Как учениците в начален етап да станат майстори на правописа?

Българският език е изключително богат, просъществувал стотици години наред. За да го запазим обаче все така красив, всеки от нас като негов носител има “задължението” да го познава и обича, да го използва правилно както устно, така и писмено.

От малки много деца се сблъскват с трудности при произношението на по-сложните думи, а в начален етап – и с изписването им. Учениците наистина преминават през безброй перипетии, за да осъзнаят и овладеят книжовните норми на българския език.

За да им помогнем, може да използваме различни стратегии. В следващите редове ви представяме две идеи, които непременно си струва да опитате, за да упражните някои от най-често бърканите думи. Подготвили сме ви списък с 28 такива, с които от учениците в начален етап обикновено се затрудняват (ще го откриете като материал за сваляне в края на статията). Използвайте го заедно с предложените стратегиите, за да превърнете учениците си в майстори на правописа!

Стратегия 1:  Работа с речник 

Как да приложим?

Запознайте децата с различните видове речници. Покажете им как да търсят думи в тълковния речник и упражнявайте това умение. Разделете учениците по групи и дайте на всеки екип по равен брой думи за търсене в речника. Използвайте думите от списъка ТОП 28, за да може децата да им обърнат внимание – целта е не само да открият думата в речника, но и да запишат значението ѝ. След това с думите, с които разполагат, трябва да измислят изречения. Може да усложните допълнително задачата, ако им възложите да напишат текст.

Защо да опитаме?

Работата с речници учи учениците как да търсят информация не само в дигиталната търсачка. Стратегията помага за повишаване на екипната работа и комуникативните умения.

Стратегия 2: История с общо начало и различен край

Как да приложим?
Създайте история с общо начало и различен финал, включвайки думите от списъка ТОП 28. Започнете да разказвате история – задайте основната тема, място и време на действието, въвеждайки главния герой. Всеки ученик трябва да продължи историята писмено, като целта е да включи поне по 5 думи от списъка. 

Как да създадем героя? 

Опишете главния герой – спрете се на външните му белези, но определете и неговите личностни качества, които ще се разкрият по време на живата история. За да добият по-добра визуална представа, може да помолите учениците да му направят портрет. Нарисувайте и вие заедно с тях персонажа на дъската – портретът трябва да се вижда от всички ученици.

Защо да опитаме?

Стратегията е подходяща за развиване на креативността и въображението на учениците.

Как учениците в начален етап да станат майстори на правописа?

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Изрази позиция чрез фотография в часовете по изкуство

Учениците създават фотографии на теми, които да стимулират тяхната социална активност и любопитство. Управление на взаимоотношенията: учениците развиват уменията си за работа в екип. Социална

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали