7 графични органайзера, с които учениците да учат по-добре

[bwl_pvm /]

Едва ли има учител, който да не иска да направи часовете си по-динамични, по-интересни и интригуващи за учениците, с което да улесни тяхното учене и запаметяване. Ако сте от тези преподаватели и още не сте успели да се запознаете с графичния органайзер като визуален инструмент, време е да го направите!

Графичният органайзер е инструмент, с който лесно можем да организираме, подреждаме, обобщаваме и предаваме определена информация. Има различни по вид графични органайзери, а тук ще разгледаме  най-любопитните сред тях.

Организационни диаграми

Организационните диаграми са подходящи при планиране на задачи, които дадена група трябва  да изпълни. Тук всичко е визуализирано във възходящ ред.


Диаграми на Вен

При този вид графични органайзери имаме няколко частично припокриващи се кръга, всеки от които представлява конкретна категория. Там, където се засичат, кръговете споделят определена характеристика.

Този тип визуализация е широко използвана в областта на математиката:

 

Сравнителни таблици

Тези таблици се използват при сравнение на две или повече понятия. При тях имаме колони за посочване на приликите и разликите и определен брой редове, в които да се посочат аспектите за оценяване.

 Сравнителните таблици са подходящи например при посочване на предимства и недостатъци на определени понятия или на положителни и отрицателни характеристики на литературни герои.

Концептуални карти

Този тип графичен органайзер е идеален за обяснение на взаимоотношенията между различни концепции по ясен и прост начин.

Различните идеи обикновено са представени в кръгове или правоъгълници, а връзките между тях – чрез съединителни линии.


Карти на идеите

Този вид графични органайзери може би са ви познати под наименованието мисловни карти. Те също се използват за визуализиране на идеи, но без да следват определена “йерархия”. Широко е приложението им в ранния стадий на учене, тъй като дават възможност информацията да се представи чрез основните й концепции.


Информационни карти

Подобна е и информационна картата, но вместо текст тя включва различни изображения. Използва се при представяне на информация, свързана с исторически, географски, социални и други събития.


Последователност от събития

Тези графични органайзери се използват, за да проследят хронологично развитието на дадено събитие, епоха, процес и др.

Открийте тези и още много други полезни графични органайзери в страницата ни с Canva шаблони за потребители с абонамент.

Източници: Different Examples, Kingfisherbeerusa

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Критично и аналитично мислене

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x