ПБО „Свойства на веществата – намагнетизиране” в 4. клас

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Основно училище “Райна Княгиня” в град Пловдив е иновативно училище, част от eTwinning – Общността на училищата в Европа. Фокусът в учебното заведение е поставен върху интерактивните методи на работа, участието в проекти, върху творческите изяви и развиването на емоционалната интелигентност на учениците.

За тези цели работи и Мария Петрова, която е част от педагогическия екип на училището и в момента е класен ръководител на 4. клас. Учителката споделя: “В четвърти клас не е лесно да се учи по човека и природата, защото има твърде много факти, данни, ключови термини. Учениците се затрудняват да ги запомнят, а и доста често не ги разбират. Когато обаче сменим ролята им и децата вече не са само слушатели, те биват въвлечени в темата, започват да разсъждават, виждат с други очи материала, търсят приложението му в ежедневието си, опитват дори да надградят знанията си”.

За да подпомогне ученето на децата по човека и природата, г-жа Петрова разработва  проекта „Свойства на веществата – намагнетизиране” и поставя началото на интердисциплинарното STEAM обучение по природни науки.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Описаното в тази статия ПБО се реализира в два последователни учебни часа и вплита в себе си интердисциплинарни връзки с технологии и предприемачество. По време на проекта децата трябва да търсят решение на проблем, поставен от г-жа Петрова, като имат свободата сами да избират как да представят резултата от съвместната си работа. Те участват в екипни дейности, развиват латерално мислене, правят опити и експерименти, формулират и доказват хипотези, тестват различни вещества и променят условията на експериментите, за да опитат на практика своите предположения. Учителката обединява всичко, което учениците създават, на една електронна стена, споделена с родителите. По този начин четвъртокласниците получават оценка за работата си по проекта, а семействата им са информирани за начина, по който учат децата учат в клас.

Предварителна подготовка

На една от масите са подредени различни по големина магнити, група предмети, в чиито състав има желязо и/или друг метал и други група предмети от вещества, които не могат да се намагнитизират и привличат. Някои неща са изработени предварително в часа по технологии и предприемачество с помощта на станиол, метални пръчици, кламери, хартия и други материали.

Предвидена е работа по групи. Учениците на г-жа Петрова сами се разделят на 4 екипа по 6 деца. Разпределението може да стане и на случаен принцип, например чрез теглене на жетони: железни, стъклени, пластмасови или хартиени. Представители, избрани от всеки екипи, отиват до масата с предметите. Те трябва да подберат магнити и предмети от двете купчини, а после да ги отнесат на работните маси на своя екип.

Първата задачата за децата е да изработят различни предмети с наличните материали и да ги представят. Учителката записва на дъската ключови думи, които да бъдат използвани при презентирането, а ученик, избран от екипа, води записки на клип борд. Сред творбите на четвъртокласниците са хартиена рибка с метални частици, въдица, която се задвижва чрез макара, цвете от оригами и други. 

ПБО „Свойства на веществата - намагнетизиране” в 4. клас

Предизвикателството…

На бялата дъска чрез мултимедия се визуализират предизвикателствата, подготвени от г-жа Петрова:

  • „🧭🚆🎤💼🧲🎧… Победи/надвий/преобърни/пребори гравитацията! Тържествувай като фокусник 😉 
  • Привлечи/придърпай/завлачи/долепи повече метални предмети! Тествай с различни по големина и направи шоу с най-силните магнити 😉 
  • Можеш ли да изместиш/преобърнеш/задвижиш/накараш да полети с невидима сила (тайнствено/мистериозно) предмет?! 
  • Провери хипотезите си и потърси информация как/къде науката/инженерството… използва това в ежедневието ти, а после го представи като колаж от символни рисунки 😉 
  • Хипнотизирай/внуши/слисай предмет, за да се държи като магнит! Презентирай като велик хипнотизатор 😉 
  • Избери/сортирай/подреди си предмети, които изглежда, че могат да се “лепят” за магнит, но не го правят! Докажи чрез промяна на ситуацията, че можеш да ги повдигнеш! А как би обяснил наблюдавания резултат?
  • Сътвори нещо от фолио, тел, чистачка за лула, хартиена фигурка… и използвай наученото в часа, за да го задвижиш, залюлееш, преместиш…
  • Бъди креативен 😉 Забавлявай се и учи!“

Посочва се времето за работа и учениците разпределят дейностите си в екипа. Обобщената информация за работата на всяка група се събира на бялата дъска. Ролята на учителката е да наблюдава и само при нужда да дава насоки и да подсказва кой как може да използва своите знания и умения. С помощта на приложението https://classroomscreen.com/app се визуализират символи за екипна работа, ниво на шум, отброяващ таймер и илюстрация на дете, което държи магнит и излъчва сърчица. Докато учениците работят самостоятелно в групи, г-жа Петрова обикаля и прави снимки.

По време на практическото занимание учениците осмислят свойствата на веществата, докато преодоляват любопитните загадки. Тестват различни варианти, за да успеят с помощта на наличните материали да вдигнат нещо, което поначало не се привлича от магнит. В определени моменти г-жа Петрова спира работата на всички екипи, за да даде допълнителни насоки или за да направи някои изводи.

ПБО завършва с импровизирана театрална сцена за фокуси. В края на занятието екипите трябва изберат един от своите членове, който ще представи най-креативния експеримент на групата. Всеки взима участие и се чувства доволен, че открива решение на някой от проблемите. 

Представяне на резултатите…

Учениците са вълнуват изключително много и отвреме-навреме се налага напомняне, че нивото на шум се е покачило твърде много. Всеки екип представя работата си, а атмосферата е като на състезание: “Ако някой екип открие, че е натрупал по-малко кламери, гайки и болтове на магнита си, то веднага се заема да “им покаже на тях” и иска реванш със следващ опит”, разказва г-жа Петрова.

Учителката отново насочва общото внимание към електронната стена. Учениците правят самооценка на цялостната работа на групата си (и на самите себе си). Урокът завършва с обобщение на изводите и заключенията, до които децата са достигнали. Учениците се поздравяват един друг за успеха и живо се интересуват коя ще е следващата тема и могат ли по някакъв начин да се подготвят за нея предварително. Г-жа Петрова не пропуска да благодари на класа си за ползотворната работа.

“От първата година на този випуск проследявам интересите на децата, вървим заедно напред и надграждаме. Децата споделят много по време на обсъждането на темите. Идват им много идеи как можем да направим проекта по-интересен”, споделя учителката.

ПБО „Свойства на веществата - намагнетизиране” в 4. клас

Развитие и надграждане

На въпроса как тази добра практика може да се надгради г-жа Петрова отговаря категорично: по този начин може да се работи върху всякакво учебно съдържание. Най-хубавото е, че децата започват сами да мислят за предизвикателства и практически задачи, свързани с изучения материал: “Това вече е начин на работа в нашия клас. Ако не го правим заедно, то отделен екип работи самостоятелно (в рамките на предходна седмица) и представя атрактивно темата, която ще учим. Те сами организират разпределянето на задачите си, търсят как и с какво да направят презентирането по-внушително, а после дори изпитват съучениците си какво са усвоили и как биха допълнили откритията им. Оценката и поощрителната критика идва от тях, а после се допълва от “публиката”. Нямат право да участват до края на срока с този екип, а в следващия – трябва да изберат и друга роля. Вече са нетърпеливи да дойде техният ред, а докато чакат, споделяйки с приятелите си, натрупват още идеи”, казва учителката.

Приобщаващ характер на практиката

В ПБО участва целият клас, който е доста разнороден. В паралелката има четири деца от Украйна, а също така и ученици с обучителни затруднения. Всеки понеделник четвъртокласниците сядат на различни места и работят така цяла седмица (в групи по четирима или шестима). Сами подбират кой в каква роля да се включи в проектната дейност –  дали ще подготви материалите, ще записва изводите, ще чете резултатите, ще демонстрира, ще презентира пред класа, ще твори, ще задава насочващи въпроси, или ще следи за времето. Децата са с различни възможности, характери и умения, но вече четвърта година успяват да намерят общ език и своето място в екипа.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

ПБО и работата в екип допринася за това учениците да бъдат по-ангажирани в часовете и да се включват активно. Усвоените знания остават трайно в паметта им, защото теорията е приложена на практика. В допълнение STEAM проектите развиват компетентностите, нужни в 21. век. Критичното мислене и развиването на умения за общуване са решаващи за реализацията в живота. Учениците се превръщат в творчески личности, които знаят защо и как да учат, как да представят себе си и отбора си.

Описаното ПБО включва множество иновативни методи като интерактивност, интердисциплинарни връзки, екипна работа и създаване на електронни ресурси. В края на изминалата годината се оказва, че благодарение на този начин на работа учениците на г-жа Петрова са прочели допълнително – по собствено желание – стотици страници научнопопулярна и художествена литература, за да открият и систематизират информация за проекти, с който са ангажирани. Учителката с гордост споделя: “Вече сякаш се нуждаят от нови пътища за разбиране, креативно представяне на продуктите на самостоятелните им търсения, от постоянни поводи за дебати. Мотивирани са да учат и успяват”.

Четвъртокласниците повишават своята самооценка, защото виждат резултата от положения труд. Без притеснение се явяват на различни конкурси и състезания. Самите те искат да тестват своите умения и да достигат нови и нови върхове както в класната стая, така и извън нея. Родителите също са доволни и ги насърчават. 

Обърнатата класна стая, лабораторните кътчета и наблюдателници, подвижната библиотека, изложбената зала, инкубаторът на идеи и творителницата са само част от инструментите, с които екипът на ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив с право се гордее. Вече шеста година г-жа Петрова ръководи Читателски STEAM клуб “Възвишение”, с който е почетно жури в НН “Бисерче вълшебно”.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Интерактивни методи на обучение

Всичко, което трябва да знаете за ролевите игри

С този цитат Шекспир проницателно отбелязва, че човек ежедневно се въплъщава в различни роли, които са ключови за неговата социална интеграция и успешно себеизразяване. В

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали