Доброволчески клуб “Оренда” – проект, подкрепящ благородни каузи

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • Отличителни знаци като баджове и табелки 
Време за активността: 1 учебна година

Цели по предметно знание

 • Учениците усвояват умения за планиране и организиране на събитие, успяват успешно да адаптират плана при нужда;
 • научават се да съставят документи като разходен отчет, финансов план и сертификат за дарение;
 • учениците упражняват езиковите си умения и вербалната си комуникация на чужд език. 

Цели по умения

 • Сътрудничество - учениците работят в голям екип, в който всеки има отделна роля.
 • Дигитални умения - учениците поддържат социални мрежи и създават разнообразно дигитално съдържание.
 • Комуникационни умения - учениците общуват във формална и неформална среда.
 • Презентационни умения - учениците представят екскурзоводски беседи пред публика.

Какво означава думата “добро”? Според тълковния речник доброто е нещо хубаво, което е в полза на хората и има висока морална стойност. В рамките на статията, посветена на доброволчески клуб “Оренда”, ще разгледаме как можем да изградим един добър проект, който постига добри резултати. 

Катя Стефанова е гимназиален учител по икономически предмети в 170 СУ “Васил Левски”, гр. Нови Искър. Тя основава клуб, в който разкрива пред учениците как доброволчеството и грижата за околните водят до личностно израстване. Като основни цели си поставя да разшири комфортната зона на учениците, да надгради презентационните им умения и да ги подкрепи в овладяването на нови знания, докато помагат заедно на нуждаещи се. Така вече трета година Доброволчески клуб “Оренда” посвещава дейността си на благотворителност.

“В нашето училище учат много деца, които са сираци или са лишени от родителска грижа. По предложение на учениците от клуба решихме, че можем да допринесем към традиционния за училището Коледен базар с допълнително финансиране. Идеята беше да организираме туристически обиколки в центъра на София, да съберем сума и всичко, което съберем, да дарим в полза на нашата общност. Основната ни цел е да помогнем на учениците”, споделя г-жа Стефанова.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Планирането на такъв мащабен проект изисква време, целенасоченост и отдаденост. Фундаменталната част на проекто-базираното обучение, в което са включени учениците от доброволчески клуб “Оренда”, са екскурзоводските беседи, които те провеждат пред туристи. Но освен в тази дейност, младежите са включени и в:

 • Съставяне на маршрути – първоначално водеща е ролята на учителя, но към днешна дата учениците изцяло поемат изготвянето им.
 • Рекламна дейност – учениците използват социалните мрежи Instagram и Facebook, за да достигане до повече туристи
 • Съставяне на финансови планове и отчети – учениците използват икономическите си знания, за да подготвят финансови документи.

Доброволчески клуб "Оренда" - проект, подкрепящ благородни каузи

Първа стъпка – визия

Първата стъпка е изготвянето на споделена с учениците визия. На този етап, след първоначалното планиране на г-жа Стефанова, тя и учениците-доброволци оценяват личната си мотивация и откриват какво е мястото на идеята им в обществото.

Втора стъпка – оценка на човешкия ресурс

“Като втора стъпка анализирахме своята подготвеност в екскурзоводските беседи, както и кои са силните и слабите страни на всеки доброволец от клуба. След това ги съпоставихме с реалните възможности за осъществяване на тези екскурзоводски обиколки”, споделя учителката.

Трета стъпка – каузата

Учениците сами достигат до своята кауза – да помагат на свои съученици в нужда. Има случаи, в които децата и техните семейства се нуждаят от подкрепа – именно към тях се насочват доброволците от клуба.

Четвърта стъпка – маршрутите

Тази стъпка е посветена на проучване и съставяне на маршрути. Целта е учениците да открият какви са възможните опознавателни маршрути в центъра на София, каква е най-добрата продължителност на една туристическа обиколка, както и колко ценно е да се предлагат различни маршрути спрямо целевата група – хора на различна възрасти, произход и интереси.

Учениците създават маршрути, които да провокират интерес в максимално много туристи. Те успешно комбинират малко познати обекти в София, като къщите на Киро Стефанов и Яблански, с популярни дестинации, като храм-паметник “Свети Александър Невски”.

Доброволчески клуб "Оренда" - проект, подкрепящ благородни каузи

По време на обиколките учениците говорят основно за история и архитектура на своите туристи – по-възрастни хора, жители на града, родители на ученици, близки и приятели на доброволците, или чужденци. В случаите, когато туристическата група е съставена частично или изцяло от чужденци (маршрутите често са предлагани на туристи от представители на бранша, при които учениците са били на практика), младежите изнасят беседи на съответни език – руски или английски – или осигуряват личен преводач (отново ученик).

Пета стъпка – обиколките

Туристическите обиколки в сърцето на София се осъществяват през цялата учебна година. По време на няколкочасовата екскурзия учениците влизат в ролята на екскурзоводи, които изнасят интересни и завладяващи беседи.

Клуб “Оренда” и училището не се наемат да организират транспорт, а следват следния успешен алгоритъм:

 1. Учениците рекламират маршрута в социалните мрежи и други кръгове на познанство.
 2. Оповестяват сборен пункт в столицата.
 3. Доброволците и г-жа Стефанова пристигат на уреченото място предварително, за да посрещнат туристите си.
 4. Туристите пристигат и обиколката започва.

Доброволчески клуб "Оренда" - проект, подкрепящ благородни каузи

Шеста стъпка – дарения

След края на туристическата обиколка учениците пресмятат каква сума са събрали, изготвят сертификат за дарение и, независимо от цифрата, даряват всичко безвъзмездно на ученици от училищната общност.

Възможни адаптации

Доброволческият клуб “Оренда” изпълнява своите задачи след учебните часове. Въпреки извънкласния характер на проекта, г-жа Стефанова споделя, че той би паснал добре на часове по професионална подготовка в паралелки като “Екскурзовод”, “Електронна търговия”, “Предприемачество” и дори чуждоезиково обучение. Тъй като дейностите в проекта преплитат много знания и умения – планиране, организиране, адаптиране, създаване на дигитално рекламно съдържание, позициониране на продукт и т.н., преподавателката оценява проекта като интердисциплинарен, с възможност за разширяване на обхвата от ангажирани учители, предмети и ученици.

Друга адаптация на проекта е провеждането му с по-малки ученици – от прогимназиален етап. “Стига обектите да са наблизо и да не се налага учениците да сменят три-четири транспорта, за да стигнат до мястото, съвсем спокойно всеки прогимназиален учител може да работи по този начин с децата”, споделя Катя Стефанова.

Възможност за надграждане

Групата млади екскурзоводи от Нови Искър е пъстроцветна и събира ученици с различен произход – българи, турци и роми. За всички тези ученици провеждането на беседи на български език се превръща в нещо естествено.

Предизвикателството идва, когато сред туристите има чужденци. В този случай учениците бързо адаптират плана си и превключват на английски или руски език, според произхода на туристите. В този ред на мисли, една отлична възможност за надграждане на целия проект е като го проведем изцяло на чужд език и поставим учениците в ситуация, в която трябва да мислят и говорят на него.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Основното предимство на проекта е, че той създава среда, в която учениците учат през преживяване и развиват много умения на 21. век. Учителката споделя, че “основните позитиви за учениците са свързани с повишени компетентности в областта на презентационните умения, умения за работа в екип, намален стрес и тревожност при създаване и изпълнения на индивидуални и групови задания, аналитичност, критично мислене, гъвкавост, инициативност и гражданска позиция”. 

От друга страна, натрупаните опит и знания дават на учениците увереност в собствените им възможности, учат ги да поемат и носят отговорност. Именно благодарение на развитите увереност и инициативност, част от учениците започват да движат свои независими дейности или по-мащабни проекти.

Всичко започва, когато екип от дванадесетокласници организира кръгла маса, на която да бъде обсъдено бъдещето на туризма в района. На срещата канят представители на министерство на туризма и районната администрация. Като резултат от партньорството с общината, учениците облагородяват кът за отдих, като поставят беседки, оставят книги за четене. Днес “мястото се радва на висока посещаемост от населението”.

Вдъхновени, щафетата поемат по-малките ученици, които пък създават училищно събитие на тема “Кибертормоз и опасност в социална мрежа”.

Доброволчески клуб "Оренда" - проект, подкрепящ благородни каузи

Третият независим проект с обществено значение, предприет от вдъхновен ученик-доброволец в “Оренда”, е свързан с бойните изкуства. Един от учениците на г-жа Стефанова използва гаража у дома, за да събира по-малките деца от махалата и да ги тренира.“ Той мечтае да стане треньор и аз съм сигурна, че той ще бъде треньор”, разказва преподавателката.

Това е добро! Добри сме, когато работим за благото на общността си, грижим се за нея и вярваме силно в успеха на хората около нас. “Ако до всяко добро същество, застане поне още едно…” се пее в една любима песен. Бих перифразирала така: „Ако до всеки добър проект, застане още един… тогава…“!

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Катя Стефанова
Учител по икономически предмети
Г-жа Стефанова е учител по икономически предмети в 170. СУ “Васил Левски”, град Нови Искър. Преподава на ученици от 8. - 12. клас. "Избрах сама професията учител преди 9 години, защото открих, че има какво да дам на образованието. Преди това съм работила в бизнеса - маркетинг, логистика и финанси. Но преподавателската работа е различна - много смислена и вдъхновяваща!", споделя г-жа Стефанова

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали