата заедно с родителите моделират своите семейства; 
 • Домашна работа – създаване на “Готварската книга на 3 “а” клас”. Родители и ученици имат за задача да си направят снимки, докато готвят любимото семейно ястие, и да ги изпратят на учителката, за да бъдат обединени в обща готварска книга.  

Пример за рецепта, част от иновативната родителска среща

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Присъствието на родителите в такъв тип дейности в училище води до повишаване на самочувствието, самооценката и увереността на учениците. Семейството е онова, което дава сигурност на децата в училищната среда.

Задачите преди и по време на интерактивната родителска среща не са самоцел. Важен е процесът, през който минават участниците. Емоционалната ангажираност на ученици, родители и учители е смисълът и истинската цел на практиката. Елена смята, че “всички ние имаме нужда да видим общото помежду си, за да осъзнаем и приемем и различията си и да работим в сътрудничество.

Ученик и родителите му по време на родителска среща

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Учителката съветва колегите, които решат да приложат практиката в своите класни стаи, следното:

 • Уверете се, че децата, чиито родители не са успели да присъстват, ще се чувстват комфортно. Подкрепете ги да участват активно и поканете други родители да им съдействат е груповите процеси; 
 • Дори да не присъстват всички семейства, изисквайте от тях да изпълнят всички самостоятелни задачи по-късно;
 • Подкрепяйте родителите, за да се чувстват на мястото си;
 • Следете за това родителите и децата да изпълнят домашната работа в срок.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

“Родът в мен” - интерактивна родителска среща в Граф Игнатиево 

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

 

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали