Super improver wall

Понякога изглежда много лесно да мотивирате децата да учат с желание: те имат нужда от признание за усилията, които полагат, но и от яснота за това какво се очаква от тях. Както сигурно се досещате, това не е съвсем достатъчно: учениците и особено по-малките сред тях имат нужда и от малко вълшебство и забавление в училищното си ежедневие. Благодарение на своята учителка по английски език точно това получават децата от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас на СУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Пордим.

Визитка на практиката

Име: Super improver wall

За кого е подходяща: всички класове

Продължителност: през цялата учебна година

Необходими материали: цветни табла, кутийки от шоколадови яйца, кошница или друг съд за събиране на “късметите”

Информация за учителя: Силвия Ранчева смята, че академичното обучение може да бъде леко и приятно за учениците и се старае по всякакъв начин да ги мотивира да реализират целите си. Тя започва професионалния си път в училище през 2021 година като участник в програмата “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час”. Преподава английски език на 4-ти, 5-ти и 6-ти клас в СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим, а преди това е работила в частни школи като преподавател по английски език на възрастни и деца.

Цели:

  • повишаване мотивацията на учениците;
  • по-голямо внимание към учебния материал;
  • осъзнатост относно собственото поведение и последствията от него в различни ситуации.

Описание на практиката:

Г-жа Ранчева мотивира децата, с които работи, по различни начини. Тя смята, че е необходимо малките ученици да бъдат провокирани да осмислят поведението си и да осъзнават защо е важно да учат. Така тя стига до идеята за т.нар. Super Improver Wall.

Super improver wall

Това е цветно табло, представляващо игра с различни нива на трудност. В началото на всеки час учителката поставя на фокус едно от правилата на класната стая и го записва на дъската – да се пази тишина, да се помага на съученик (когато се предвиждат групови дейности), да се следи темата на урока и др. Често правилата са обвързани не само с поведението на децата, но и с дейностите, предвидени в урока. Добавя и колко звездички (точки) носи спазването на конкретното правило. 

Идеята е, че в началото на часа всеки по презумпция има звездичка и трябва да я защити. Ако детето наруши правилото, учителката записва името му на дъската и това означава, че е загубило звездичката си. Силвия винаги напомня на децата, че всеки, който е загубил звездичката си, може да я възстанови, ако започне да изпълнява избраното правило. В такъв случай, г-жа Ранчева записва знакът “+” срещу името му и това означава, че детето е възстановило звездичката си.

Всяко ниво от таблото е с различен цвят. Някои от нивата са заключени. Ако детето отключи заключено ниво, има право да изтегли късметче от кошница с вълшебни яйца. 

Super improver wall

Късметчетата представляват някаква привилегия, например детето да остане с шапка в час, да избере само с какъв цвят химикал да пише, а за по-малките – да донесе любима играчка в училище. Има и късметче, с което детето печели правото един път да седи на мястото на учителя.

Когато някой ученик премине успешно всички нива на таблото, негова снимка се закача на “стената на славата” – друго табло, определено за снимки. В допълнение на това, учителката изпраща хвалебствено писмо до родителите на детето.

Случвало се е някои ученици да преминат и последното ниво в Super Improver Wall, а до края на годината да има още доста време. Тогава Силвия добавя още две бонус нива – Легенда и Легенда Плюс. Когато някое дете премине успешно и тези нива, то се превръща в жива легенда и получава снимка със сертификат. Идеята е децата не само да получават признание и награди за своята ангажираност, но и да разберат, че винаги има какво още да научат. 

Защо да опитате тази практика:

  • децата разбират по-добре очакванията, които имате към тях;
  • използвате лесен и забавен начин да мотивирате и провокирате мисленето на учениците.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

 

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали