Как да създадем интерес към науката и развием компетентностите на учениците си със STEAM Days?

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • лаптопи;
 • реактиви, модели на белтъци;
 • изобразителни материали;
 • компютърен софтуер за презентации.
Време за активността: 1 седмица

Цели по предметно знание

 • Разбиране на ролята на белтъците и техните функции в организма. (Може и друга.);
 • апликация на знания в широк спектър от предмети: биология, химия, математика и езици;
 • развитие на критично мислене в областта на природните науки.

Цели по умения

 • Работа в екип;
 • развиване на комуникативни умения;
 • творческо мислене при създаването на проекти, прилагане на умения в мултидисциплинарен контекст.

Учителката по биология Eмел Манушева от ЧСУ “Дружба”, гр. София се изправя пред предизвикателството да обедини учениците във вълнуващо и образователно преживяване чрез STEAM Days. Стремейки се към интегрирано обучение и като отговор на нуждите на съвременното образование, тя въвлича след себе си и други учители от училището: учители по химия, човекът и природата, математика, информационни технологии, изобразително изкуство, БЕЛ, АЕ и философия. Те създават многопосочен опит, обединявайки предметите си, и то в един ден.

ЧСУ “Дружба” се превръща в център на научните изследвания, където учениците преодоляват предизвикателствата заедно.

„Бях на обучение в 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” в кв. Люлин относно STEM и се прибрах вдъхновена от това. Исках аз да приложа нещо, свързано с моята предметна област, по сходен начин. И го направихме“, разказва въодушевена г-жа Манушева.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Стъпка 1: Планиране на STEAM Days базар

Учителите, които са двигателната сила зад подготовката на STEAM Days 2023, организират срещи, като фокусът в тази стъпка е върху разработването на базара – място, където творчеството на учениците ще срещне интересите на родителите. Планира се какво ще се продава на този базар и кои ученици ще са отговорни за щандовете с 3 направления: отговорности за щандове, какво ще се случва на тях и популяризиране на базара сред родители и крайната цел на базара – финансово подпомагане за материална база и за семейства в неравностойно положение. Подготовката на базара започва с покана към родителите.

Целта на базара е да предостави образователен опит, който отразява иновациите и страстта към науката на учениците, и да събере родителите в училището, като ги включи в този уникален опит.

Стъпка 2: Гост лектори – извличане на експертност и визия

Втората стъпка в подготовката на STEAM Days включва привличането на гост лектори, които да споделят своята експертиза с учениците.

Действия:

 1. Идентификация на области: В сътрудничество с учители по различни предмети се определят ключовите области на наука и технология, които биха представлявали интерес за учениците.
 2. Изследване на възможни гости: Разглеждане на възможностите за гост лектори в областите, които са идентифицирани. Провеждане на разговори с учениците и търсене на пътища за въвеждане на професионалисти.
 3. Сътрудничество с учениците:. Заедно с ученици от профил биология, 12. клас, се уточняват въпроси за интервю към гост лекторите, които не само да засягат актуални теми, но и имат за цел да създадат интерактивно обучително изживяване.
 4. Покана и задълбочено обяснение: Изпращане на официални покани до потенциалните гости, в които са описани целите и значението на събитието. В съобщението се подчертават ангажиментът и важността на техните споделяния за разнообразието в образованието.
 5. Определяне на аудиторията: Предварително съгласуване с гостите възможностите за аудиторията. Този процес осигурява персонализиран и занимателен опит за всеки ученик.
 6. Писмо: Заедно ученици и учители пишат благодарствено писмо и го изпращат на външните участници със символичен подарък.

„Проучихме имаме ли хора, които са в тази област на STEM, като се оказа, че двама експерти, които се включиха, са родители на наши ученици. Заедно с учениците от профил биология от 12. клас измислихме въпроси за интервю към тези гост лектори. Към списание Българска наука отправихме покана и обяснихме какво целим с гостуването им. И така започнаха хората да откликват на идеята ни. Лектори на събитието бяха: област биотехнологии – Петър Нефтелимов, съосновател и СЕО на “Цвете в епруветка”; област компютърни науки – Мартин Златанов, старши инженерен мениджър на Visteon Bulgaria, родител на ученик в 7. клас; област химия и биомедицина – гл. ас. д-р Николета Кирчева, носител на награда за млад учен за 2023 г. на БАН, родител на ученици в 4. и 2. класове;  област наука и медия – Петър Теодосиев, създател на проекта “Българска наука”. Спрямо техните предпочитания, се разбрахме и за аудиторията…“, описва г-жа Манушева.

Стъпка 3: STEAM часове

По време на STEAM Days фокусът е върху провеждането на иновативни уроци с акцент върху тема, в случая: “Живот без белтъци”, за учениците от 9. – 10. клас, като ученици от 12. клас са техни ментори. Процесът на подготовка и провеждане включва:

1. Избор на тема: Темата “Живот без белтъци” е стратегически избрана, тъй като се допира до актуални научни и биологични въпроси, с които учениците вече са запознати. Този избор не само подсилва вече наличните им знания, но и ги предизвиква да гледат на темата от различни гледни точки (науки).

