7 графични органайзера, с които учениците да учат по-добре

Едва ли има учител, който да не иска да направи часовете си по-динамични, по-интересни и интригуващи за учениците, с което да улесни тяхното учене и запаметяване. Ако сте от тези преподаватели и още не сте успели да се запознаете с графичния органайзер като визуален инструмент, време е да го направите!

Графичният органайзер е инструмент, с който лесно можем да организираме, подреждаме, обобщаваме и предаваме определена информация. Има различни по вид графични органайзери, а тук ще разгледаме  най-любопитните сред тях.

Организационни диаграми

Организационните диаграми са подходящи при планиране на задачи, които дадена група трябва  да изпълни. Тук всичко е визуализирано във възходящ ред.

7 графични органайзера, с които учениците да учат по-добре

Диаграми на Вен

При този вид графични органайзери имаме няколко частично припокриващи се кръга, всеки от които представлява конкретна категория. Там, където се засичат, кръговете споделят определена характеристика.

Този тип визуализация е широко използвана в областта на математиката:

7 графични органайзера, с които учениците да учат по-добре

 

Сравнителни таблици

Тези таблици се използват при сравнение на две или повече понятия. При тях имаме колони за посочване на приликите и разликите и определен брой редове, в които да се посочат аспектите за оценяване.

 Сравнителните таблици са подходящи например при посочване на предимства и недостатъци на определени понятия или на положителни и отрицателни характеристики на литературни герои.

7 графични органайзера, с които учениците да учат по-добре

Концептуални карти

Този тип графичен органайзер е идеален за обяснение на взаимоотношенията между различни концепции по ясен и прост начин.

Различните идеи обикновено са представени в кръгове или правоъгълници, а връзките между тях – чрез съединителни линии.

7 графични органайзера, с които учениците да учат по-добре

Карти на идеите

Този вид графични органайзери може би са ви познати под наименованието мисловни карти. Те също се използват за визуализиране на идеи, но без да следват определена “йерархия”. Широко е приложението им в ранния стадий на учене, тъй като дават възможност информацията да се представи чрез основните й концепции.

7 графични органайзера, с които учениците да учат по-добре

Информационни карти

Подобна е и информационна картата, но вместо текст тя включва различни изображения. Използва се при представяне на информация, свързана с исторически, географски, социални и други събития.

7 графични органайзера, с които учениците да учат по-добре

Последователност от събития

Тези графични органайзери се използват, за да проследят хронологично развитието на дадено събитие, епоха, процес и др.

7 графични органайзера, с които учениците да учат по-добре

Открийте тези и още много други полезни графични органайзери в страницата ни с Canva шаблони за потребители с абонамент.

Източници: Different Examples, Kingfisherbeerusa

Още полезни статии:

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x