STEAM подход в обучението по биология – ученици създават за ученици

[bwl_pvm /]

“Чрез въвеждане на нови изследователски и научни умения в обучението и изграждането на компетентности в областта на новите технологии, презентационни умения, уеб базирано учене и умение за работа със съвременни софтуерни програми, може да бъде създадена среда за успешно ранно кариерно развитие на бъдещото поколение от талантливи млади хора на България. Практическите ползи и предимства ясно ще се изразят в практически значими познания и постижения, технически умения, научна грамотност, конструктивност, учене чрез сътрудничество, проектна ангажираност, популяризиране на резултатите и творческо мислене”, споделя Галя Петрова за ползите от методите на преподаване, които използва с учениците си в часовете по биология.

Визитка на практиките

Име: STEAM подход в обучението по биология – “ученици създават за ученици”

За кого е подходяща: гимназиален етап

Продължителност: през цялата учебна година

Необходими материали/умения: различни творчески материали, в зависимост от дейностите

Информация за учителя: Галя Петрова е учител от три години по биология и здравно образование в Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”, гр. София. Завършила е специалност “Екология”, има квалификация и за учител по информационни технологии. Галя е докторант по генетика, преподава на студенти в медицинска академия и е базов учител, който подпомага нови учители към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 

Цели:

  • стимулиране на творчески изяви и креативни дейности;
  • провокиране на интереса към съвременни научни постижения в областта на различни природни дисциплини;
  • развиване на отговорност и организираност.

Описание на практиките:

За да обогати художествения и демонстрационен материал в кабинета по биология, така че на учениците да им бъде по-лесно да разбират сложните процеси, които протичат в организмите, г-жа Петрова включва своите възпитаници в интригуващ проект.

За домашна работа учениците от 8., 9., 10., 11. и 12. клас имат за задача да изработват различни модели и макети за часовете по биология и здравно образование. Макетите и моделите, които най-ясно и точно онагледяват учебния материал, се използват за представяне в часовете на всички класове. “Тези творчески задачи стимулират развитието на креативност и фантазия и са възможност за изразяване на творческия потенциал на всеки ученик. За изработка се ползват всякакви подръчни материали – картон, моделин, глина, цветни бои, стиропор и др.”, допълва Галя Петрова.

STEAM подход в обучението по биология - ученици създават за ученици

Учениците от 11. и 12. клас, които имат засилен интерес към предмета, участват в дейности, които им показват различните направления в биологията и им помагат да се ориентират какво искат да учат впоследствие и каква професия да изберат. 

Гимназистите работят по проекти в областта на генетичното разнообразие, еволюцията, епигенетичните модификации и биотехнологиите. Усвояват се сложни лабораторни методи и софтуерни програми като MEGA, GenAlex, STRUCTURE, Past и др. Учениците придобиват знания, чрез които разработват проекти, свързани с изследване на генетичното разнообразие, устойчивото ползване на наличните растителни ресурси в областта на фармацията и медицината, конструират уреди за отглеждане на организми и култури. Разработените проекти са представени на редица конкурси като Ученическа научна сесия към УчИ-БАН и „Млад изследовател“ към Министерство на образованието и науката, където са наградени с първи места и други специални награди.

STEAM подход в обучението по биология - ученици създават за ученици

“Подбраните методи в областта на биоинформатиката са високо информативни и лесни за изпълнение. С тяхна помощ реконструирахме еволюционната история на ценни растителни видове от българската флора. За изпълнение на поставената научна цел използвахме пакет биоинформатични програми като GelAnalyzer, GenAlex, DIVA-GIS, MEGA, Past, STRUCTURE, GENEMAPPER, PopGen, XLStat, WinArl и др. Предварителната подготовка се свежда до подбор на подходяща научна литература, провеждане на тематични семинари, дискусии и презентации”, разказва г-жа Петрова.

STEAM подход в обучението по биология - ученици създават за ученици

Учениците разработват и пилотна версия на електронна игра, която осъществява предметни връзки по биология, математика, физика и информационни технологии. Играта разглежда важни понятия и процеси, като различни видове популации, структура на популацията, какви фактори повлияват числеността на организмите, симулации на размножителни процеси, взаимоотношения “хищник и жертва” и др. 

STEAM подход в обучението по биология - ученици създават за ученици

Защо да опитате тази практика:

  • повишава ангажираността към учебния предмет;
  • подпомага кариерното ориентиране на гимназистите;
  • използват се иновативни методи, които мотивират учениците да учат.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Как екологичните катастрофи променят географията на континенти и океани? Проект за проблемно базирано обучение 

Представяте ли си часове по география, които могат да вдъхновят някой холивудски режисьор за поредния му касов филм? Екологичните катастрофи са честа тема в киното,

Гласът на младите: Училищен вестник

“Изслушвайте учениците си и използвайте любопитството им, за да го превърнете в нещо градивно! Ако училището ви няма училищен вестник, създайте такъв! Учениците са горди,

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Стратегии

Периодичен анализ на напредъка

Учениците заемат на ротационен принцип ролята на отговорници за тракера на класа. Задълженията им включват както редовното попълване на резултатите, така и периодичното анализиране на данните.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x