Вашата добра практика беше подадена успешно. Ако практиката ви продължава напред с вас ще се свърже наш автор.

Разгледайте добри практики

Филтрирай

Благодярим за подадената добра практика
Проектно базирано обучение

Училищен подкаст в 7 стъпки

Подкастът, най-общо казано, е интернет радио, което добива популярност в началото на 21. век. Форматът позволява асинхронно разпространение на информация и бързо

Благодярим за подадената добра практика
Проектно базирано обучение

Песен за STEM в гимназията

От осем години инж. Нина Райчева преподава специални предмети на ученици от 8. до 12. клас в пловдивската Професионалната гимназия по електротехника