2. Формиране на отбори: Учениците са разделени в 6 отбора от по 7 ученици, като съставът на отборите се избира спрямо талантите, дарбите и интересите им. Всеки отбор получава уникално име и цел, свързани с темата. Инструкции за дейността си получават на момента, а учениците от 12. клас са запознати предварително.

Примерни имена на отбори: “Booker”, “Маркетинг и Реклама”, “Биоинженери”, “Биохимици”, “Компютърни специалисти”, “Дружба-Старс”

Как да създадем интерес към науката и развием компетентностите на учениците си със STEAM Days?

Задачи и цели: Всяка група е отговорна за конкретна задача, свързана с темата:

Примерни цели:

 • Отбор “Booker”: Писане на есе на тема “Живот без белтъци”.
 • Отбор “Маркетинг и Реклама”: Създаване на постери за белтъци в живите организми с послание (колаген, инсулин, хемоглобин и антитяло).
 • Отбор “Биоинженери”: Изработване на 3D модел на структурен белтък и антитяло.
 • Отбор “Биохимици”: Извършване на качествена реакция за откриване на наличие на белтъци в различни проби.
 • Отбор “Компютърни специалисти”: Подготовка на презентация за връзката между хемоглобина и сърповидно-клетъчната анемия и маларията.
 • Отбор “Дружба-Старс”: Създаване на авторска песен, научно свързана с ДНК, белтъците и живите организми на английски.

Как да създадем интерес към науката и развием компетентностите на учениците си със STEAM Days?

3. Денят на STEAM часовете:

 • Всеки ученик е разпределен в конкретен отбор и кабинет, оборудван с инструкции и необходими материали.
 • Всеки отбор има профилен ученик наставник и учител, които коригират дейността, предоставят насоки и подкрепят творческия процес.
 • Учениците имат 100 минути, за да работят върху своите задачи, което гарантира ефективна и целенасочена работа.
 • Накрая на деня всеки отбор има по 10 минути за представяне на своята дейност пред останалите. Това не само предоставя възможност за споделяне на знания, но и създава общностно учебно пространство.
 • Създава се общо представяне пред цялата общност и гости.

„И забелязах, че най-доброто, което можеше да се направи, е да се обмисли супер старателно и добре разпределението по групи – така всеки се чувстваше добре в това, в което беше най-силен. Важно условие за нас, като учители, беше да стиковаме по равен брой ученици от 9. и от 10. клас в една група. Към днешна дата те оформиха и приятелства…“, щастливо разказва г-жа Манушева.

Как да създадем интерес към науката и развием компетентностите на учениците си със STEAM Days?

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

За г-жа Манушева тази практика прави науката привлекателна, интересна и забавна. Учениците успешно изпълняват задачите, които изискват различни умения – от писане на есе до създаване на песен на английски език. Това допринася за развиването на творческото мислене и междупредметни връзки. Обменът на знания и идеи между различните отбори подобрява взаимоотношенията и ефективността на работата в екип.

Като резултат, всяка група представя конкретен продукт и се увеличава интересът към STEM образованието сред учениците, изразено чрез активно участие във всеки от етапите на практиката.

„Това е един интегриран подход, който обединява различни области, като биология, химия, информационни технологии, изобразително изкуство, философия, и създава обучителна среда, която отразява реалните предизвикателства на съвременния свят. Задачите на отделните отбори насърчават учениците да мислят критично и иновативно при решаването на проблеми. Интегрирането на елементи, като маркетинг, медии и изкуство стимулира творческия процес и индивидуалната изразност на учениците“, добавя г-жа Манушева.

За нея най-ценното е, че учениците, по един иновативен начин, срещат науката с бизнеса, а гост-лекторите обвързват практиката с училището, науката с изкуството. По този начин науката започва да става ценна за учениците. Като ключов момент за нея е, че разделянето на учениците по отбори от учителите е най-доброто, което е могло да бъде в тази ситуация – тъй като учителите познават учениците добре, са направили така, че всеки ученик да се чувства в свои води, приобщен.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Емел Манушева
Учител по биология и здравно образование
Г-жа Манушева преподава на ученици в гимназиален етап в Частно средно училище "Дружба" , гр. София. "Преподаването за мен е пътешествие, приключение, забавление! В класната стая се стремя учениците ми да са смели, за да задават въпроси, да изразяват мнението и емоциите си; да са справедливи и толерантни към себе си и околните; любопитни, за да преоткриват света и научават нови знания; креативни, за да покажат способностите си и да развихрят въображението си; трудолюбиви и целеустремени, за да постигат своите цели и мечти. А аз, като учител, съм тук, за да им помогна и да ги подкрепя!", споделя г-жа Манушева

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали