Как да въвлечем цяло едно училище в света на природните науки

Дали е възможно един проект по химия и опазване на околната среда да обедини цяло училище? Може ли отглеждането на домат да стане повод всички десетокласници да заобичат биологията?

Десислава Иванова, преподавател по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда в Английска езикова гимназия “Гео Милев” в град Русе, доказва, че тази неща са възможни. Тя е учредител на екоклуб и екокомитет към училището и работи по множество проекти за устойчиво развитие и здравословно хранене в училище. А нейните проекти наистина въвличат цялата училищна общност в света на природните науки. Нека разберем как точно става това.

Ученици от АЕГ "Гео Милев" Русе и преподавателят по природни науки Десислава Иванова

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Онагледяване на учебния материал по биология и здравно образование за 10. клас чрез засяване и отглеждане на домат

Предмет: Биология и здравно образование

Цели: Практическо приложение на знанията, устойчиво усвояване на учебния материал и въвличане на всички ученици от класа

Подходяща е за: Ученици от 10. клас

Необходими материали: семена от домат (стар сорт) и хибриден сорт (пакетче F1); саксии; подходяща за засяване почва; табели за имената на растенията

 

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Биологията за десети клас е представена в три големи раздела: генетика, екология и биологична еволюция. С помощта на засяването и отглеждането на един корен домат във всеки от класовете се демонстрират и обясняват практическите приложения на основните понятия от трите раздела. Учениците се запознават с понятията хибрид и чиста линия, а след това – с влиянието на факторите на средата. Демонстрира се изкуствения отбор при разсаждането и събирането на семена. 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ 

Стартира се с генетика, където се обясняват чистите линии грахчета на Мендел с помощта на чисти линии домат. Използва се нискостеблен испански сорт чери домат и се сравнява с пакет хибриден сорт закупен от агроаптека. Всеки от класовете влиза в ролята на Мендел и засява няколко семена. Учениците сами проучват нужните условия на средата и се грижат през цялото време за своя домат (често му дават и име). 

В раздела екология обикновено е дошъл момента за пресаждане на разсада в по-голяма саксия. В екологията могат да се демонстрират влиянията на факторите на средата, в случай че имаме повече избил разсад. Подходящо е да се направят някои допълнителни експерименти с влиянието на екологичните фактори – например доматите да се поставят на тъмно или да се оставят без вода за определен период от време. След това учениците обсъждат какви промени са настъпили с растенията.

В раздел биологична еволюция с помощта на домата се обяснява приложението на изкуствения отбор в селското стопанство и бита и учениците си изясняват по-добре понятието естествен отбор, въведено от Дарвин. Накрая учениците избират фенотипно най-добрия представител от плодовете и събират семена за бъдещите десетокласници, които ще засадят своите домати през следващата учебна година. По този начин цикълът се затваря.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Г-жа Иванова смята, че подобно онагледяване на учебния материал по биология и здравно образование за 10. клас “…променя напълно нивото на усвояване на знания по БЗО. Такъв подход учи учениците на любов към всичко живо и на много практически знания и умения. Помага за устойчивото и дългосрочно усвояване на учебния материал”.

Отглеждане на домат в часовете по природни науки в 10. клас

 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Учителката споделя няколко практически съвета към колегите, които са решили да приложат тази практика:

  • Нека всеки ученик засади по няколко семена. Така в последствие ще имаме “резерв”, ако възникне непредвидена ситуация;
  • Хубаво е учениците да дадат имена на доматите. По този начин ще се привържат повече към тях, ще бъдат внимателни в отглеждането им и ще подхождат отговорно към поставената задача;
  • Нека в класовете се направи график за поливане и полагане на грижа за доматите; 
  • Учителят винаги трябва да пита “Защо?”. По този начин децата ще рефлектират и ще си дават сметка за пътя, който са изминали.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Интердисциплинарен проект “Парфюм на училището”

Създаване на парфюм в часовете по природни науки в АЕГ "Гео Милев" Русе

Предмет: Химия и опазване на околната среда, математика, информатика, предприемачество

Цели: Практическо приложение на знанията, устойчиво усвояване на учебния материал и въвличане на всички ученици от училището

Подходяща е за: Ученици от гимназиален етап

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Интердисциплинарният проект “Парфюм на училището” увлича цялата училищна общност и носи много положителни вибрации. Дава на всички участници знания в различни дисциплини и направления, но и умения да работят заедно като екип. 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

За да приложат тази практика в училище, г-жа Иванова и нейните колеги планират няколко основни стъпки:

Стъпка 1

Проектът стартира с урок за упражнение по БЗО с деветите класове – “Сетивни системи”. По време на този урок се говори за сетивна памет и сетивни органи и се прави взаимовръзка с нервната система. Класът се разпределя на групи, на вскяа от които се предоставя спирт и етерични масла, за да изработи парфюмен аромат по свой вкус. Учениците имат пред себе си и “Кратко ръководство на младия парфюмерист”. Записват “рецептите” на парфюмите си и ги наливат в тестерно шишенце от 3 мл. 

Стъпка 2

Учениците от 11. и 12. клас, профил “Предприемачество” разписват стратегия за избиране на най-добър парфюм измежду всички парфюми, направени от групите деветокласници. Изготвят се тестерни ленти, напръскани с парфюмите, както и Гугъл форма за гласуване. Минават през всички класове и оставят тестерни ленти в учителската стая. Гласуването обхваща всички ученици, педагогически и непедагогически персонал, ръководство и администрация. 

Стъпка 3

След около месец в тематичното разпределение по ХООС за 9. клас е планирана темата за естери и естерификация в часовете по органична химия. Този материал се обвързва с произведените от учениците етерични масла и парфюмни изделия, така че децата още веднъж затвърждават разбирането си за приложението на нещата, които са изучили през изминалите седмици. 

Стъпка 4

Учениците от 11. и 12. клас, профил “Математика и информатика” създават проект на етикет на парфюма и принтират етикети на лепящо фолио. 

Стъпка 5

Избраният любим парфюм за съответната учебна година се произвежда в по-голямо количество от учениците, които са го създали. Изчислява се масова част на разтвора и се пълни в бутилчици от 25 мл. с пулверизатори. Затварят се в кутии и се поставят етикети. Готовият парфюм има завършен вид. Готовите парфюми могат да се използват като подаръци за гости на училището, в благотворителни базари и други. 

Стъпка 6

На група ученици от 11. и 12. клас, профили “Предприемачество “ и “Математика и информатика” се дава допълнителна проектна задача – да заснемат и обработят рекламен видео клип за парфюма. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

“Тази практика освен предметно знание, развива у всички участници едно от най-важните за всеки човек умения – работата в екип”, споделя учителката. Учениците виждат много по-ясно връзката между нещата, които учат в училище, и живота извън класната стая.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Успехът на интердисциплинарния проект “Парфюм на училището” зависи от внимателното планиране. В началото на всяка година педагогическия екип, въвлечен в практиката, се събира и прави план кога и по какъв начин всеки учител да внедри проекта в своята учебна програма.

 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали