Prepodavame.bg

“Родът в мен” – интерактивна родителска среща в Граф Игнатиево 

Село Граф Игнатиево е разположено в Горнотракийската низина в близост до град Пловдив. Освен небезизвестната авиационна база, в това китно българско село се намира и ОУ “Граф Н. Игнатиев” – средищно училище, в което се обучават ученици от 5 населени места и различни етнически общности. Това разнообразие кара всяко от децата да търси своята идентичност.

Училището може да се похвали и с традиции в организирането на интерактивни родителски срещи. Повече за тази практика прочетете в следващите редове!

Елена Генчева е учител и класен ръководител на 3. клас в ОУ “Граф Н. Игнатиев”, с. Граф Игнатиево. Интерес за нея са нетрадиционните методи за преподаване като JUMP MATH. Вярва в думите на създателя на метода Джон Майтън, че няма нужда да бъдеш роден с някаква дарба, а само да имаш добър преподавател и да се упражняваш много. В работата си Елена търси различни начини да ангажира родителите в училищния живот и се спира на интерактивните родителски срещи като начин за постигането на тази цел.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: “Родът в мен” – интерактивна родителска среща

Цели: 

 • Създаване на групова сплотеност и подобряване на цялостната атмосфера в класа;
 • Повишаване на самооценката и увереността на учениците;
 • Повишаване на академичните постижения.

Подходяща е за: ученици в начален етап, но може да се адаптира и за по-големи ученици

Продължителност: през цялата учебна година

Необходими материали: канцеларски материали (цветен картон, флумастери, лепило), пластилин

КАК ДА ПРИЛОЖИМ ПРАКТИКАТА

Подготовката на интерактивната родителска среща преминава през няколко различни етапа и всеки от тях е от изключителна важност. Не пропускайте да помислите за предварителна подготовка на учениците, изработването на покани за родителите, ангажирането на родителите в задачите и дейностите и чак накрая – за насрочването на самата среща.

Предварителна подготовка на учениците

Г-жа Генчева възлага на учениците две задачи. Първата от тях е да проучат историята на своето име, като потърсят отговорите на няколко въпроса: 

 • Защо съм кръстен така? 
 • Какъв е човекът, чието име нося? 
 • Какво родителите ми са искали да ми донесе името? 
 • Откъде идва фамилията ни?

Втората задача от предварителната подготовка на децата се нарича “Баба ми разказва”. Учениците трябва да разговарят с бабите си (или дядовците си) и да разкажат коя е любимата им приказка или история от детството, която са научили от тях.

Протичане на родителската среща 

Родителската среща се води от учителката и на нея присъстват и родителите, и децата. Продължителността е около 1 час, като са включени много активности: 

 • Ментиметър анкета – родителите с помощта на децата сканират QR код, който отваря анкета. В нея те трябва да довършат изречението “Семейството е…”; 
 • Значението на семейството – кратко изложение по пирамидата на Маслоу и важността на потребността от сигурност, любов и принадлежност и нейната актуалност в живота на децата; 
 • Игра за разчупване на леда; 
 • Любимата семейна гозба – учениците с помощта на родителите записват рецептата за любимо семейно ястие. Материалите, необходими тук, са: шаблони за рецептите, картон за табло, на което да се залепят рецептите; 
 • “Баба ми разказа” – децата представят историите, които предварително са проучили. Описват как са се чувствали, когато са били с баба си;
 • “Моето име е важно за мен” – учениците разказват историята на своето име. Всеки от тях записва името си като акростих и заедно с родителите добавят качества на децата, които започват с буква от името; 
 • Семейство от пластилин – децата заедно с родителите моделират своите семейства; 
 • Домашна работа – създаване на “Готварската книга на 3 “а” клас”. Родители и ученици имат за задача да си направят снимки, докато готвят любимото семейно ястие, и да ги изпратят на учителката, за да бъдат обединени в обща готварска книга.  

“Родът в мен” - интерактивна родителска среща в Граф Игнатиево 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Присъствието на родителите в такъв тип дейности в училище води до повишаване на самочувствието, самооценката и увереността на учениците. Семейството е онова, което дава сигурност на децата в училищната среда.

Задачите преди и по време на интерактивната родителска среща не са самоцел. Важен е процесът, през който минават участниците. Емоционалната ангажираност на ученици, родители и учители е смисълът и истинската цел на практиката. Елена смята, че “всички ние имаме нужда да видим общото помежду си, за да осъзнаем и приемем и различията си и да работим в сътрудничество.

“Родът в мен” - интерактивна родителска среща в Граф Игнатиево 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Учителката съветва колегите, които решат да приложат практиката в своите класни стаи, следното:

 • Уверете се, че децата, чиито родители не са успели да присъстват, ще се чувстват комфортно. Подкрепете ги да участват активно и поканете други родители да им съдействат е груповите процеси; 
 • Дори да не присъстват всички семейства, изисквайте от тях да изпълнят всички самостоятелни задачи по-късно;
 • Подкрепяйте родителите, за да се чувстват на мястото си;
 • Следете за това родителите и децата да изпълнят домашната работа в срок.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.