Училищният вестник на ЧНУ “Селестен Френе”

Всеки, който е бил в екипа на училищен вестник, знае, че подготовката на всеки брой е предизвикателна задача, която изисква добре изграден план, упоритост и време. Това могат да потвърдят и малчуганите от ЧНУ “Селестен Френе” – техният вестник отразява не само събитията, интересните истории, нестандартните часове и изявите им, но и вложените труд, екипна работа и отношение към детайла. 

Визитка на практиката: 

Име на практиката: Училищен вестник на ЧНУ “Селестен Френе”

Цели: 

 • Умения за активно слушане;
 • Развитие на естетическия вкус с краснопис в текстовете и подредба на страниците;
 • Развитие на въображението в стремежа на читателя да се представят интригуващи творби;
 • Умения за работа в екип и взаимопомощ;
 • Развитие на презентационни умения;
 • Съхраняване и продължаване на традициите на училищно ниво.

Подходящо за: може да се адаптира за всеки етап 

Необходими материали: моливи, химикали, бели и цветни листове хартия;

Училищен колектив, който е работил по проекта.
Училищен колектив, който е работил по проекта.

Описание на практиката

Училищният вестник в ЧНУ “Селестен Френе” се е превърнал в дългогодишна традиция, която обединява учениците в цялото училище около обща цел. През тази учебна година вестникът има две издания – едно, подготвено от децата в предучилищна група и едно, подготвено от учениците от първи, втори и трети клас.

В последния брой на вестника са взели участие над 50 деца, участващи в различни дейности. В рамките на около седмица учениците работят по материалите самостоятелно, но през цялото време са подкрепяни и насърчавани от учителите си да създадат продукт, който им харесва, работейки в сферата, в която са силни. Те правят апликации, решават логически задачи, пишат собствен химн, работят в сплотен екип. Спокойната среда, четенето на редица детски списания и вестници в училище, активното слушане и участие в дискусиите формират в учениците чувство за принадлежност, смелост и активност в различни дейности. 

Решението голяма част от текстовете във вестника да са написани на ръка е взето с определена цел: по този начин учениците “…развиват естетическия си вкус с краснопис в текстовете и подредба на страниците”, споделя заместник-директорът по учебната дейност г-жа Николета Петрова. Тя пряко наблюдава процеса и активно участва в него. 

Училищният вестник на ЧНУ “Селестен Френе”

Всеки нов брой се продава от учениците, а събраните пари се използват за печат на следващото издание.

Как да приложим

За разлика от вестниците в повечето училища, в ЧНУ “Селестен Френе” всеки брой се подготвя с помощта на всички преподаватели и ученици. Важно е да се отбележи, че това прави абсолютно необходимо разпределението на предвидените задачи спрямо уменията на децата и учебните области. Учителите по всеки предмет планират и провеждат съответните дейности:

 • Музика – създаване на  химн на училището, измислен от учениците;
 • Български език – работа с биографията на педагога Селестен Френе и негови трудове. Създават  се текстове на статиите;
 • Математика – изработване на задачи ребуси, оцветявки с кодове – математически задачи;
 • Технологии и предприемачество – подредба на илюстрациите и текстовете във вестника;
 • Часове по самоподготовка и занимания по интереси – запознаване с  принципите на Новата френска школа – продукт на Селестен Френе; провеждане на дискусии относно възгледите за образованието на френския педагог-реформатор.

Училищният вестник на ЧНУ “Селестен Френе”

Водеща в процеса е основната тема на изданието – изберете въпрос, чийто отговор човек не може да намери в google. Например за последния брой на вестника училищният екип се спира на въпроса: “Как изглежда моето любимо училище “Френе”?”. Ако решите да приложите практиката, насърчете децата да събират информация на различни носители – аудио, видео, снимки, текст. Активното участие на родителите в изследването по темата у дома (например разговори и търсене на снимки и текстове в интернет) също е важна част от цялостното преживяване.

Една от последните стъпки е изработката на проект за печат и представянето му пред публика.  “Децата сами подредиха вестника и сами го продаваха на родители и близки”, разказва г-жа Петрова. Тя препоръчва вестникът да е в стандартни размери. Статиите да бъдат пряко свързани с основната тема за броя, а всички материали – авторски на учениците.

Защо да опитаме

“Знанието е навсякъде, а не само в учебника!”, споделя г-жа Петрова. Тя наблюдава, че писането на статии в часовете по български език и литература видимо подпомага учениците в правилния изказ и спазване на книжовните норми. Извличането и синтезирането на информация се случва все по-лесно с всяка следваща статия. Вестникът дава на учениците пространство да изразят себе си по различни начини. Той е този, който обединява учители, родители и ученици върху една обща идея.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали