Създаване на еко енергия чрез задвижване на велосипед

Не е ли хитро учениците да карат колело и едновременно с това да зареждат батерията на телефона си и да избират коя радиостанция да слушат?

Един учител-новатор дава идея за създаване на еко енергия чрез задвижване на велосипед и цялото училище се радва на иновативната си придобивка и я използва редовно.

Визитка на практиката

Име: Създаване на еко енергия чрез задвижване на велосипед

За кого е подходяща: гимназиален етап – 8., 9. и 10. клас

Продължителност: поредица от часове по различни предмети

Необходими материали/умения: велосипед, радио устройство, батерия, лампа и други електрически материали

Информация за учителя: По професия Георги Господинов е електроинженер. Има и педагогическа правоспособност за учител по професионална подготовка – теоретични и практически предмети по специалност “Електромонтьор”. От 4 години работи в Професионална гимназия “Петър Парчевич”, гр. Раковски.

Цели:

 • участие на гимназистите в интересни инициативи и развиване на придобитите професионални знания и умения;
 • запознаване на учениците с предизвикателства, свързани с опазване на околната среда;
 • изграждане на полезни навици и предотвратяване дори в минимална степен обездвижването при подрастващите.

Описание на практиката:

През юни 2022 година Професионална гимназия “Петър Парчевич” се включва в конкурсната инициатива “Развивай се и мисли” на фирма “АББ България” ЕООД – иновативен технологичен лидер, който извършва дейност в промишлена зона “Тракия”. В конкурса участват всички професионални гимназии от пловдивска област. Целта е да се създаде продукт, който представя начини за щадене на природата. От Професионална гимназия “Петър Парчевич” избират да създадат продукт, при който механичната енергия да бъде превърната в еко енергия. Идеята за велосипеда, задвижван с еко енергия и изпълняващ различни функции, е на г-н Господинов, и с нея гимназията печели първо място в конкурса.

“Обездвижването на учениците вследствие на предизвикателствата на съвремието – дистанционно обучение, зависимост от новите технологии – води до здравословни проблеми още в подрастваща възраст. От друга страна, опазването на околната среда също е предизвикателство пред съвременните ученици. Затова ние, техните учители-ментори, решихме да реализираме заедно с тях модели, които да прилагат еко идеи за генериране на електричество, което да замени класическите начини. Чрез извършването на нужното физическо движение, се генерира електрическа енергия, която може да се използва за различни цели, които са интригуващи за учениците”, споделя Георги Господинов.

Така учениците от 8., 9. и 10. клас от професионална паралелка “Електромонтьор”, заедно с учители, създават велосипед, свързан с електрическа система. Спортувайки, те създават електрическа енергия, която генерира светлинен лъч, свързан със слот за зареждане на мобилни устройства и радиостанция за слушане на музика. “Младежите желаят да са видими – създават светлинен лъч, карайки велосипед. Младежите обичат да слушат музика – карайки велосипед, те зареждат радио-връзка, която открива любимата им песен. Младежите имат нужда от напълно заредено устройство в училище – карайки велосипед, зареждат станцията, от която могат да активират устройствата си”, допълва учителят.

Родителите на учениците също помагат като подаряват стар, но запазен велосипед и радио. Също така са винаги на разположение за идеи, съвети или допълнителна работа, която ще доближи техните деца и учителите им до целта.

Ето и стъпките, които предприема екипът от гимназисти и преподаватели, за да реализира своята иновативна идея:

 1. Обсъждане и изясняване на детайлите относно иновативната идея за създаване на електричество по екологичен път в часовете по разширена професионална подготовка.
 2. Алгоритъм за създаване на електрическата система, определен в часовете по разширена професионална подготовка на професия “Електромонтьор” – план за задвижване и технологична система за създаване на модела.
 3. Проучване на пазара на материалите, които формират себестойността на модела, в часовете по маркетингови проучвания и изследвания на професия “Сътрудник в маркетингови дейности” – целта е да се изберат материали, които са стари, но могат да бъдат използвани отново, или такива, които след време могат да се рециклират и използват повторно за други цели.
 4. Изчисляване на бюджета за създаване на електровелосипеда в часовете по обща теория на счетоводната отчетност на професия “Икономист-информатик”. Велосипедът и радиото са подарени от родители, а за изработване на стойката, на която се закрепва велосипеда, и другите електроматериали за механизма на конструкцията са отделени около 50 лв. от бюджета на училището.
 5. Избор на най-бюджетният вариант от бъдещите новатори – учениците електромонтьори.
 6. Създаване на иновативния модел от учениците от специалност “Електромонтьори” под ръководството на учител по професионална подготовка.
 7. Провеждане на експериментална работа по задвижването на модела в часовете по лабораторна практика – проверява се дали моделът сработва добре и изпълнява своите функции.
 8. Велосипедът се разполага в училищния фитнес-център, за да се използва ежедневно от ученици, учители и родители.
 9. Презентиране на иновативния модел сред обществеността чрез представителни изяви на различни етапи от създаване на продукта – гостуват представители от фирма “АББ България” ЕООД и зам.- кметът на община Раковски г-н Венцислав Чавдаров.

“Велоенергийният източник съществува неограничено във времето, устойчив е, поддръжката му се осъществява от ученици и учители в практическите часове ежедневно. Мисля, че по този начин успяхме да мотивираме гимназистите да участват активно в творчески занимания, да видят резултата от труда, който са положили, и да прилагат на практика знанията, които са усвоили”, казва още Георги Господинов.

Защо да опитате тази практика:

 • велоенергийният източник учи учениците на уважение към природата и поддържа здравето им;
 • надгражда знанията и уменията им по професионални дисциплини;
 • работейки екипно, ученици и учители разпределят своите роли и отговорности, съпреживявайки значимостта на създадения новаторски продукт от тях.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

 

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

 

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x