Escape room в часовете по география и икономика

В днешно време очакваме учениците са все по-информирани, защото информацията е на една ръка разстояние. Но едно е да умееш бързо да намериш нещо в google, а съвсем друго – да го запомниш и приложиш в реална ситуация, когато си под напрежение, пред хора или без достъп до интернет.

“Не мога да кажа за себе си, че съм добър учител във всяко едно отношение, но съм творец учител, защото във всички неща около себе си търся нещичко, което мога да го приложа в работата. Най-важното е да предизвикам интерес. Ние учителите трябва да го поддържаме, а не да се оставяме да ни завладее апатия”, споделя Ваня Иванова, авторката на практиката Escape room, на която е посветена тази статия. Г-жа Иванова работи в ОУ “Васил Левски”, град Кнежа – малко основно училище, иновативно от 2019 г., в което учителите постоянно търсят нови съвременни методи на преподаване, с които да достигнат до всички деца.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Escape room в часовете по география и икономика

Цели: 

 • Проверка дали и до колко учениците са усвоили учебния материал чрез прилагане на знанията в нова ситуация;
 • Изграждане на умения за работа в екип, разпределяне на задачите и колективно вземане на решения у учениците;
 • Повишаване на мотивацията за учене и постижения у учениците.

Подходяща е за: 5-7 клас

Прилага се:  В обобщаващите уроци по География и икономика

Необходими материали: Предварително създадени улики чрез различни приложения:

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Escape room e екипна игра по отбори до 5 човека. Екипите решават поставените задачи, а с помощта на верните отговори се освобождават от “заключената стая”. Отборът, който пръв реши всички загадки, е победител

Със стаята със загадки децата прилагат новите знания от часа по география и икономика по един различен начин. Играта е вид симулация, изискваща активно участие, което позволява приложение на усвоения материал. Тя изисква концентрация, верни отговори и бързо ориентиране. Комбинират се знания и умения. Ролята на отборното взаимодействие е много важна.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ ПРАКТИКАТА

Escape Room се прилага в обобщителен урок по География. За успешното създаване е необходимо да помислите за: 

 1. Цел – някаква мистерия, която трябва да се разгадае с решаването на редица задачи. 
 2. Улики, които водят до ключа за Escape room – поредица от пъзели, задачи и въпроси, свързани с учебното съдържание. 
 3. Ключ, който трябва да послужи при успешно приключване на играта.

Escape room в часовете по география и икономика

Г-жа Иванова първоначално разработва вариант на Escape room, при който всички задачи се предоставят на учениците на хартиен носител. В така разработена игра се налага учениците от двата седми класа да се изчакват при откриване на уликите – това отнема повече от един учебен час.

Затова учителката адаптира играта и следващия път дава възможност на учениците да използват технологии: “След като за първи път направих Escape room в класната стая, реших, че трябва да усъвършенства практиктиката, така че всички ученици да бъдат ангажирани едновременно. Реших да вкарам всички задачи в един слайд, децата да ги откриват и да работят по тях. Така стана много по-добре, защото всички бяха ангажирани, всеки имаше някаква роля. Получи се чудесно!”.Escape room в часовете по география и икономика

И при първия, и при втория вариант на играта са използвани задачи и материали, създадени чрез различни приложения. Уликите се получават чрез редене на пъзел, използване на морзова азбука, анаграми, предварително подготвени вестници с географска информация, решаване на кръстословици, работа с географска карта и климатограми. За визуализация на изхода от Escape room е използвано приложението Виртуален пробив на Flippity: в 7. клас катинарите се отключват с верните отговори от загадките, а в 6. клас учениците трябва да използват първите букви от верните отговори, за да получат думата “турист”. Това пък е препратка към наградата – билет за пътешествие до Южна Америка. 

Escape room в часовете по география и икономика

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Escape room определено води до ангажиране и мотивиране на учениците. Те намират конкретно приложение на усвоените знания и развиват уменията си за работа в екип. Играта спомага за ефективното насърчаване на комуникацията, а интересът към обучението по география и икономика се засилва. 

Опитът на г-жа Иванова е толкова позитивен, че тя прилага тази практика и в пети клас: “Във всяка група децата имаха роли – ръководител, секретар, човек, който обобщава. Заедно стигаха до решенията какво и как да използват, за да достигнат до ключа за изход от стаята. Децата бяха много въодушевени и в двата случая. Беше им доста интересно да приложат знанията си в практическа задача”.

Escape room в часовете по география и икономика

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Г-жа Иванова ни съветва да не се страхуваме, а да експериментираме – практиката може да се адаптира за различни възрасти и учебни дисциплини. Ако решите да направите Escape room в класната стая, ето какво е добре да имате предвид: 

 1. Изберете подходящи задачи, които да отговарят на Вашите цели. 
 2. Нужно Ви е по-голямо пространство, за да осъществите тази практика. 
 3. Всяка група трябва да има достъп до уликите през цялото време, така че всички да бъдат ангажирани.

    За автора на практиката Ваня Иванова:

 • Учител по география и музика;
 • Работи в училище ОУ “Васил Левски” – град Кнежа;
 • Преподава на ученици от 5 до 7 клас;
 • Споделя, че въпреки дългогодишния си стаж, непрекъснато се усъвършенства, търси нови неща и чета много. Имала е страх от технологиите, но е предизвиквала себе си и вече официално е Google сертифициран учител – 1. ниво.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали