Prepodavame.bg

Работа в екип Стратегии Управление на класната стая Училищен климат и култура

Разделяне по групи чрез влизане в роля

Разделяне по групи чрез влизане в роля

Предварително разпишете ролите, в които трябва да влязат учениците по време на часа, като имате предвид учебното съдържание. Ролите могат да бъдат групови и индивидуални. Всяка група получава писмена инструкция с описание на ролите и сценката, която трябва да представи.

Предимства на стратегията

  • Ефективен начин предметното знание да се персонализира и усвои по-трайно и забавно от учениците;
  • Влизането в роля помага на учениците да излязат от традиционната си роля в класа и да се представят в нова светлина. Насърчава и помага при работа с по-неуверени и срамежливи ученици. Тази стратегия помага и за развитието на умението творческо мислене;
  • Фокусът на стратегията е да се създаде ситуация, в която екипната работа помага на децата да преодолеят своите предразсъдъци и нежелание да работят с някои от съучениците си.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • отнема повече време за предварителна подготовка от повечето стратегии за разделяне по групи;
  • на някои ученици може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да вникнат в ролите.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар