Песен за STEM в гимназията

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • материали за изработка на музикални инструменти - по избор;
 • устойства за звукозапис, приложения за звукообработка.
Време за активността: 1 месец

Цели по предметно знание

 • проследяване на синергизма на науката и изкуството при преживяванията на необичайните явления;
 • формиране и затвърждаване на знания по музика;
 • формиране и затвърждаване на знания по информационни технологии.

Цели по умения

 • развиване на креативност;
 • развиване на дигитални умения.

От осем години инж. Нина Райчева преподава специални предмети на ученици от 8. до 12. клас в пловдивската Професионалната гимназия по електротехника и електроника, в това число ВЕИ, въведение в STEM и енергийна ефективност

Представеният в тази статия проект “Песен За STEM“ на г-жа Райчева може да се използва както в класната стая, така и по време на лятна STEM школа или всяко друго зелено училище на открито, което предоставя на учениците възможност да фантазират, да съчиняват стихове и да създават различни видове текстове. 

Г-жа Райчева обобщава по следния начин целта на ПБО: “Разработих този проект защото съм убедена, че музиката е специален елемент в STEАM, който носи уникална „добавена стойност“ за интердисциплинарното обучение и подпомага по-ефективното комуникиране и взаимодействие между учениците”. Екипите от ученици могат да музицират на избраните и/или проектираните от тях инструменти или да работят с компютърни приложения за музициране, за да напишат собствените си песни за STEM.

STEАM уменията осигуряват на гимназистите по-добра основа за креативност и нестандартно творчество. Само в подобно “състояние” участниците в проекта (било то учители, ученици или родители) могат да си партнират в създаването на привлекателност, системност, достъпност и приложност на учебното съдържание. Работи се симултантно, последователно и неизменно върху израстването на учениците като творчески личности.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Проектната дейност, която ви представяме в тази статия, е проведена през учебната 2021/2022 учебна година в часовете за обучение по иновативния предмет въведение в STEM, в Професионалната гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив. 

Г-жа Райчева получава вдъхновение за нея от един малък експеримент: всеки от участниците има възможност да изговори значението на акронима “STEM” на чужд или майчин език. Мелодичността на изговарянето на “STEM” или “STEAM” на различни езици разкрива множество възможности за стил, тоналност и по-лесно възприемане и определяне идентичността на даден език. Арт-координаторът на екипа записва изреченията за последващата музикална обработка. Иновацията е представена във вид на триминутен клип, създаден в Music Maker Jam. “Гореописаният експеримент ме провокира да разработя проект “Песен За STEM”, който би могъл да бъде приложен при STEM обучението в началните, основните и средните училища”, разказва г-жа Райчева.

Етапи за изпълнение на проекта

Първи етап: Подготовка

На този етап учителката възлага на учениците голямата задача – създаване на “Песен За STEM”. За да достигнат до този краен продукт, децата трябва да осмислят и да преминат през определени стъпки, например: 

 • Избор на форма за създаване на текста на песента; 
 • Проучване на публикации и постижения в областта на STEAM, които да бъдат възпяти; 
 • Обмисляне на варианти на текст и музика; 
 • Избор на оптимален вариант за текстовата и музикалната продукция; 
 • Избор на средства за музикалния съпровод на песента: традиционни музикални инструменти, софтуерни приложения или атрактивни идеи за инструменталната база (метални плочи, кутия за зърнени храни, кутия за тъкани, чаши, празен буркан или консерва, ролки тоалетна хартия или други); 
 • Скициране на няколко различни версии на оригинален инструмент, който вибрира въздуха, за да създаде звук. 

Преглед на традиционните форми за създаване на текста 

Всяко музикално произведение е синергия между идеи, чувства и творчески преживявания на човека. Музикалната реч, както и разговорната реч, има отделни, повече или по-малко самостоятелни части: големи и малки изречения, фрази и мотиви. Съществуват няколко традиционни и нетрадиционни форми за създаване на текст, които могат да се разгледат в тази част на проекта: 

Прости форми: 

 • едноделна форма – най-малката; 
 • проста двуделна форма – музикално построение, изградено от два музикален периода;
 • проста триделна форма – изградена е от три дяла, представляващи завършени периоди. 

Сложни форми: сложна триделна форма. 

Хайку: Хайку е дълбоко вдъхновяващ поетичен стих, роден в Япония през 17. век. Този поетически стих хайку място в съвременната българска поезия и може да се използва като форма за ученическото творчество. За вдъхновение може да се използва стихът, спечелил Първия български конкурс за съвременно хайку: 

урок по астрономия

незрящо дете

потупва Голямата мечка

/Иван Георгиев/

Втори етап: Музикална STEAM обработка

На този етап учениците осъществяват STEАM предизвикателството, възложено от учителя за създаване на музикални инструменти. Проектното задание гласи: 

 • Настройте традиционен музикален инструмент или проектирайте вашия уникален музикален инструмент; 
 • Контролирайте силата и честотата на звука; 
 • Подгответе елементите за издаване на звук от проектирания от вас инструмент; 
 • Направете няколко репетиции в екип; 
 • Запишете песента чрез лаптоп, компютър, мобилно устройство или специално приложение (съществуват множество софтуерни приложения за създаване на музика).

Трети етап „Обобщение и представяне“. 

На този етап учениците сравняват изпълнението на песента с първоначалната си идея, правят проверка на записа и установяват недостатъци или пропуски. След евентуални корекции и подобрения те трябва да предадат музикалния си продукт, като: 

 • Оформят проекта според изисквания на заданието на учителя; 
 • Извършват самооценка на проекта си (анализират неговите достойнства, недостатъци, резултати и перспективи); 
 • Представат музикалния продукт “Песен За STEM” в избраната от тях форма. 

Полезни насоки за творците

Г-жа Райчева дава някои ценни насоките, които трябва да бъдат следвани при създаване на песента: 

Съвети за учителите:

 • Внесете музика в класната стая, като пуснете различни песни.
 • Кажете на учениците, че високите звуци като скърцане на мишката са бързи звукови вълни, а ниските звуци като дълбокият рев на лъв са бавни вълни.
 • Можете да демонстрирате разликата в звуковите вълни, като движите ръцете си като океански вълни и променяте скоростта на движението им. 

Съвети за учениците:

 • Обмислете какъв материал може да се използва като основа или тяло на инструмента.
 • Помислете как можете да свирите на Вашия инструмент: ще го разклащате ли, ще удряте ли по него или ще го използвате като духов инструмент? 
 • Използвайте насоките на учителя и видеоклипове от обучението по музика.

Развитие и надграждане

Идеята може да бъде приложена при обучение по предмети като БЕЛ, английски език, немски език, френски език и други чужди езици. Той може да обедини множество междупредметни връзки. Проектът “Песен за STEM” е подходящ за всички етапи на обучението – начален, прогимназиален и гимназиален. Може да бъде надграден чрез използване на изкуствен интелект при прототипиране на музикалните инструменти или при създаване на професионално звучаща музика. Римуваните проблемни и актуални теми на учителите, родителите и учениците могат да бъдат разказани чрез музика и представени на различни училищни тържества и изяви.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Чрез създаване на текстове и използване или прототипиране на различни инструменти учениците практикуват своите творчески умения за решаване на проблеми, за взаимодействие и комуникация, измисляйки нови начини за създаване на музикалните творби. Концепцията е различна спрямо традиционните методи на обучение в образователната система като цяло, защото интегрира множество области: наука, технологии, инженерство, математика, изкуства и музиката.

STEM e учене чрез преживяване на наученото. В подобни проекти могат да бъдат включени деца със СОП, между учениците, говорещи на различни езици по света, като конкурси за най-добра песен свързана със STEM, STEAM, STEM + sport и др. Практическата насоченост на този метод насърчава творческото и критично мислене и повишава самостоятелността на учениците.

Г-жа Райчева споделя: “Учителят е творец, който всеки ден се труди над творбите си – учениците. И като всяка творческа личност, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите и иновативни методи на преподаване, да бъде в крак с новите технологии”.

Проект “Песен За STEM” е селектиран във втората Национална конференция с международно участие „STEM Образование и иновации” през 2022 г. Презентацията от представянето му може да откриете тук.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Нина Райчева
Учител по STEM и специални предмети
Г-жа Райчева е учител в Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив от 8 години. Преподава на ученици от 8. до 12. клас. “Според моята философия образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо. За мен учителската професия е призвание и мисия. Призвание, защото всеки ден в гимназията е необикновен и ползотворен. Мисия, защото осъзнавам, че всяки един ученик, независимо от своите възможности, етнос и особености, трябва да получи добро образование и необходимата професионална квалификация. За да бъда добра в това, което върша, аз се интересувам от всички новини в образователния процес”, споделя г-жа Райчева.

Още полезни статии:

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали