Prepodavame.bg

Super improver wall

Понякога изглежда много лесно да мотивирате децата да учат с желание: те имат нужда от признание за усилията, които полагат, но и от яснота за това какво се очаква от тях. Както сигурно се досещате, това не е съвсем достатъчно: учениците и особено по-малките сред тях имат нужда и от малко вълшебство и забавление в училищното си ежедневие. Благодарение на своята учителка по английски език точно това получават децата от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Пордим.

Визитка на практиката

Име: Super improver wall

За кого е подходяща: всички класове

Продължителност: през цялата учебна година

Необходими материали: цветни табла, кутийки от шоколадови яйца, кошница или друг съд за събиране на “късметите”

Информация за учителя: Силвия Ранчева смята, че академичното обучение може да бъде леко и приятно за учениците и се старае по всякакъв начин да ги мотивира да реализират целите си. Тя започва професионалния си път в училище през 2021 година като участник в програмата “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час”. Преподава английски език на 4-ти, 5-ти и 6-ти клас в СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим, а преди това е работила в частни школи като преподавател по английски език на възрастни и деца.

Цели:

  • повишаване мотивацията на учениците;
  • по-голямо внимание към учебния материал;
  • осъзнатост относно собственото поведение и последствията от него в различни ситуации.

Описание на практиката:

Г-жа Ранчева мотивира децата, с които работи, по различни начини. Тя смята, че е необходимо малките ученици да бъдат провокирани да осмислят поведението си и да осъзнават защо е важно да учат. Така тя стига до идеята за т.нар. Super Improver Wall.

Super improver wall

Това е цветно табло, представляващо игра с различни нива на трудност. В началото на всеки час учителката поставя на фокус едно от правилата на класната стая и го записва на дъската – да се пази тишина, да се помага на съученик (когато се предвиждат групови дейности), да се следи темата на урока и др. Често правилата са обвързани не само с поведението на децата, но и с дейностите, предвидени в урока. Добавя и колко звездички (точки) носи спазването на конкретното правило. 

Идеята е, че в началото на часа всеки по презумпция има звездичка и трябва да я защити. Ако детето наруши правилото, учителката записва името му на дъската и това означава, че е загубило звездичката си. Силвия винаги напомня на децата, че всеки, който е загубил звездичката си, може да я възстанови, ако започне да изпълнява избраното правило. В такъв случай, г-жа Ранчева записва знакът “+” срещу името му и това означава, че детето е възстановило звездичката си.

Всяко ниво от таблото е с различен цвят. Някои от нивата са заключени. Ако детето отключи заключено ниво, има право да изтегли късметче от кошница с вълшебни яйца. 

Super improver wall

Късметчетата представляват някаква привилегия, например детето да остане с шапка в час, да избере само с какъв цвят химикал да пише, а за по-малките – да донесе любима играчка в училище. Има и късметче, с което детето печели правото един път да седи на мястото на учителя.

Когато някой ученик премине успешно всички нива на таблото, негова снимка се закача на “стената на славата” – друго табло, определено за снимки. В допълнение на това, учителката изпраща хвалебствено писмо до родителите на детето.

Случвало се е някои ученици да преминат и последното ниво в Super Improver Wall, а до края на годината да има още доста време. Тогава Силвия добавя още две бонус нива – Легенда и Легенда Плюс. Когато някое дете премине успешно и тези нива, то се превръща в жива легенда и получава снимка със сертификат. Идеята е децата не само да получават признание и награди за своята ангажираност, но и да разберат, че винаги има какво още да научат. 

Защо да опитате тази практика:

  • децата разбират по-добре очакванията, които имате към тях;
  • използвате лесен и забавен начин да мотивирате и провокирате мисленето на учениците.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Популярни статии:

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали