Направи макет на музикален инструмент и научи повече за него

Практиката е споделена от Александър Митев, преподавател в 32 Средно училище с изучаване на чужди езици “Свети Климент Охридски, в гр. София. 

Александър Митев забелязва, че часовете, в които се изучават музикалните инструменти, са изключително интересни и любопитни за учениците, на които преподава. Според него учебната програма по музика дава възможност на учениците да се запознаят с музикалните инструменти отблизо. Те усвояват информация за вида на инструмента, неговата функция (солираща или съпровождаща) в изпълнителската практика, реалните му размерии материалите, от които е изработен. Инструментариумът в някои училища обаче е оскъден, което в голяма степен възпрепятства добиването на пълна представа от учениците за самите музикални инструменти.

Направи макет на музикален инструмент и научи повече за него

Творческата природа на описаната практика позволява всеки ученик да проучи даден музикален инструмент и да го създаде с избрани материали. По този начин се създава цял оркестър от различни музикални инструменти във всеки клас.

Визитка на практиката

Име: Направи макет на музикален инструмент и научи повече за него

За кого е подходяща: ученици в 5 и 6 клас 

Продължителност: Според информацията от Александър Митев практиката може да има различна продължителност. Възможна е изработката в рамките на 2 до 4 учебни часа, както и да се постави като проектна задача за изработка в домашни условия. В случай, че задача се постави за работа в клас, учениците трябва предварително да са запознати с произхода, еволюцията, устройството и приложимостта на конкретния музикален инструмент.

Необходими материали: За създаването на музикалния инструмент учениците имат пълна свобода в избора на материали. Могат да използват материали, които имат налични у дома, както и такива от естествен произход.

Цели:

  • придобиване на умения за самостоятелно изработване на макет на музикален инструмент;
  • запознаване с устройството и тембъра на музикалните инструменти;
  • запознаване с материалите, от които се изработват музикалните инструменти;
  • приучаване към самостоятелно търсене на информация (конкретно в случая за видовете инструменти, техните функции и материалите, от които се изработват);
  • придобиване на умения за презентиране на готовите продукти и на кратка информация за инструмента, който са избрали.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА 

Основните стъпки на тази добра обучителна практика са пет – въвеждане, консултиране, изработване, представяне, обсъждане. Ще ги разгледаме по-детайлно.

Въвеждане: Въведете учениците в дейността и им представете задачата. Предварително насочете учениците какви допълнителни образователни ресурси да използват, за да получат необходимата информация. 

Консултиране: Учениците подбират подходящи материали, с които да  създадат макетите на музикалните инструменти, консултирайки се с преподавателя. Напомнете на учениците, че всички елементи на инструмента трябва да присъстват в макета му. 

Изработване: Изработката на инструмента може да се направи в рамките на 1-2 учебни часа или в домашни условия. Това е чудесна възможност децата да включат и семейството за изпълнението на задачата. 

Представяне: Учениците представят макетите си, заедно с кратка информация за музикалния инструмент, който са си избрали. Могат да представят и кратък аудио-визуален пример за функционирането и тембъра му, а останалите да го определят чрез прилагателни – мек, остър, кадифен, тъмен, светъл и др. Могат да покажат на макета как се държи и как се свири на него. 

Обсъждане: След края на всяко представяне учениците наблюдатели задават въпроси на презентиращите. Можете да зададете и предварителна задача за наблюдение на учениците.  

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА

В резултат на практиката учениците вникват детайлно в историята и еволюцията на музикалните инструменти, а едновременно с това имат възможност за свободно себеизразяване и проява на въображение. Практиката събужда интерес към различните групи музикални инструменти и използването им в изпълнителската практика. Създаването на макет на музикален инструмент дава възможност на учениците да се докоснат до дял в музикознанието, който не е включен в програмата по музика – инструментостроенето.

 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ 

Александър Митев съветва: 

  • Оставете учениците си свободно да изразяват своето въображение. 
  • Не се намесвайте пряко в самостоятелната им работа, а само ги насочвайте. 
  • Ако изберете учениците да изработват макетите в клас, пуснете класическа инструментална музика (по възможност в изпълнение на симфоничен оркестър). 
  • Пренаредете класната стая преди часа, за да бъде уютна, да има творческа атмосфера и да се доближава максимално до домашната среда. Можете да го направите заедно с учениците. 
  • Децата искрено се забавляват на своето творчество. Бъдете съпричастни с тяхната радост.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Къде в темата на новия раздел би задълбал един истински учен (историк, географ, физик, литератор)?
Научна грамотност

Къде в темата на новия раздел би задълбал един истински учен (историк, географ, физик, литератор)?

В първия час от даден раздел, предоставяме на учениците разнообразни уводни материали, които дават най-обща представа за темата на раздела. Учениците обсъждат по групи възникналите

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали